24.2.2022

Du behöver inte vara ensam – hitta stöd och hjälp för bekymmer som ursakas av krig

NYHET

Ви не повинні залишатися самі, Вы не должны оставаться одни

 

Kriget i Ukraina väcker stor oro hos studenterna. Du behöver inte vara ensam.

 • Helsingfors universitet erbjuder stöd för studerandes hälsa och välbefinnande. Du hittar tjänsterna i Instruktioner för studenter.
 • Nyyti ry, organisationen som stödjer studerandes psykiska välbefinnande, erbjuder användbara tips och information om hur man hanterar de känslor, rädslor och bekymmer som orsakas av krig. Läs mer från Nyyti ry hemsida.
 • Hur handla om kriget känns uppskakande?

 

Om du behöver diskussionshjälp:

 • Universitetsprästerna är beredda att ge samtalsstöd och du kan med låg tröskel ta kontakt med dem. Kontaktuppgifter till universitetspräster finns i Instruktioner för studenter.
 • MIELI ry:s kristelefonen på svenska håller jour på nummer 09 2525 0112
  • mån och ons kl. 16–20
  • tis, tors, fre kl. 9–13
 • Sekasin-chatten riktar sig till unga och är öppen varje dag: mån–fre kl. 9–24, lör–sön kl. 15–24. sekasin.fi (på finska)
 • Solmussa-chatten i Tukinet riktar sig till vuxna och är öppen mån–tor kl. 15–19. tukinet.net (på finska)
 • Kriscentren runt om i Finland ger diskussionshjälp ansikte mot ansikte och på distans också med tolk.

 

 

***

 

Війна в Україні стала причиною занепокоєння для студентів. Ви не повинні залишатися самі. Пастори/священики готові надати вам допомогу у вигляді консультацій/можливості обговорити/поговорити. Ви можете звернутися до них без вагань/довгих роздумів.

Контакна інформація пасторів/священиків університету:

Leena Huovinen
050 301 9613
sonja.jakobsson@evl.fi

Sonja Jakobsson
050 380 0662
sonja.jakobsson@evl.fi

 

***

 

Война в Украине стала причиной озабоченности / обеспокоенности для студентов. Вы не должны оставаться одни. Пасторы / священники готовы оказать вам помощь в виде консультаций / возможности обсудить/поговорить. Вы можете обратиться к ним  без колебаний/долгих раздумий.

Контактная информация пасторов / священников университета:

Leena Huovinen
050 301 9613
leena.huovinen@evl.fi

Sonja Jakobsson
050 380 0662
sonja.jakobsson@evl.fi