Kuvituskuva.
Kuvituskuva.
Kuvituskuva.
24.1.2022

Huvudstadsregionens högre utbildningssamhälle går samman: kampanjen EveryMoveCounts lanseras

NYHET

På många sätt har universitetsstudenternas välbefinnande satts på prov under den pågående pandemin.

Kampanjen EveryMoveCounts syftar till att öka medvetenheten bland studenterna om den positiva inverkan som vardaglig aktivitet har på deras välbefinnande och funktionsförmåga. Syftet med kampanjen är att nå ut till dem som är mindre aktiva och dem som inte har något ursprungligt intresse för idrott eller fysisk aktivitet.

Kampanjens budskap är att en fysisk livsstil inte nödvändigtvis behöver innefatta målinriktad svettning, utan att de val som görs i vardagen kan göra stor skillnad för välbefinnandet och inlärningsförmågan. Alla rörelser räknas.

Förutom HUS omfattar kampanjen:

 • Aalto-universitetet
 • Aalto-universitetets Stundentkår AUS
 • Haaga-Helia yrkeshögskola
 • Hanken Svenska handelshögskolan
 • Helsingfors universitet
 • Konstuniversitetet
 • Metropolia yrkeshögskola
 • Metropolia yrkeshögskolans HyMy-By
 • Studerandenas idrottsförbund OLL
 • Studentkåren vid Haaga-Helia Helga
 • Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS
 • Studentkåren vid Laurea-yrkeshögskola Laureamko
 • Studentkåren vid Metropolia yrkeshögskola METKA
 • Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS
 • UniSport
 • Studenternas hålsovårdsstiftelse SHVS
 • ZONE – Yrkeshögskolans sporttjänster