17.3.2020

Coronaviruspandemins och beredskapslagens inverkan

NYHETER

Spridningen av coronaviruset strävas att bromsas med många exceptionella metoder. Följ aktivt myndigheternas, universitetets och vår kommunikation, och agera enligt anvisningarna.

 

På grund av coronaviruset kommer Finland att ta i bruk beredskapslagen som statsrådet berättade om på sitt pressmöte den 16 mars. Bland annat stänger universiteten  och närundervisningen avbryts. Dessutom förbjuds sammankomster på över tio personer på offentliga platser. Alla åtgärder som Finlands regering linjerat finns här.

I den här nyheten berättas om hur coronaviruspandemin och ibruktagandet av beredskapslagen inverkar på studerande vid Helsingfors universitet och HUS medlemmar.

 

Inverkan på universitetet och studier

Universitetets lokaler är stängda 18.3–13.4.2020.

I princip ordnas all undervisning och alla studier på distans. Fakulteterna, utbildningsprogrammen och lärarna ger noggrannare praktiska anvisningar.

Övergångsperioden gällande examensförnyelser förlängs. Du kan utexamineras enligt gamla examensfordringar fram till den 18 december 2020.

Arbetsgivaren ansvarar för praktikarrangemangen. Praktiken kan även senareläggas eller annulleras.

Du hittar mer information på universitetets webbplats.

 

Servicebyrån är stängd

Servicebyrån är stängd 17.3–3.5. Om du till exempel behöver en läsårsdekal eller ett passerkort, ta kontakt per epost info@hyy.fi eller toimisto@hyy.fi. Vi svarar på meddelanden inom ramen för  normal arbetstid. I specialfall är det även möjligt att överenskomma om ett möte på servicebyrån för uträttandet av ärenden, till exempel inom 1–2 dagar.

 

UniCafe

Största delen av UniCafe-restaurangerna stänger. Det kan förekomma ändringar i öppettiderna. Nedanstående restauranger är öppna fram till fredag den 20 mars enligt följande:

  • Brunnsgården: 10.30–17, lö stängt
  • Serpens: 7.30–14.30, lunch 10.45–13.30
  • Porthania: 8.30–14, lunch 10.30–14
  • Chemicum: 8–14, lunch 11–14
  • Biocenter: 7.45–14, lunch 10.30–14
  • Olivia: 8.30–14, lunch 10.30–14
  • Mejlans: 8–14.30, lunch 10.30–14

På grund av undantagstillståndet kan man även köpa take away-portioner på restaurangerna till studerandepris. Mer information och aktuella öppettider hittar du på UniCafes webbplats.

 

Anvisningar för föreningarna

Alla fest-, bastu- och möteslokaler som HUS erbjuder för föreningarna stängs till vidare. Alinasalen och takbastun Sivistys samt möteslokalerna Wilhelmsson, Seppele, Kabinetti och Barrikaadi kan varken reserveras eller användas av föreningarna. För avbokade turer krävs inga avgifter.

Mer aktuella anvisningar för HUS föreningar finns här.

 

UniSport

Alla UniSports motionscenter är stängda fram till den 13 april 2020. Du kan läsa mer information på UniSports webbplats.

 

Resor

Vi rekommenderar att studerande utomlands återvänder till Finland. När du kommer tillbaka till Finland bör du ha en självständig karantän på 14 dagar.

 

FPA och studiestödet

På grund av coronaviruset kan studierna fördröjas. FPA beaktar detta i sin verksamhet men nödvändiga beslut har ännu inte hunnits fattas. Du hittar mer information på FPA:s webbplats.

 

Lilla HUS

Vår barnvårdsservice har stängt 18.3–13.4, eftersom universitetets lokaler är stängda.

 

Diskussionsstöd för Coronaångest

Spridningen av Corona kan orsaka ångest och rädsla. Flera instanser erbjuder hjälp för studenterna.

  • Nyyti ry:s chat (på finska) 19 mars kl. 18–20: Coronavirusångest?
  • Stödinstanser som universitetet listat finns här

 

HUS evenemang

Alla HUS evenemang fram till den 31 maj har annullerats. Vi utreder alternativa sätt för att ordna viktiga evenemang för studenterna såsom valborg. Även utskottens evenemang och möten har annullerats. Vi berättar mer senare.

 

Utbildning av tutorer

Vi utreder hurdana undantagsarrangemang som tutorutbildningarna förutsätter.  Alla tutorer kommer ändå att få nödvändig utbildning inför hösten. Vi berättar mer senare.

 

Delegationen

Delegationsmötet den 18 mars har annullerats. Det nya mötet med distansuppkoppling strävas att ordnas så snart som möjligt. Vi ger ut mer information direkt till delegationsgrupperna.

 

Mer information om coronaviruset:

Coronavirussituationen vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet, coronavirusets inverkan på studierna

Institutet för hälsa och välfärds aktuella information om coronaviruset

SHVS aktuella information om coronaviruset

Helsingin Sanomats uppdaterade uppföljning

YLE Nyheters uppdaterade uppföljning

 

Tilläggsinformation:

Aaro Riitakorpi

Generalsekreterare

aaro.riitakorpi@hyy.fi

040 0816 426