17.2.2020

Kehitä kirjastoa, opiskelutiloja tai kurssitarjontaa! Haussa opiskelijaedustajia yli 20 vaikuttamisen paikalle

UUTINEN

HYY etsii nyt opiskelijoita yliopiston vaikuttamisen paikoille parantamaan opiskelijoiden palveluita ja osallistumaan yliopiston kansallisten erityistehtävien johtamiseen. Lue lisää ja hae mukaan 4.3. mennessä!

MISTÄ ON KYSE?

 

Meillä opiskelijoilla on paikkamme yliopiston vaikuttamisen areenoilla koulutusohjelmien johtoryhmistä aina yliopiston korkeimpiin päättäviin elimiin. Näillä paikoilla opiskelijaedustajat tuovat opiskelijoiden mielipiteet kuuluviin kokouksissa, edistävät ja puolustavat opiskelijoille tärkeitä asioita. Näin yhteistyössä henkilökunnan kanssa kehitetään yliopistoa yhä enemmän opiskelijoiden näköiseksi.

Näissä tehtävissä pääset mukaan päättämään yliopiston toiminnasta, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Tehtävän hoitamisesta voit myös saada opintopisteitä.

MITÄ OPISKELIJAEDUSTAJALTA ODOTETAAN?

 

Opiskelijaedustaja on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Selkeitä vaatimuksia on vain yksi: sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Erityistä osaamista ei ennalta edellytetä, mutta suomen kielen taito on tehtävässä eduksi. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston päätöksenteossa vaikuttamiseen.

HAKEMINEN

 

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään 4.3.2020.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelma tai pääaine. Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä valmiuden viestiä tehtävässä aktiivisesti ylioppilaskunnalle ja muille opiskelijoille.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

TUTUSTU TARKEMMIN AVOIMIIN VAIKUTTAMISEN PAIKKOIHIN!

Avoimen yliopiston johtokunta

Avoin yliopisto avaa ovet yliopiston tuottamaan sivistykseen tarjoamalla Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja kaikille kiinnostuneille. Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Avoimen yliopiston toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja Avoimen oman tavoiteohjelman mukaisesti. Johtokunta on upea näköalapaikka tulevaisuuden jatkuvan oppimisen ratkaisujen ja saavutettavan sivistyksen parissa!

Kansalliskirjaston johtokunta

Kansalliskirjasto vastaa Helsingin yliopiston erillislaitoksena julkaistun kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja käyttöön saattamisesta, toimii tieteellisenä tutkimuskirjastona ja kansallisena kulttuurilaitoksena sekä kirjastoverkkopalveluiden valtakunnallisena palveluyksikkönä. Kansalliskirjaston johtokunta ohjaa ja edistää kirjaston toimintaa, vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelmat ja muut laajakantoiset Kansalliskirjastoa koskevat asiat.

Kielikeskuksen johtokunta

Kielikeskuksen tehtävänä on muun muassa antaa kielitaito- ja viestintäopetusta, tehdä alaan liittyvää tutkimusta, kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monipuolisia oppimismuotoja. Kielikeskus tuottaa myös yliopistolle kielipalveluja, jotka ovat olennaisessa roolissa yliopiston monikielisyyden turvaamisessa. Johtokunnan tehtäviin kuuluu Kielikeskuksen toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen – tulevalla kaudella keskeistä on muun muassa yhteistyön tiivistäminen muiden pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa.

Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmä

Puuttuuko yliopiston kielikurssitarjonnasta jotain olennaista? Ovatko opetusmenetelmät pelkkää ulkoa opettelua? Jos janoat kokemusta kielenopetuksen kehittämisestä käytännössä ja haluat kehittää opetustarjontaa itsellesi ja kanssaopiskelijoillesi, tämä työryhmä on sinua varten!

Kirjaston johtokunta

Millaista olisi opiskelu ilman tenttikirjoja, tieteellisiä artikkeleita ja kirjaston työtiloja? Helsingin yliopiston kirjastoon kuuluu neljä kampuskirjastoa, jotka tuottavat korkeatasoisia tietopalveluita Helsingin yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin sekä edistävät tieteellisen tiedon saatavuutta yhteiskunnassa. Kirjaston johtokunnassa on mahdollisuus kurkistaa suuren tieteellisen kirjaston kulisseihin, kansainvälisiin tuuliin ja vaikuttaa opiskelijoille elintärkeisiin palveluihin.

Kirjaston kampusneuvottelukunnat

Yliopiston kaikilla neljällä kampuskirjastolla on oma neuvottelukunta – tässä mahdollisuus vaikuttaa juuri sinun kirjastosi palveluihin, kokoelmiin ja toimintaan! Kampusten neuvottelukuntien tehtävänä on toimia kirjaston käyttäjien yhteistyöfoorumina ja osallistua muun muassa kirjastopalveluiden strategiseen kehittämiseen ja kokoelmahankintojen suunnitteluun.

Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) johtokunta

Luonnontieteellinen keskusmuseo vastaa luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja näytteillepanosta sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta. LUOMUS on tärkeä asiantuntija luonnontieteellisten alojen yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa koordinoi koko Suomen luonnontieteellisten museoiden ja kasvitieteellisten puutarhojen yhteistyötä. Keskusmuseon johtokunta on kiinnostava näköalapaikka luonnontieteellisten alojen yhteiskunnallisen näkyvyyden ja yliopiston valtakunnallisen tehtävän johtamisen parissa!

Tietotekniikkakeskuksen johtokunta

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus huolehtii yliopiston tietotekniikkatoimialan johtamisesta, vastaa keskitetyistä tietoturvallisuuspalveluista ja tietotekniikkatoiminnan strategisesta suunnittelusta sekä tuottaa yliopistolle keskitetyt tietotekniikkapalvelut yliopiston perustehtävien tueksi. Tietotekniikkakeskuksen johtokunta päättää koko yliopistoa koskevista tietotekniikkakysymyksistä ja palveluiden kehittämisestä. Aikamoinen mahdollisuus kurkistaa suuren organisaation tietojärjestelmien kulisseihin!

Tilatoimikunta

Kiinnostaako yliopiston kampusten, opetus- ja opiskelijatilojen tulevaisuus? Miten tilat voivat tukea yhteisöllisyyttä ja kestävän tulevaisuuden rakentamista? Tilatoimikunta on yliopiston asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on toimitilojen strategisen suunnittelun ohjaus yliopiston hallituksen ja rehtorin tukena. Se käsittelee yliopiston toimitilojen kehittämisohjelmat ja investointisuunnitelmat sekä muut merkittävät toimitiloihin ja toimitilaturvallisuuteen liittyvät asiat.

Tutkijakollegiumin johtokunta (jatko-opiskelijalle)

Oletko jatko-opiskelija? Kiinnostaako näköalapaikka tutkimuslaitoksen johdossa? Tutkijakollegiumin toiminta kattaa humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, teologian, oikeustieteen ja käyttäytymistieteet, mutta se tukee myös poikkitieteellistä tutkimusta. Tutkijakollegiumin johtokunnan tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa laitoksen toimintaa ja taloutta, päättää laitoksen tutkimusteemoista ja muista toiminnan keskeisistä osa-alueista.

Aleksanteri-instituutin johtokunta

Kiinnostaako Venäjää, Itäistä Eurooppaa ja Keski-Aasiaa koskevaa monitieteinen tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Aleksanteri-instituutin johtokunta on todellinen näköalapaikka yhteen Helsingin yliopiston kansallisista tehtävistä!

Ruralia-instituutin johtokunta

Opiskeletko maatalous-metsätieteellisessä tai valtiotieteellisessä tiedekunnassa? Kiinnostaako kestävä kehitys tai globaalin ja paikallisen muuttuva suhde maaseudun näkökulmasta? Haluatko tutustua Helsingin yliopiston toimintaan Mikkelissä ja Seinäjoella? Jos vastasit kyllä, tämä paikka voi olla sinua varten!

Aineenopettajakoulutuksen kehittämistyöryhmä

Opiskeletko aineenopettajaksi? Haluatko hankkia kokemusta koulutuksen kehittämisestä? Aineenopettajankoulutuksen kehittämistyöryhmän keskeisiä tavoitteita ovat aineenopettajankoulutuksen toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisääminen, nykyisten toimintamallien kriittinen tarkastelu ja uusien, tehokkaampien toimintatapojen luominen.

Keskustakampuksen kaksikielisen yhteistoiminnan ohjausryhmä (Styrgruppen för tvåspråkigt centrumcapmussamarbete)

Pursuatko ideoita tiedekuntarajat ylittävän ruotsinkielisen yhteistoiminnan kuten poikkitieteellisten kurssien tai tapahtuminen kehittämisestä keskustakampuksella? Ohjausryhmässä pääset ideoimaan ja innovoimaan opiskelijoille mielekästä ruotsinkielistä tai kaksikielistä toimintaa, jossa tiedekunnat pääsevät yhdistämään voimansa.

 

Lue lisää hakusivultamme!

 

Lisätietoja tehtävistä ja hausta antaa:

Jenna Sorjonen
Koulutuspoliittinen asiantuntija
jenna.sorjonen@hyy.fi
0503255202