11.11.2022

Ansökningstid förlängdes till 14.11 – HUS anställer en riksdagsvalkoordinator

NYHET

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund och har 27 000 universitetsstudenter som medlemmar. HUS fungerar som intresse- och serviceorganisation för sina medlemmar och för de föreningar som verkar inom studentkåren.

Vi söker nu en riksdagsvalkoordinator till vårt team med uppgift att stödja studentkårens påverkansarbete i samband med valet. Anställningen är för tiden 1.12.2022–31.5.2023. Valkoordinatorns arbetstid uppgår till cirka 30 timmar i veckan. Till koordinatorns uppgifter hör att främja studenternas röstningsaktivitet med hjälp av kommunikation, studenternas riksdagsvalpanel samt andra evenemang för studenterna. En annan viktig uppgift är att stödja studentkårens styrelse och personalen på kansliet i förverkligandet av valkampanjen. Ytterligare har koordinatorn en viktig uppgift i att nå kandidaterna.

Koordinatorn arbetar med påverkansarbete och kommunikation och det är en fördel om den person som sköter uppdraget har erfarenhet av och insikter i de här områdena.

Vi förväntar oss att koordinatorn har:

 • Erfarenhet av att ordna tillställningar och evenemang
 • Kommunikationskunnande
 • Intresse för, och kanske till och med erfarenhet av, påverkansarbete
 • Avlagt högskolestudier
 • Ett självständigt arbetssätt, förmåga att arbeta i team och goda problemlösningsfärdigheter
 • Förmåga att hantera omfattande helheter
 • Förståelse för studenternas vardag

Vi värdesätter dessutom kännedom om studentrörelsen samt goda kunskaper i finska, svenska och engelska.

Vi erbjuder dig:

 • Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
 • Lön enligt studentkårernas kollektivavtal inklusive eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg*
 • Möjligheter till vidare utbildning och utveckling
 • Flexibla arbetstider, lunchförmån och möjlighet att jobba på distans
 • Fantastiska kollegor

Ansökningstiden pågår till måndag 14.11 kl. 23.59. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken ”Valkoordinator”.  Vi kvitterar att vi mottagit ansökan. Närmare information ger generalsekreterare Mikko Kymäläinen (0400 816 426, mikko.kymalainen@hyy.fi).

Intervjuerna hålls torsdagen 17.11 och inbjudan till intervjun skickas tisdagen 15.11. De som kallas till intervju får en förhandsuppgift.

 

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi hoppas att vi får så många ansökningar som möjligt från sökande med olika slags bakgrund. I första skedet av anställningsprocessen behandlas ansökningarna anonymt.

*Grundlönen för HUS sakkunniga är 1918,8 euro/månad för en arbetstid på 80% (löneklass III enligt kollektivavtalet). Tidigare erfarenhet och utbildning inverkar också på lönen. Lönen för en person som avlagt lägre högskoleexamen och som inte har tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter kunde till exempel vara 1966,77 euro/månad. Förutom lönen betalas full lunchförmån i enlighet med arbetstiden. Generalsekreteraren ger gärna mera information om lönen.

 

Närmare information

Mikko Kymäläinen
Generalsekreterare
0400 816 426