26.3.2021

Föreningsbulletin 6/2021

1 Save the date! Evenemangssäkerhetsdagen 4.5.2021!
2 Ansökningstiden för projektbidrag är 22.3–25.4.
3 ANSÖK OM STÖD FÖR INNOVATIVA INLÄRNINGSFORMER!
4 Betydande ändringar på kommande i föreningslagen! Missa inte din chans att påverka!
5 Behöver er förening tilläggsresurser för att ordna distansevenemang – vi har expertis att erbjuda!
6 Ansöka om möbleringsstöd!
7 Nuläget och framtiden för Alina-utbildningarna
8 Aktualitetsöversikt om corona

 

 

1 Save the date! Evenemangssäkerhetsdagen 4.5.2021!

Hur sköter man evenemangssäkerheten då närevenemangen kommer tillbaka? Hur kan man göra gulishösten coronatrygg? Finns det behov att diskutera traditioner som försvagar känslan av safe space? HUS bereder en evenemangssäkerhetsdag som ordnas 4.5.2021 kl. 10–14. Mer information kommer senare.

 

= = = = = = = = = = = =

 

2 Ansökningstiden för projektbidrag är 22.3–25.4.

Har du, dina kompisar eller din förening något projekt under arbete vars genomförande skulle behöva ekonomiskt bidrag? HUS projektbidrag är lösningen på problemet! Vi beviljar projektbidrag för föreningarna som verkar hos oss och till grupper betstående av våra medlemmar. Totalt 6000 € delas ut. Med beloppet kan även lite dyrare och vildare idéer förverkligas lite större och högklassigare! Efter projektet berättar du väl om projektframgången och vad pengarna användes till! Du kan söka projektstöd med en frittformulerad,högst två (2) A4-sidor lång ansökan. Du hittar noggrannare anvisningar och kriterier för beviljandet av bidraget nedan.

Du kan ansöka om projektbidrag från den 22 mars, deadline för ansökan är 25 april kl. 23.59. Ansökan med bilagor skickas till adressen jarjesto@hyy.fi.

Läs mera:
https://hyy.fi/sv/aktuellt/sok-projektbidrag-till-dig-sjalv-ditt-kompisgang-eller-din-forening-2021

Mer information:
Miran Hamidulla
sakkunnig (föreningar)
miran.hamidulla@hyy.fi
050 537 3798

 

= = = = = = = = = = = =

 

3 ANSÖK OM STÖD FÖR INNOVATIVA INLÄRNINGSFORMER!

HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.

Under årens lopp har stöd för innovativa inlärningsformer getts för exempelvis en tvålverkstad som ordnades av livsmedelsvetarna, en sadelkurs som veterinärmedicinarna höll, för workshoparbete under ett internationellt miljöseminarium och för humanisternas studiecirkel om konstutställningar.

Läs mera:
https://hyy.fi/app/uploads/2021/03/innotuki_2021_kolmikielinen.pdf

 

= = = = = = = = = = = =

 

4 Betydande ändringar på kommande i föreningslagen! Missa inte din chans att påverka!

Ska mindre föreningar ha möjligheten att sköta sin bokföring utan dubbel bokföring eller bokslut? Borde det vara enklare att ha möten och fatta beslut elektroniskt? Skulle en registrerad aktionsgrupp, som möjliggörs av den planerade lagen om aktionsgrupper, vara ett bättre alternativ för er verksamhet än en registrerad förening? Dessa och många fler ändringsförslag väntar på ditt utlåtande!

Föreningslagen ska förnyas, och vid dess sida utarbetas en aktionsgruppslag. Ge ett utlåtande om ämnet som organisation eller privatperson senast 14.4.2021 på adressen:
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=1b6edf0d-d70d-4957-b96a-1efa6db17ba4

 

= = = = = = = = = = = =

 

5 Behöver er förening tilläggsresurser för att ordna distansevenemang – vi har expertis att erbjuda!

Streamingproffsen Antti Pollari och Julius Uusinarkaus har lovat att mot betalning sälja sina tjänster till föreningar inom HUS som vill streama sina distansevenemang.

Använd kontaktuppgifterna nedan för att höra av er ifall ni behöver de här tjänsterna:

Antti Pollari – pollari@piuhajabitti.fi
Julius Uusinarkaus – julius@uusinarkaus.com

 

= = = = = = = = = = = =

 

6 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Stödet kan ansökas året runt. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:
– vilken/vilka förening/ar som ansöker
– vad det är man vill anskaffa
– budget
– motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

= = = = = = = = = = = =

 

7 Nuläget och framtiden för Alina-utbildningarna

Eftersom våra lokaler är stängda på grund av coronarestriktionerna har vi inte ordnat Alina-salsutbildningar för de föreningar som har Alina-bokningar på våren.

Med tanke på hur den offentliga diskussionen om coronaläget nu ser ut vill vi ändå inte ge alltför höga förhoppningar om att Alina skulle kunna öppnas i vår.

Under våren kommer Alina-utbildningarna genomgå en betydande förnyelse. Vi har som avsikt att avstå från Alina-utbildningar på plats och istället hålla dem på vår Moodle-plattform. Målet är att det nya utbildningssättet ska vara i bruk från och med hösten 2021, men ni får mer information då vi vet mer.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar)
Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

= = = = = = = = = = = =

8 Aktualitetsöversikt om corona

Föreningssektorn granskar coronaläget med två veckors mellanrum och meddelar om restriktionsläget i föreningsbulletinen samt andra väsentliga ärenden som gäller coronaläget.

Coronaläget har inte blivit avsevärt lindrigare så restriktioner gäller fortfarande, du kan kontrollera dem här: www.hyy.fi/coronaanvisningar

Tveka inte att kontakta föreningssektorn om du eller din förening har frågor! Du hittar kontaktuppgifterna på HUS webbplats och på coronainstruktionssidorna och kontaktuppgiftssidan.