kaisa
kaisa
kaisa
3.5.2021

Bli studentrepresentant i universitetets rättsskyddsnämnd!

Tycker du att studenternas rättsskydd vid universitetet lämnar en del övrigt att önska?
Vill du försäkra medstuderandes rättigheter och skaffa dig erfarenhet inom universitetsförvaltning och beslutsfattande?

Enligt universitetets instruktion för examina och rättsskydd har universitetet en rättsskyddsnämnd som behandlar rättelseyrkanden som gäller bedömningen av studieprestationer. Nämnden tillsätts av rektor. Rättsskyddsnämnden tar också initiativ till att förbättra rättssäkerheten för studenterna och ger utlåtanden i frågor som rör studenternas rättssäkerhet. Rättsskyddsnämndens arbetsspråk är finska. Mera information om rättsskyddsnämnden finns i instruktionen om examina och rättsskydd, 57–60 §.

Till rättsskyddsnämnden söks två ordinarie medlemmar och två personliga suppleanter för mandatperioden 1.8.2021–31.7.2023.

Blev du intresserad? Lämna in en kort, motiverad ansökning senast söndag 23 maj kl. 23.59 i Halloped-systemet som administreras av studentkåren. Studentkåren hoppas få sökande av mångsidiga bakgrunder. Som meriter räknar studentkåren

1) motivation att sköta uppdraget,

2) intresse och utvecklingsidéer för studenternas rättsskydd, samt

3) tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller något annat uppdrag som är kopplat till bevakningen av studenternas intressen.

Mera information om uppdraget ger

sakkunnig Marianna Suokas,

0503255202,

marianna.suokas(at)helsinki.fi