15.2.2024

Keskusvaalilautakunnan asettaminen

UUTINEN

Tämän vuoden syksyllä järjestetään HYYn edustajistovaalit. Vaalijärjestyksen mukaisesti keskusvaalilautakunta tulee asettaa maaliskuun loppuun mennessä.

Pyydämme edustajistoryhmiltä esityksiä varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi viimeistään 28.2. klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hallinto@hyy.fi.

Keskusvaalilautakunta koostuu 4-9 varsinaisesta jäsenestä sekä enintään 12 varajäsenestä.

 

Lisätietoja

Mikko Kymäläinen

Pääsihteeri

mikko.kymalainen@hyy.fi

040 081 6426

 

 

HYYn vaalijärjestys 4 §

Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja toiminta

Ylioppilaskunnan hallitus asettaa viimeistään vaalivuoden maaliskuussa vaalin toimittamista varten keskusvaalilautakunnan, jonka puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan puheenjohtaja ja muina jäseninä ylioppilaskunnan varapuheenjohtajat sekä) neljästä yhdeksään (4–9) muuta ylioppilaskunnan entistä tai nykyistä jäsentä.  Hallitus valitsee jokaiselle jäsenelle puheenjohtajaa lukuun ottamatta henkilökohtaisen varajäsenen, joiden tulee olla ylioppilaskunnan entisiä tai nykyisiä jäseniä. Jäsenet valitaan siten, että edellisessä vaalissa esiintyneet mielipideryhmät tulevat mahdollisuuksien mukaan keskusvaalilautakunnassa edustetuiksi. Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen ei voi olla ehdokkaana edustajiston vaalissa. Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri tai hänen määräämänsä henkilö. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä. Keskusvaalilautakunta ratkaisee asiat yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.