Ylioppilaskunta

Organisaatio

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYYn jäseniä ovat kaikki alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat Helsingin yliopiston opiskelijat. Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. HYYllä on noin 27 000 jäsentä, joille se tarjoaa neuvontapalveluita ja edunvalvontaa sekä erilaisia jäsenetuja. HYYn jäsenyys oikeuttaa myös yhteiskunnan tarjoamiin opiskelijaetuihin mm. joukkoliikenteessä, opiskelijaruokailussa ja esimerkiksi kulttuuripalveluissa. HYY palvelee myös piirissään toimivia järjestöjä, joita on noin 250 ja joiden toimintaan osallistuu suuri osa ylioppilaskunnan jäsenistöä.

Ylioppilaskunnan asema ja tarkoitus on määritelty yliopistolain 46 §:ssä:
Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

HYYn organisaatio

HYYn ylin päättävä elin on vaaleilla valittava 60-henkinen edustajisto. Edustajisto nimittää vuosittain hallituksen johtamaan ylioppilaskunnan toimintaa. Hallitus, johon kuuluu 7-13 jäsentä, käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Hallitus on edustajistolle parlamentaarisessa vastuussa.

Edustajiston ja hallituksen tehtävät on määritelty HYYn säännöissä sekä hallituksen ja edustajiston työjärjestyksissä.

Ylioppilaskunnan jokapäiväisestä toiminnasta huolehtii yhdessä hallituksen kanssa palkattu henkilökunta. Henkilökuntaan kuuluvat pääsihteeri, hallintopäällikkö, kuusi asiantuntijaa ja tiedottaja, sekä kolme toimistosihteeriä. Toimistosihteerit huolehtivat HYYn palvelutoimiston toiminnasta. HYYn työntekijöihin kuuluvat myös Domus Gaudiumin arkiston kaksi työntekijää sekä kaksi lastenohjaaja Lapsiparkissa.

HYYssä toimii myös useita valiokuntia. Ne ovat hallituksen vuosittain asettamia toimielimiä, jotka keskittyvät jonkin toimialueen toiminnan ideointiin ja järjestämiseen.

HYYn liiketoiminta eli HYY Yhtymä

HYYn liiketoimintaa hoitaa HYY Yhtymä.