26.8.2019

Du har väl kommit ihåg att ansöka om årsgranskning av bostadsbidraget?

Fick du ett brev från FPA där det uppmanas att ansöka om granskning av det allmänna bostadsbidraget? Det lönar sig att ansöka om granskningen så snart som möjligt på t.ex. FPA:s e-tjänst så att utbetalningen av bostadsbidraget inte  avbryts. Om bostadsbidraget hunnit avbrytas, observera att det kan betalas retrospektivt för en månad. Handla alltså snabbt!

Det allmänna bostadsbidraget granskas minst en gång per år och för flera studenter infaller tiden i augusti-september. Bostadsbidraget granskas tidigare om dina inkomster ökar med minst 400 euro per månad eller minskar med minst 200 euro per månad. Granskningen görs också om du flyttar eller om hushållets boendekostnader ökar med minst 50 euro. FPA utför granskningen men du måste alltid ansöka om granskningen själv.