15.12.2022

Den utbildningspolitiska sektorns hösthälsning 2022!

BLOGG

Året närmar sig sitt slut och det är dags att vi tar oss en titt på hur hösten varit för HUS utbildningspolitisk sektor. Vad har vi gjort och hur har vi påverkat? På hösten har styrelsens utbildningspolitiskt ansvariga Aku Houttu och Nea Hakala jobbat inom sektorn tillsammans med våra utbildningspolitiskt sakkunniga Marianna Suokas och Mathilda Timmer samt med urvalskoordinator Timo Kalliokoski, som har ansvarat för valet av förvaltningens studentrepresentanter. 

Kommentarer och kommunikation

På sommaren publicerades Akus insändare i Helsingin Sanomat om läsårsavgifterna för studerande som kommer från länder utanför EU och EES. På nationell nivå kommenterade vi i vår blogg resultatet av höstens budgetförhandlingar. I september skrev vi ett blogginlägg om betydelsen av universitetsdemokrati för studenterna. I början av oktober publicerade vi en intervju med universitetets kansler Kaarle Hämeri som fortsätter som kansler i en period till. Hämeri berättade om kanslerns roll och framförde också sina hälsningar till studenterna. I början av november gav vi också ett utlåtande om högskolornas strategi för kontinuerligt lärande.

Studentrepresentantärenden

I början av hösten ordnade vi en kompletterande utlysning av de obesatta studentrepresentantplatserna. Höstens stora satsning var den egentliga utlysningen av studentrepresentantplatserna i ledningsgrupperna för alla utbildningsprogram. Före det valde vi dessutom representanter från varje fakultet till urvalskommittéerna, som hade som uppgift att bereda valen till ledningsgrupperna. Vi har dessutom sökt studentrepresentanter till olika uppdrag inom universitetet, som till exempel till utvärderingsgruppen för Lärarakademin. Vi har också träffat studentrepresentanter och studieansvariga och frågat om deras behov av stöd samt om deras åsikter om utvecklingsbehov för verksamheten.

Möten

Sektorernas sakkunniga har under hösten aktivt träffat ledningen för de olika fakulteterna. Vi har hittat många nya samarbetsmöjligheter under fakultetsrundorna. De styrelsemedlemmar som ansvarar för utbildningspolitiska frågor har också träffat de studieansvariga vid fakultetsföreningarna. Vi har också fortsatt att regelbundet träffa universitetets utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Suviranta. Med utvecklingsdirektören har vi bland annat diskuterat tutorverksamheten för internationella studenter, projektet om universitetets verksamhetskultur samt tillgänglighetsplanen.

Det pågår flera projekt vid universitetet och vi har träffat projektledarna under hösten. Vi har träffat projektcheferna för universitetets utvecklingsprojekt för universitetets verksamhetskultur och för projektet som fokuserar på handledning och välmående. Vi har regelbundet diskuterat med studentrepresentanterna i universitetets styrelse om bland annat universitetets utrymmesfrågor, det kommande rektorsvalet och om universitetets ekonomi. Marianna, som är utbildningspolitisk sakkunnig, besökte rättsskyddsnämnden och talade om studenternas rättsskydd och om hur man kan utveckla rättsskyddet. Vi har också deltagit i granskningen av avtalet mellan undervisnings- och kulturministeriet och universitet och poängterat studenternas synpunkter på avtalet. I slutet av hösten träffade vi även ledningen för universitetets bibliotek och vi har diskuterat frågan om elektroniska examensbetyg med universitetets sakkunniga.

Övrigt

Vi har under ledning av sakkunniga och HUS styrelse formulerat studentkårens vision om framtidens universitet. I oktober ordnades också ett diskussionstillfälle H-Talks där HUS och universitetets ledning talade om antirasism och hur vi kan främja antirasism i vårt samfund. På årsfesten belönade HUS igen årets bästa lärare och handledare. På hösten har vi börjat förbereda valet av universitetets rektor och vi har skissat upp en beskrivning av ”våra drömmars rektor”.

Arbetsgruppen för examensarbeten har fortsatt sin verksamhet och arbetsgruppen har utrett åsikterna både bland utbildningsprogrammen och studenterna om nuvarande praxis angående magisteravhandlingarna. Vi har tillsammans med universitetet uppdaterat informationen om studenternas rättsskydd på universitetets webbsidor. På initiativ av sektorn har universitetet inlett en uppdatering av rektorsbeslutet som fastställer de studiepoäng en student kan få då hen verkar som studentrepresentant inom förvaltningen och inom föreningsverksamheten. Med hjälp av uppdateringen av beslutet blir det lättare att få studiepoäng för uppdragen och man kommer att få flera studiepoäng för uppdrag som är mera arbetsdryga. Vi har ytterligare inverkat på att både antalet studiepoäng och den utbildning man får då man fungerar som tutor är enhetliga vid alla fakulteter. Båda besluten träder i kraft i början av nästa läsår.

Koposektorn önskar er en fortsatt fin höst,

Aku Houttu och Matias Takala

Styrelsemedlemmar med ansvar för utbildningspolitik

Marianna Suokas och Mathilda Timmer

Utbildningspolitiskt sakkunniga

Timo Kalliokoski

Urvalskoordinator