12.2.2021

Alina-salens bokningsrundor för hösten 2021

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för hösten 2021. På hösten hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar hösten 2021. Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender.

Förhandsbokningar

På förhandsbokningsrundan kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum

Ifall en förening får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

De egentliga bokningsrundorna

Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning.

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Föreningen kan reservera bara en (1) tur på rundan, men alternativ på blanketten kan vara mera. Beslut om bokningar fattas av HUS Föreningsutskott tillsammans med den föreningsansvariga styrelsemedlemmen på utdelningsmötet som är öppet för studenkårsmedlemmarna efter varje bokningsrunda. Kontaktpersonen för reservationsönskemålet bör vara anträffbar när bokningarna utdelas om det uppstår behov av att kontakta föreningen under utdelningsprocessen.

Försenade eller felaktigt gjorda reserveringar beaktas inte. Föreningarna strävas att ge något av de önskade datumen. Överlappande bokningsönskemål löses genom utlottning.

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

 

Förhandsbokningsrunda
Bokningstid från 1.3. kl. 12:00 till 7.3. kl. 23:59
Bokningarna görs med denna blankett: https://www.lyyti.fi/reg/alinavaraukset_syksy_2021_ennakko/se
Bokningarna behandlas måndag 8.3 kl. 17:00-20:00, i Zoom

Första bokningsrundan
Bokningstid från 9.3. kl. 12.00 till 14.3. kl. 23:59
Bokningarna görs med denna blankett: https://www.lyyti.in/Alinasalin_1_varsinainen_varauskierros_syksy_2021_3894/se1
Bokningarna behandlas måndag 15.3. kl. 17:00- 20:00, i Zoom

Andra bokningsrundan
Bokningstid från 16.3. kl. 12.00 till 21.3. kl. 23:59.
Bokningarna görs med denna blankett: https://www.lyyti.in/Alinasalin_2_varsinainen_varauskierros_syksy_2021_1436/se
Bokningarna behandlas måndag 22.3. kl. 17:00-20:00, i Zoom

 

Bokningar i efterskott

Från och med 24.3. kan man höra sig för med HUS servicebyrå (toimisto@hyy.fi)om ev. lediga turer.
De lediga turerna syns i studentkårens elektroniska kalender.

 

Mer information

 

Janne Salokoski

Hallituksen jäsen (järjestöt, yhdenvertaisuus (järjestöt), uudet opiskelijat & kampusviljely)
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

Styrelsemedlem (föreningar, jämlikhet (föreningar), nya studenter & campus odling)
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)

Member of the Board (organisations, equality (organisations), new students & campus farming)
Student Union of University of Helsinki (HYY)

janne.salokoski@hyy.fi
050 543 9610 | www.hyy.fi