Stäng

Nedskärningar får inte göras i en socialt och ekologiskt hållbar kollektivtrafik i skuggan av corona | HUS

6.10.2020

Nedskärningar får inte göras i en socialt och ekologiskt hållbar kollektivtrafik i skuggan av corona

STÄLLNINGSTAGANDE

Studentkåren vid Helsingfors universitet är bekymrad över framtiden för Helsingfors kollektivtrafik. Enligt budgetramen som stadsstyrelsen godkänt måste staden minska på sina investeringar nästa år på grund av pressen som corona medfört. Vi förstår att den ekonomiska pressen orsakat besparingsbehov men anser samtidigt att besparingarna inte, under några som helst omständigheter, borde riktas mot ekologiskt och socialt hållbara kollektivtrafiklösningar.

Vi är speciellt bekymrade över metrostationernas grundreparationer och  genomförandet av den norra ingången till Kajsaniemis metrostation.

”Metron erbjuder ett ekologiskt hållbart alternativ att röra sig och användningen ska speciellt uppmuntras  genom att satsa på  grundrenovering av stationerna. Dessutom skulle Kajsaniemis nya ingång stöda universitetsstuderandenas möjligheter att kombinera metro med övrig kollektivtrafik”, motiverar HUS styrelsemedlem Joonas Pulliainen  med ansvar för stadspolitik.

Vi är även besvikna över den eventuella förseningen av spårvägen Fiskehamnen -Böle.  När spårvägen förverkligas skapas  en smidig trafikförbindelse mellan Gumtäkt och Böle. På så sätt förverkligas även studenternas långsiktiga mål, visionen om Vetenskapsspårvagnen.

” De bästa sätten för att minska utsläppen är att bygga  nya spårförbindelser i staden. Det är speciellt viktigt för studenterna vars huvudsakliga trafikform är kollektivtrafik. Vi hoppas att spårinvesteringarnas genomförandemöjligheter och tidtabellen uppskattas på nytt”, konstaterar Pulliainen.

Genom att  minska på spårinvesteringarna gör staden sig själv en björntjänst. Spårinvesteringarna har en nyckelroll då kollektivtrafikens relativa användarmängd ökar. Uppmärksamhet ska fästas vid ett täckande linjenät och smidiga resor. De nu föreslagna nedskärningarna är motstridiga med stadens kolneutralitetsmål. Dessutom försvagar de speciellt mindre bemedlades möjligheter att röra sig smidigt och tryggt i staden.

Till slut vill vi tacka Helsingfors stadsmiljönämnd som i sitt eget utlåtande om budgeten för nästa år redan fäste uppmärksamhet vid många av ovannämnda omständigheter. Nu hoppas vi  på aktiva åtgärder av stadens beslutsfattare  både i fullmäktige och styrelsen så att det följande årtiondets kollektivtrafikprojekt inte förblir halvfärdiga”, bestämmer  Pulliainen.

 

Tilläggsinformation:

Joonas Pulliainen
Styrelsemedlem
joonas.pulliainen@hyy.fi
0400 195 093

 

Matias Takala
Sakkunnig i socialpolitik
matias.takala@hyy.fi
050 543 9605