9.4.2021

Föreningsbulletin 7/2021

1 Evenemangssäkerhetsdagen 4.5.2021!
2 Distansvappen närmar sig – så här kan du delta!
3 Ansökningstiden för projektbidrag är 22.3–25.4.
4 Betydande ändringar på kommande i föreningslagen! Missa inte din chans att påverka!
5 Nu kan ni anmäla er till Flora!
6 Behöver er förening tilläggsresurser för att ordna distansevenemang – vi har expertis att erbjuda!
7 Ansöka om möbleringsstöd!
8 Aktualitetsöversikt om corona

 

 

1 Evenemangssäkerhetsdagen 4.5.2021!

 

Hur sköter man evenemangssäkerheten då närevenemangen kommer tillbaka? Hur kan man göra gulishösten coronatrygg? Finns det behov att diskutera traditioner som försvagar känslan av safe space? HUS bereder en evenemangssäkerhetsdag som ordnas 4.5.2021 kl. 10–14. Mer information kommer senare.

 

=============================================

 

2 Distansvappen närmar sig – så här kan du delta!

Den andra distansvappen i historien. Ingen önskade sig säkert detta, men här är vi nu. Som tur vet vi hur man har roligt även utan skumpa vid Havis Amanda och picknick i Kajsaniemi!

Vi har planerat stämningshöjande program för hela vappenveckan. Tillsammans får vi delta i historiens första beer pong-turnering på distans för hela Helsingfors universitet, välja alla tiders halarmärke och läsårets bästa tutor, rösta fram vappens definitiva partylåt och dela de mest uppseendeväckande vappenhistorierna.

https://www.lyyti.fi/reg/hyyvappu2021/se

 

=============================================

 

3 Ansökningstiden för projektbidrag är 22.3–25.4.

 

Har du, dina kompisar eller din förening något projekt under arbete vars genomförande skulle behöva ekonomiskt bidrag? HUS projektbidrag är lösningen på problemet! Vi beviljar projektbidrag för föreningarna som verkar hos oss och till grupper betstående av våra medlemmar. Totalt 6000 € delas ut. Med beloppet kan även lite dyrare och vildare idéer förverkligas lite större och högklassigare! Efter projektet berättar du väl om projektframgången och vad pengarna användes till! Du kan söka projektstöd med en frittformulerad,högst två (2) A4-sidor lång ansökan. Du hittar noggrannare anvisningar och kriterier för beviljandet av bidraget nedan.

Du kan ansöka om projektbidrag från den 22 mars, deadline för ansökan är 25 april kl. 23.59. Ansökan med bilagor skickas till adressen jarjesto@hyy.fi.

Läs mera:
https://hyy.fi/sv/aktuellt/sok-projektbidrag-till-dig-sjalv-ditt-kompisgang-eller-din-forening-2021

Mer information:
Miran Hamidulla
sakkunnig (föreningar)
miran.hamidulla@hyy.fi
050 537 3798

 

=============================================

 

4 Betydande ändringar på kommande i föreningslagen! Missa inte din chans att påverka!

Ska mindre föreningar ha möjligheten att sköta sin bokföring utan dubbel bokföring eller bokslut? Borde det vara enklare att ha möten och fatta beslut elektroniskt? Skulle en registrerad aktionsgrupp, som möjliggörs av den planerade lagen om aktionsgrupper, vara ett bättre alternativ för er verksamhet än en registrerad förening? Dessa och många fler ändringsförslag väntar på ditt utlåtande!

Föreningslagen ska förnyas, och vid dess sida utarbetas en aktionsgruppslag. Ge ett utlåtande om ämnet som organisation eller privatperson senast 14.4.2021 på adressen:
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=1b6edf0d-d70d-4957-b96a-1efa6db17ba4

 

=============================================

 

5 Nu kan ni anmäla er till Flora!

Det här året kommer Flora med vårfirandet direkt hem till dig eller picknik-korgen den 12 maj kl. 17-19. På Flora sändningen hörs och ses fantastiskt program som studenter och personal förberett för oss. Sändningen kronas av den ljusstarka sångaren IIta även känd från UMK.

Och det bästa, på det här distansevenemanget kan vem som helst som hör till universitetsgemenskapen delta. Såväl studenter, universitetspersonal, alumner som Unicafes anställda kan delta för Flora är hela gemenskapens vårfest.

Du kan anmäla dig via denna länk: https://www.lyyti.fi/reg/flora2021/se

 

=============================================

6 Behöver er förening tilläggsresurser för att ordna distansevenemang – vi har expertis att erbjuda!

Streamingproffsen Antti Pollari och Julius Uusinarkaus har lovat att mot betalning sälja sina tjänster till föreningar inom HUS som vill streama sina distansevenemang.

Använd kontaktuppgifterna nedan för att höra av er ifall ni behöver de här tjänsterna:

Antti Pollari – pollari@piuhajabitti.fi
Julius Uusinarkaus – julius@uusinarkaus.com

 

=============================================

 

7 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Stödet kan ansökas året runt. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:
– vilken/vilka förening/ar som ansöker
– vad det är man vill anskaffa
– budget
– motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

=============================================

 

8 Aktualitetsöversikt om corona

Föreningssektorn granskar coronaläget med två veckors mellanrum och meddelar om restriktionsläget i föreningsbulletinen samt andra väsentliga ärenden som gäller coronaläget.

Coronaläget har inte blivit avsevärt lindrigare så restriktioner gäller fortfarande, du kan kontrollera dem här: www.hyy.fi/coronaanvisningar

Tveka inte att kontakta föreningssektorn om du eller din förening har frågor! Du hittar kontaktuppgifterna på HUS webbplats och på coronainstruktionssidorna och kontaktuppgiftssidan.