3.5.2021

Liikunta edistää opiskelijoiden hyvinvointia – Unisportin salit avattava mahdollisimman pian

BLOGI

Liikunta ja etenkin monipuoliset ja opiskelijan lompakolle ystävälliset Unisportin palvelut ovat monelle opiskelijalle tärkeä henkireikä kuormittavien opintojen keskellä. Unisportin liikuntakeskukset tulee avata rajatusti heti, kun koronatilanne sen sallii.

Koronapandemia on tutkitusti heikentänyt opiskelijoiden hyvinvointia. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan jopa 60 prosenttia Helsingin yliopiston opiskelijoista koki olevansa joko täysin uupunut tai uupumisriskissä loppuvuodesta 2020.

Liikunnalla on kokonaisvaltainen myönteinen vaikutus hyvinvointiin. Useiden kansansairauksien ehkäisemisen lisäksi liikunta vähentää masennukseen sairastumisen riskiä ja lieventää masennuksen oireita, parantaa stressinsietokykyä, unenlaatua, itsetuntoa, opiskelukykyä sekä elämänhallintaa. Liikunnalla on positiivinen yhteys mm. opintomenestykseen, tuloihin ja koulutustasoon.

Koronapandemian aikana etenkin nuorten liikkuminen on vähentynyt. Hyötyliikunta on loistanut poissaolollaan, ja liikunnan polarisaatio on kasvanut. Baariin on päässyt, mutta salille tai ryhmäliikuntatunnille ei.

Rajattukin aukiolo edistäisi hyvinvointia

Koronapandemian toisen aallon takia Unisportin liikuntakeskukset ovat olleet suljettuina 30.11.2020 lähtien. Samaan aikaan monet muut yksityiset kuntosalit ja liikuntakeskukset jatkoivat aukioloaan normaalisti. Jotkut Unisportin asiakkaista vaihtoivat salia, osa luultavasti pysyvästi.

Päätös salien sulkemisesta oli vastuullinen, koska epidemiatilanne oli muuttunut vakavammaksi. Opiskelijoiden keskuudessa heräsi kuitenkin keskustelua siitä, olisiko henkilörajoituksien käyttöönotto ollut mahdollista täyden sulun sijaan.

Henkilörajoitusten käyttöönottoa on syytä harkita vakavasti nyt, kun koronatilanne alkaa jälleen näyttämään valoisammalta ja liikunta sisätiloissa tullaan näillä näkymin sallimaan loppukesästä. Jo olemassa olevaa Unisportin ajanvarausjärjestelmää voisi helposti laajentaa ryhmäliikuntatuntien ja hierontojen varaamisesta myös kuntosalikäyntien varaamiseen, kulloinkin voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Unisportin mukaan ajanvarausjärjestelmän laajentamista on jo suunniteltu.

Unisport ei kuitenkaan voi yksin päättää liikuntakeskuksiensa sulkemisesta tai avaamisesta. Se on riippuvainen linjauksista, joita Helsingin yliopiston kriisijohtoryhmä tekee tilojen avaamisesta. Kun yliopiston tilat on päätetty sulkea, koskee tämä myös Unisportia. Kriisijohtoryhmä seuraa linjauksissaan pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksiä. Kun pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä näkee mahdolliseksi kuntosalien edes osittaisen avaamisen, tulee kriisijohtoryhmän seurata näitä päätöksiä.

On ymmärrettävää ja vastuullista, että yliopisto pitää Unisportin liikuntakeskukset suljettuina välttääkseen tartuntoja omissa tiloissaan. Jos yliopiston tiloissa todettaisiin koronatartuntoja, olisi se myös yliopiston maineelle haitallista. Kokonaisuutta ajatellen on kuitenkin hölmöä, että Unisportin asiakkaat pakkautuvat muille yksityisille saleille, joissa ei ole ollut henkilörajoituksia ennen maaliskuun alkua.

Kun epidemiatilanne paranee, tulee Unisportin liikuntakeskukset avata mahdollisimman pikaisesti, vallitsevia kokoontumisrajoituksia noudattaen ja ajanvarausjärjestelmää hyödyntäen. Tämä olisi yliopistolta konkreettinen teko opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Työkalupakissa tulisi olla muitakin työkaluja kuin täyssulku tai normaalitila.

 

Tuukka Kainulainen
Hallituksen jäsen

Lähteet:

https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/terveyden-edistaminen-tyopaikalla/elintavat-ja-tyohyvinvointi/

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/liikunta/liikunnan-terveyshyodyt

https://ukkinstituutti.fi/liike-laakkeena/liikunta-ja-mielen-hyvinvointi/

https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/31-2018-Liikkumattomuuden+lasku+kasvaa.pdf/3dde40cf-25c0-4b5d-bab4-6c0ec8325e35/31-2018-Liikkumattomuuden+lasku+kasvaa.pdf?version=1.0&t=1522906611000