26.5.2022

Den utbildningspolitiska sektorns vårhälsning 2022

NYHET

Hur har det stått till med HUS utbildningspolitiska sektor denna vår? Vad har vi gjort och hur har vi påverkat? I den här texten berättar vi vad de utbildningspolitiskt ansvariga i styrelsen, Aku Houttu och Nea Hakala, samt de utbildningspolitiskt sakkunniga Marianna Suokas och Mathilda Timmer har sysslat med.

Begäran om kommentarer och utlåtanden

I början av året kommenterade vi universitetets utkast till de mål som ställs i kommande riksdagsval. Universitetets tankar om vilka mål som är viktiga i riksdagsvalet nästa år var i många frågor inne på samma spår som våra tankar, som till exempel vikten av ökade anslag till utbildningen och satsningar på studenternas välmående. I början av april gav vi ett uttalande till universitetet om principerna för studieperiodernas tentamina. Rektor fattar beslut i denna fråga i ett senare skede.

Studentrepresentanterna

I slutet av januari fattade styrelsen för Helsingfors universitet ett historiskt beslut då man beslöt att införa trepartssamarbete i universitetskollegiet. Detta innebar att studerandena i pedagogik fick en plats till i kollegiet och vi sökte därför en studentrepresentant till denna plats. Dessutom ordnades två stora kompletterande utlysningar för de obesatta studentrepresentantplatserna. Studentrepresentantplatserna vid universitetets fristående institutioner utlystes också för kommande period.

Möten

Vi har deltagit aktivt i möten och träffat olika intressentgrupper. Vi fortsatte våra regelbundna möten med Susanna Niinistö-Sivuranta, utvecklingsdirektör för universitetets sektor för undervisning. Våra diskussioner har bland annat berört ämnen som studenternas återkomst till campus och de utmaningar detta för med sig samt problem som uppdagats i samband med enskilda arrangemang för studenter. Vi har också fört diskussioner med Lärarakademin om undervisningen efter coronatiden. Vi har deltagit i HUS valborgscocktail, FSF:s vårseminarium och i utbildningspolitiska sektormöten. Dessutom har vi diskuterat med universitetet hur universitetets verksamhet har påverkats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Vi har ytterligare representerat HUS i olika organ och arbetsgrupper vid universitetet. Vi har bland annat varit verksamma i rådet för studieärenden (ONE), rådet för samhällssamverkan (YNE), i projektet för utveckling av handledning och studenternas välmående och i arbetsgruppen för magisteravhandlingar, vars ändamål är att utveckla den tekniska processen i anknytning till magisteravhandlingen. Dessutom har vi träffat ledarna för utvecklingsprojektet för universitetens studenturval.

Andra händelser

Vår nya utbildningspolitiskt sakkunniga Mathilda började jobba hos oss vid årsskiftet. Ursvalskoordinator Timo Kalliokoski också började jobba hos oss i maj. Styrelsens utbildningspolitiskt ansvariga Nea deltog i en paneldiskussion om resultaten av universitetets auditering. Som stöd för föreningarnas studieaktiva har vi berett en miniguide om HUS och hur man kan påverka i studiefrågor. I början av period tre publicerade Aku och Nea en bloggtext om återgången till campus. Vi har också planerat och inlett våra besök till de olika fakulteterna, där vi träffar representanter för fakulteternas studentföreningar och personal. Dessutom ordnade vi en utbildning om påverkansarbete för de studieansvariga i samband med HUS trimningsdag.

Vi jobbade också för att det ska finnas flera tysta utrymmen på campus, så att det är lättare att delta i distansföreläsningar. På våren har vi också deltagit i beredningen av HUS riksdagsvalprogram till vilket vi utarbetade en botten för de utbildningspolitiska målen.

Med vårhälsningar,

Aku Houttu och Nea Hakala
Styrelsemedlemmar med ansvar för utbildningspolitik

Marianna Suokas och Mathilda Timmer
Utbildningspolitiskt sakkunniga