Stäng

HUS sorgflaggar till minnet av rektor Jari Niemelä 5.8. | HUS

5.8.2022

HUS sorgflaggar till minnet av rektor Jari Niemelä 5.8.

NYHET

Universitetets tidigare rektor Jari Niemelä somnade in i juli.

Studentkåren vid Helsingfors universitet flaggar på halv stång på Niemeläs begravningsdag för att hedra minnet av Helsingfors universitets omtyckte och högt uppskattade rektor.

Jari Niemelä var professor i stadsekologi samt rektor för Helsingfors universitet från 2018 fram till sin pensionering våren 2022. Han avled den 5 juli 2022 i 64 års ålder efter en långvarig sjukdom.

Jordfästningen äger rum inom familjen den 5 augusti. De anhöriga ser gärna att Jari Niemeläs minne hedras genom en gåva till Hållbarhetsfonden vid Helsingfors universitet eller genom stöd till WWF Finlands verksamhet.

Hållbarhetsfondens donation kan göras på webben eller genom en kontoöverföring till Helsingfors universitets fonder: Nordea, IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH. Meddelande: Hållbarhetsfonden, till minne av Jari Niemelä, donatorns namn och kontaktuppgifter.