24.8.2023

Kom till campus efter din läsårsdekal!

Nyhet

Har du redan närvaroanmält dig för det nya läsåret? Om du har gjort din anmälan, men läsårsdekalen ännu saknas på ditt studiekort kan du gå till närmaste campus efter din dekal.

Med det nya läsåret kommer också en ny läsårsdekal! Så att det ska vara så lätt som möjligt för dig att skaffa dekalen till ditt kort, ordnar HUS och Helsingfors universitet utdelningspunkter för läsårsdekalerna på campus i månadsskiftet augusti-september.

Med hjälp av dekalen kollas din status som studerande på ditt fysiska studiekort och därför måste du personligen komma efter dekalen. Du kan också ge en fullmakt åt någon annan som kommer efter dekalen för din del. Om studiekortet har betalegenskap ger vi ut läsårsdekalen enbart till kortets innehavare.

Vi ger läsårsdekalen till en närvaroanmäld studerande som har betalat HUS medlemsavgift. Anmälningstiden för studerande vid Helsingfors universitet för läsåret 2023-2024 tar slut torsdag 31.8.2023. Du betalar HUS medlemsavgift i samband med att du anmäler dig. Observera att betalningen inte nödvändigtvis registreras genast!

Du kan också komma efter HUS läsårskalender från dekalutdelningspunkterna.

Dekalutdelningspunkter på campus

Centrumcampus

Kajsa-huset
Fabiansgatan 30

  • vecka 35: 28–31.8 må–-to kl. 12–16
  • vecka 36: 4–7.9 må–to kl. 12–17
  • vecka 37: 11–14.9 må–to kl. 12–14

Gumtäkt

Physicum, entréhallen
Gustaf Hällströms gata 2

  • vecka 35: 28–31.8 må–to kl. 12–16
  • vecka 36: 4–7.9 må–to kl. 12–17

Mejlans

Biomedicum 1, 3:e vån, studerandeservicens kundtjänst
Haartmansgatan 8

  • vecka 35: 28–31.8 må–to kl. 10–12

Vik

Handledningshörnan, Infocentrum Korona, 1:a vån.
Viksbågen 11

  • vecka 35: 28–31.8 må–to kl. 12–16
  • vecka 36: 4–7.9 må–to kl. 12–17

 

Om du inte kan komma efter läsårsdekalen från dekalutdelningspunkterna, kan du gå efter din dekal från HUS servicebyrå eller studerandeservicen i Kajsa-huset.