7.4.2020

Föreningsbulletin 5 / 2020

 1. Påminnelse om riktlinjer för föreningar om coronasitationen
 2. Lokalfördelning 2020 har börjat! DL 29.4 kl. 15
 3. Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer (innostöd) och projektbidrag!
 4. Kom med i HUS Discord-server!
 5. Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året 2020
 6. Info om året – viktiga datum

 

1 Påminnelse om riktlinjer för föreningar om coronasitationen

 

Riktlinjer för föreningar har kan också hittas på HUS webbsidan.

Det finns också en nyhetsartikel om effekterna av coronavirus som uppdateras på HUS webbsidan.

HUS möteslokaler och andra lokaler som kan bokas är ur bruk tills vidare.

==============

2 Lokalfördelning 2020 har börjat! DL 29.4 kl. 15

 

HUS fördelar föreningslokaler för åren 2021–2023. Lokaler kan sökas av alla föreningar inom HUS som fyllt i sina uppgifter i systemet TAHLO. Ansökningen görs genom att fylla i ett ansökningsformulär och en lokalanvändningsenkät. Också de föreningar som har haft en av HUS föreningslokaler i fördelningsperioden 2019-2020 ska fylla i ett formulär för lokalfördelningen.

Ansökningsformuläret och enkäten ska fyllas i senast den 29 april kl. 15. Formulären skickas till HUS servicebyrå (Mannerheimvägen 5 C, Hansapassage. 00100 Helsingfors) eller som pdf-filer till adressen jarjesto@hyy.fi. Försenade eller brisfälliga ansökningar behandlas inte.

HUS ekonomidirektion utarbetar ett förslag utifrån föreningarnas önskemål och skickar ut det på remiss under sommaren.

Info och formulärerna i HUS nättsidorna.

 

==============

3 Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer (innostöd) och projektbidrag!

 

Mera information om stöder i HUS webbsidan.

Innostöd (ansökan öppen till 6.4 kl. 23.59)

Projektbidrag (ansökan öppen till 26.4 kl. 23.59)

 

==============

4 Kom med i HUS Discord-server!

 

Vi beslutade tillsammans med gemenskapsutvecklingsutskottet att grunda ett eget Discord-forum för studentkåren! Där kan alla studerande vid Helsingfors universitet samlas nu, när fysiska sammankomster är bannlysta. Discord kan användas på dator eller smarta enheter. På plattformen kan du planera, överenskomma och göra just sådan verksamhet som du vill.

Söker du spelsällskap? Check! Söker du kamratstöd? Check! Skulle du vilja komma överens om fikaträff på Habbo Hotell? Check! Möjligheterna är obegränsade (det skulle ändå vara bra att hålla sig hemma).

Välkommen på Discords studentkårs-server! Du kommer dit via denna länk!

 

==============

5 Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året 2020

 

HUS har avtalat med Promler.fi om en specialrabatt för alla HUS föreningar som beställer halarmärken!

Under hela 2020 får vi halarmärken till nedsatt pris (-15%) när vi kommer ihåg att uppge rabattkoden som hittas i föreningsbulletinen i e-post.

Rabattkoden är endast avsedd för HUS föreningar.

Rabattkoden gäller nya beställningar med normal leveranstid.

Ta kontakt: info@promler.fi

Här är länken till samarbetspartnerns webbplats.

Facebook

Instagram: @promlerfi

 

==============

6 Info om året – viktiga datum

 

Nedan har vi listat de viktigaste preliminära datumen för föreningarna. Datumen är ännu preliminära, och som vanligt informerar vi om eventuella förändringar via föreningslistan.

Bästa hälsningar,

HUS föreningssektor

 • 16.3-29.4: Lokalutdelning: ansökning om föreningslokal
 • 23.3-26.4: Ansökningstid för projektbidrag
 • 31.8: Öppningskarnevalen
 • 24.9: Gulisäventyret
 • Oktober: Ansökningstid för Alinasalsturer
 • November: Ordförandeseminarium II
 • November–december: Utbildning för verksamhetsgranskare
 • November–december: Utbildning om bokslut
 • 6.12: Studerandenas självständighetsdagens fackeltåg