12.10.2022

Konsumtion utan ansvar borde inte vara lättare än ansvarsfull konsumtion

BLOGG

Vad är ansvarsfull konsumtion?

Enligt Ungdomsbarometern 2021 upplever många unga att de konsumtionsbeslut man fattar är ett mycket effektivt sätt att påverka och många unga vill vara ansvarsfulla konsumenter. Ansvarsfull konsumtion är ändå något som inte ännu blivit en naturlig del av vår vardag. Det här är inte så konstigt, eftersom det inte är helt lätt att vara en ansvarsfull konsument. Det mest ansvarsfulla valet är alltid en produkt som du redan har hemma och om du inte har produkten hemma, så är det näst mest ansvarsfulla valet att skaffa en begagnad produkt. Det här är ändå inte alltid möjligt.

Då jag själv köper något nytt funderar jag till exempel på produkten ur en social, ekologisk och etisk synvinkel. Det är ändå ofta svårt att hitta information om de här frågorna då det gäller en produkt. Företagen berättar inte alltid till exempel på sina webbsidor om produktionsförhållandena för de produkter de säljer. Vem har ens tid att kolla upp all den här informationen då man köper mat? Ansvarsfullt producerade produkter är dessutom ofta dyrare än andra produkter. Varför finns det ens till salu sådana produkter som inte uppfyller kraven på ansvarsfullhet? Det borde inte vara en lyx endast för dem som är rika att kunna konsumera moraliskt och ansvarsfullt, utan det borde vara en grundläggande utgångspunkt för allas konsumtion.

 

Vad är lagen om företagsansvar?

För tillfället är det frivilligt för företagen att agera ansvarsfullt och det är utmanande för konsumenten att hitta de företag som agerar ansvarsfullt mitt bland all information om greenwashing, pinkwashing osv. De företag som inte agerar ansvarsfullt kan få konkurrensfördelar om de inte behöver bry sig om hur de råvaror som används för produkterna har tillverkats, Som en lösning på den här utmaningen har man föreslagit att införa en lag om företagsansvar. Syftet med lagen är att med hjälp av reglering likställa företag som agerar ansvarsfullt och företag som inte gör det. Med hjälp av lagen om företagsansvar kunde man till exempel kräva att företagen betalar en skälig lön till alla arbetstagare som jobbar inom företagets produktionskedja. Lagen kunde också sporra företagen att försäkra sig om att verksamheten är ekologiskt hållbar. Det här skulle göra det lättare att konsumera ansvarsfullt, eftersom det knappast är någon av oss som vill stödja brott mot mänskliga rättigheter eller miljöbrott.

HUS fastighets- och restaurangkoncern Ylva är välkänd för sitt ansvarsfulla agerande och på Ylva vill man vara en föregångare i dessa frågor. På så vis skulle en lag om företagsansvar också vara nyttig för Ylva, och via Ylva för hela studentkåren, i och med att andra företag inte längre skulle ha en konkurrensfördel genom att kunna låta bli att beakta ansvarsfullhet i sin verksamhet.

I nuvarande regerings regeringsprogram har man skrivit in en notering om att driva igenom lagen om företagsansvar, men detta har inte lyckats på grund av politiskt motstånd. För tillfället förbereds ändå en lag om företagsansvar på EU-nivå. Tyvärr finns det brister också i denna lag. Europeiska kommissionens förslag är problematiskt bland annat på grund av att förslaget inte kräver att företagen offentliggör information om produktionskedjorna. Förslaget kräver inte heller att företagen ersätter dem som fallit offer för tvångsarbete för de skador som uppstått som en följd av tvångsarbetet. Företagen skulle inte heller enligt förslaget behöva bevisa att produkterna inte tillverkats genom tvångsarbete. Det är svårt, eller rentav omöjligt, att avgöra om en produkt är ansvarsfullt producerad eller inte om man inte har tillgång till information om produktionskedjan. Då det gäller kläder anges plaggets ursprungsland ofta som det land där produkten har plockats ihop. Den här informationen berättar ändå inte om bomullen, som t-skjortan är tillverkad av, är producerad genom tvångsarbete eller om man har begått miljöbrott då man tillverkat tyget.

Det borde vara lättare att konsumera ansvarsfullt än att inte göra det. Därför behöver vi en målinriktad lag om företagsansvar på EU-nivå och dessutom en kompletterande nationell lag om företagsansvar.

Kom med på HUS Temavecka för hållbar utveckling och lär dig mera om ansvarsfull konsumtion! Du hittar programmet för hela veckan här!

 

Sonja Naalisvaara

Styrelsemedlem med ansvar för hållbar utveckling