Stäng

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta | Studenkåren vid Helsingfors Universitet | Student Union of the University of Helsinki

2.10.2020

490 kandidater i studentkårens delegationsval vid Helsingfors universitet

NYHETER

490 kandidater från sex olika valringar kandiderar i HUS delegationsval. Corona medförde utmaningar för kandidatuppställningen.

Centralvalnämnden vid Studentkåren vid Helsingfors universitet har bekräftat kandidatlistorna för delegationsvalet som ordnas i månadsskiftet oktober-november. Sex valringar tävlar om rösterna i valet varav en del kommer att verka som flera grupper i delegationen. Kandidatantalets minskning från föregående valets 591 till 490 är uppenbart men mindre än förväntat.

”Före kandidatnomineringen upphörde visste ingen hur coronaläget och det minskade antalet fysiska evenemang skulle inverka. Slutresultatet kan kallas för demokratins avvärjningsseger”, kommenterar HUS generalsekreterare Aaro Riitakorpi.

Nationernas valförbund som verkar i den nuvarande delegationen som Osakuntalainen edustajistoryhmä och Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) bildar en gemensam valring vars sammanlagda kandidatmängd minskade med 34 personer från valet år 2018. Till valringen Maailmanpyörä som tidigare bestod av HUS Gröna (HyVi) och Obunden vänster (SitVas) hör nuförtiden även Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys (OSY, Socialdemokratiska studeranden vid HUS) som i det föregående valet oväntat blev utan delegationsplatser. Maailmanpyörä är den största valringen med sina 140 kandidater i och med OSY:s anslutning och det ökade kandidatantalet i HyVi.

Kokoomuksen opiskelijat (Samlingspartiets studenter) deltar i valet med en full 60 kandidaters lista (+12) och bildar som bekant valringen Edistykselliset tillsammans med de 11 kandidaterna (+2) i Centerns studerandeförbunds Keskeiset-valförbund. HELP och HYAL med ämnesföreningsbakgrund hade färre kandidater än tidigare på grund av den exceptionella kandidatrekryteringen: HELP bestående av studerande inom medicin, farmaci, veterinärmedicin, odontologi och juridik som för två år sedan hade den största kandidatmängden har nu 84 kandidater (-36), HYAL som förenar ämnesföreningsaktiva vid flera fakulteter har däremot 74 (-29). Utöver nuvarande delegationsgrupper och OSY ställer även Liberaalinen Vaaliliitto upp i valet med sina två kandidater.

HUS delegationsval förrättas elektroniskt 28-30.10 och 2.11–4.11.2020. I delegationsvalet väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen som har 60 medlemmar. HUS medlemmar, cirka 26 000 studerande vid Helsingfors universitet, är röstberättigade. Valresultatet offentliggörs på den sista valdagskvällen på en valvakningssändning som strömmas på nätet.

Kandidatnumren finns i en separat pdf-fil.

 

Kandidatmängder (förändring jämfört med föregående val; platsantal i nuvarande delegationen)

HELP: 84 (-36; 9)

Maailmanpyörä: 140 (+26)
– HYYn Vihreät – De Gröna vid HUS – Helsinki University Greens: 60 (+7; 11)
– Sitoutumaton Vasemmisto – Obunden Vänster – Independent Left: 59 (-1; 9)
– Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys: 21 (-5; 0)

HYAL: 74 (-29; 16)

Nationer & Svenska Nationer och Ämnesföreningar: 119 (-34)
– Nationer 1 & 2: 81 (-12; 4)
– Svenska Nationer och Ämnesföreningar: 38 (-22; 6)

Edistykselliset 71 (+6)
– Kokoomuksen opiskelijat: 60 (+4; 4)
– Keskeiset: 11 (+2; 1)

Liberaalinen Vaaliliitto: 2 (±0; 0)

 

Tilläggsinformation:

Teemu Palkki

Valkoordinator

050 449 7950

teemu.palkki@hyy.fi

 

Aaro Riitakorpi

Generalsekreterare

0400 816 426

aaro.riitakorpi@hyy.fi