28.5.2024

HUS delegation godkände medlemsinitiativet om en akademisk bojkott av Israel

NYHET

HUS delegation har vid sitt möte 28.5.2024 beslutat godkänna medlemsinitiativet som ålägger HUS att stödja den akademiska bojkotten av Israel och kräva att Helsingfors universitet även vidtar samma åtgärder. 

HUS medlemmar har rätt att lägga fram initiativ till delegationen och styrelsen. Kollektivet Students for Palestine har lagt fram medlemsinitiativet ”HUS måste främja bojkotten av Israel” till studentkåren 10.5.2024. Då initiativet lämnades in hade 697 studentkårsmedlemmar och 26 föreningar som verkar inom HUS undertecknat det. 

HUS styrelse beslutade vid sitt möte 16.5.2024 att föreslå för delegationen att initiativet godkänns. Medlemsinitiativet behandlades på delegationens möte 28.5.2024. Delegationen godkände initiativet med rösterna 35-6. 

I initiativet framförs ett krav på att HUS offentligt förklarar sitt stöd för den akademiska bojkotten som Palestinian Campaing for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) och Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)-rörelserna arbetar för. Initiativet förutsätter även att HUS offentligt kräver att Helsingfors universitet förbinder sig till den akademiska bojkotten och avbryter alla förbindelser till israeliska utbildningsinstitutioner som deltar i upprätthållandet av Israels apartheid-system. 

HUS styrelse svarar för att initiativet genomförs. 

Mer information

Antti Kaijansinkko
HUS styrelseordförande
antti.kaijansinkko@hyy.fi
050 475 1280