Stäng

Ansök om att ställa upp som HUS kandidat då FSF och OLL väljer styrelse 2023! | HUS

11.8.2022

Ansök om att ställa upp som HUS kandidat då FSF och OLL väljer styrelse 2023!

NYHET

Vad är Finlands studentkårers förbund?

Finlands studentkårers förbund (FSF) är en studentorganisation som representerar cirka 132 000 grundexamensstuderande och doktorander.

FSF bevakar studenternas intressen både på nationell och på EU-nivå i frågor som rör studenterna. Utbildningspolitik, socialpolitik och internationell verksamhet är kärnområden för förbundets intressebevakning. Förbundet sköter också genom ägarstyrning frågor i anslutning till studiekort och studentrabatter samt erbjuder rådgivning och utbildning för medlemsorganisationerna.

Vad är Studerandenas idrottsförbund rf?

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) är en riksomfattande intresse- och serviceorganisation för student och högskoleidrott. OLL representerar studenterna vid universitet och yrkeshögskolor. OLL påverkar, jobbar för, utbildar, forskar och är verksamt inom studentidrott både nationellt och internationellt.

Vill du bli HUS kandidat?

På delegationsmötet 22.9.2022 fattar HUS beslut om att nominera eventuella kandidater för platserna i styrelserna för FSF och OLL.

En arbetsgrupp, som tillsatts av HUS styrelse, bereder förslaget. Arbetsgruppen består av representanter för de olika delegationsgrupperna. Arbetsgruppen ber att alla intresserade HUS-medlemmar skickar ett fritt formulerat, högst två sidor långt, motivationsbrev (inklusive meritförteckning) senast 23.8 kl. 15 till adressen hallinto@hyy.fi.

Vi önskar att sökandena har kännedom om och erfarenhet av verksamheten inom det förbund till vars styrelse man söker. Ytterligare önskar vi att sökandena har erfarenhet av att verka inom studentrörelsen och studentkåren.

Om du vill kan du framföra eventuella önskemål om din roll i den förbundsstyrelse som du söker till, eller dina synpunkter om förbundets verksamhet och hur man kunde utveckla verksamheten.

Arbetsgruppen intervjuar dem som är intresserade av att ställa upp som kandidat. Intervjuerna sker på kvällstid 31.8 (och möjligen 30.8). I beredningsprocessen följer man den promemoria om styrning av nationella förbund, som delegationen har godkänt. Dokumentet innehåller också riktlinjer för hur man väljer HUS kandidater till FSF:s och OLL:s styrelser. Arbetsgruppen kan även välja det antal kandidater man föreslår, så att man på bästa möjliga sätt kan maximera sannolikheten att få HUS kandidater valda vid förbundsmötena.

 

Närmare information:

Eedla Rahikainen
HUS II vice ordförande, arbetsgruppens ordförande
eedla.rahikainen@hyy.fi