18.10.2019

Bli HUS representant i Hoas delegation!

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är en av de organisationer som har grundat Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) och är en viktig påverkare inom Hoas. HUS söker nu tre ordinarie medlemmar och tre suppleanter till Hoas delegation för mandatperioden 2020–2021.

Delegationens viktigaste uppgift är att övervaka Hoas styrelse. Vid behov utser delegationen också styrelsemedlemmar. Hoas delegation har 16 medlemmar och den sammanträder i regel till vår- och höstmöte varje år.

Förutom de ordinarie mötena kan delegationen också sammankallas för att kläcka idéer, sparra och utveckla Hoas. HUS utbildar delegaterna för uppdraget och stöder dem under mandatperioden. Medlemskapet i Hoas delegation är ett förtroendeuppdrag som det inte utbetalas något arvode för.

Av de sökande önskas att de är intresserade av studentbostadsfrågor och är motiverade att arbeta för Hoas syfte, d.v.s. att underlätta studenternas bostadssituation, och att de vill utveckla Hoas. Kännedom om Hoas verksamhetsmiljö och beredskap att samarbeta med HUS bidrar till en framgångsrik skötsel av förtroendeuppdraget. Erfarenhet av att bo eller ha bott i Hoas-hus, aktivitet i någon invånarkommitté och erfarenhet av HUS verksamhet räknas dessutom som meriter. Hoas delegation arbetar på finska så tillräcklig förmåga att förstå och uttrycka sig på finska i tal och skrift är en förutsättning för god skötsel av förtroendeuppdraget.

Fritt formulerade ansökningar skickas per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi senast söndagen 3.11.2019. Av ansökan ska framgå den sökandes alla förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.  Du kan också bifoga din CV. Studentkåren önskar sökande av olika kön, med olika bakgrunder och som är i olika skeden av studierna.

Bekanta dig med Hoas stadgar här (på finska).

Mera information:
Tiia Niemi
HUS sakkunniga i boendefrågor
tiia.niemi@hyy.fi
050 543 9605