23.5.2019

HYYn talousjohtokunnan päätös Helsingin akateemisten perussuomalaisten poistamisesta HYYn järjestörekisteristä

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan talousjohtokunta on kokouksessaan 21.5.2019 päättänyt poistaa Helsingin akateemiset perussuomalaiset HAPSU ry:n HYYn järjestörekisteristä.

HAPSU julkaisi 4.3.2019 kannanoton ‘’Suomen yliopistojen kuuluukin tuntua suomalaisilta’’. HYYn talousjohtokunta päätti ottaa tapauksen käsittelyyn, koska epäili HAPSUn toimineen HYYn yhdenvertaisuussuunitelman vastaisesti ja näin ollen rikkoneen sääntöjä HYYn piirissä toimivaksi järjestöksi. HAPSUlta pyydettiin asiasta kirjallinen selvitys ja heitä kuultiin talousjohtokunnan kokouksessa 10.4. Talousjohtokunta katsoo HAPSUn kannanoton ja kuulemisen perusteella, että yhdistys ei ole sitoutunut HYYn yhdenvertaisuuslinjoihin, eikä HAPSUlla ole kuulemisen perusteella aikomusta korjata toimintaansa sen mukaiseksi. Näistä syistä talousjohtokunta päätti poistaa HAPSUn ylioppilaskunnan piiristä.

Järjestön poistaminen HYYn piiristä tarkoittaa, ettei järjestöllä ole oikeutta HYYn tarjoamiin järjestöpalveluihin, kuten kokous- ja juhlatiloihin. Poliittisiin puolueisiin kuuluvat järjestöt ovat HYYn avustusten ulkopuolella, eikä HAPSU ole saanut ylioppilaskunnalta taloudellista tukea. HAPSUn jäsenet, jotka ovat myös ylioppilaskunnan jäseniä, voivat päätöksestä riippumatta asettua ehdolle HYYn edustajistovaaleissa ja osallistua ylioppilaskunnan toimintaan.

HYYn sääntöjen mukaan HAPSUlla on oikeus vaatia oikaisua talousjohtokunnan päätökseen HYYn hallitukselta 14 vuorokautta päätöksen ilmoittamisesta.

Lisätietoja:
Aaro Riitakorpi
Pääsihteeri
040 0816 426