12.4.2022

HYYn edustajiston kokousten yhteenvedot 1/2022 & 2/2022

UUTINEN

Vuoden 2022 ensimmäisen edustajiston kokouksen yhteenveto

HYYn edustajiston kokous järjestettiin 24.2. etäyhteyksin Zoomin välityksellä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa keskustoimiston kuulumisia, HYYn vaalijärjestyksen päivitystä sekä esiteltiin toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022. Kokoukseen osallistui yhteensä 54 edustajiston jäsentä.

Kokouksen ainoana päätösasiana oli ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen päivitys. Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) -edustajistoryhmä esitti kuitenkin vaalijärjestyksen pöytäämistä eli siirtämistä päätettäväksi myöhemmässä kokouksessa. Pöytäämisesityksen jälkeen Sitoutumattoman vasemmiston (SitVas) Linnéa Partanen esitti asian julistamista kiireelliseksi. Äänestyksen jälkeen asia päätettiin pöydätä seuraavaan edustajiston kokoukseen.

Kokouksessa kuultiin myös keskustoimiston alkuvuoden kuulumiset ja esiteltiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma, jolla ohjataan ylioppilaskunnan hallituksen, asiantuntijoiden ja muiden HYYssä toimivien toimintaa. Toimintasuunnitelmassa painotus on tulevana vuonna esimerkiksi tulevissa vaaleissa, yhdenvenvertaisuudessa, jäsenpalveluissa, kansainvälisissä opiskelijoissa ja opiskelijaedustajien tukemisessa.

Kokouksen lopuksi edustajisto piti myös yhteisen hiljaisen hetken osoittaakseen tukensa ukrainalaisille kokouspäivänä alkaneiden sotatoimien johdosta.

 

HYYn edustajiston kokouksen 24.3.2022 yhteenveto

HYYn edustajiston vuoden toinen kokous järjestettiin 24.3. Haartman-instituutissa Meilahden kampuksella. Kokouksessa käytiin viisi lähetekeskustelua ja käsiteltiin Vegaaninen HYY -jäsenaloite. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin muun muassa vuoden 2021 toimintakertomus, vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle ja muille tilivelvollisille, ylioppilaskunnan kiinteistötalouden tilinpäätöksiä ja vaalijärjestyksen päivitys. Kokoukseen osallistui yhteensä 44 edustajiston jäsentä.

Lähetekeskustelut koskivat HYYn eduskuntavaaliohjelmaa, keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman päivitystä, toimenpideohjelmia antiableismista ja antirasismista, Ylioppilaslehden toimintaa ohjaavaa asiakirjaa ja hallinnon opiskelijaedustajien ohjesäännön päivitystä.

 

Vegaaninen HYY-jäsenaloitteesta käytiin äänestys. Tulos on seuraava:
JAA 20

EI 22

TYHJIÄ 1

HYLÄTTYJÄ 1