19.6.2023

Lokalfördelning 2023: Kommentera det preliminära förslaget senast 31.7!

KLICKA HÄR FÖR ATT SE DET PRELIMINÄRA LOKALFÖRDELNINGSFÖRSLAGET FÖR 2023-2026

 

Föreningarna har möjlighet att kommentera det preliminära förslaget till lokalfördelningen fram till 31.7. Föreningarna kommenterar det preliminära förslaget skriftligen i elektronisk form, men ni kan formulera kommentarerna fritt. Ni kan skicka in era kommentarer på bifogade blankett:  https://link.webropolsurveys.com/S/BD811F87DE1345CF


Vi tar inte kommentarer som skickats in efter deadline i beaktning på grund av tidtabellerna och det beredningsarbete denna fråga kräver.


Ekonomidirektionen fattar vid sitt möte 14.9 beslut om förslaget till lokalfördelning, som sedan fastställs av styrelsen. Den slutliga lokalfördelningen godkänns av
styrelsen.