30.8.2021

Hae syksyn 2021 valintatoimikuntiin!

UUTINEN

Haemme vähintään kolmea jäsentä jokaista tiedekuntaa edustavaan valintatoimikuntaan, joka valmistelee opiskelijaedustajien valintoja syksyllä 2021.

MISTÄ ON KYSE?

Valintatoimikunnat lukevat hakemukset tiedekuntansa opiskelijaedustajien tehtäviin tiedekuntaneuvostoon ja yliopistokollegioon ja tekevät perustellut esitykset valittavista henkilöistä ylioppilaskunnan hallitukselle ja edustajistolle. Valintatoimikunnat kokoontuvat tätä tehtävää varten viikkojen 43–45 aikana (tarkempi aikataulu alla). Lopulliset päätökset valinnoista tekee tiedekuntaneuvostojen osalta ylioppilaskunnan hallitus ja yliopistokollegion osalta HYYn edustajisto. Valintatoimikunnassa pääset vaikuttamaan tiedekuntasi opiskelijaedustukseen ja varmistamaan, että opiskelijoiden etua valvomaan valitaan motivoituneimmat hakijat.

KUKA VOI HAKEA TEHTÄVÄÄN?

Edellytyksenä valintatoimikunnassa toimimiselle on, että olet läsnäoleva opiskelija siinä tiedekunnassa, jota valintatoimikuntasi edustaa ja pääset paikalle toimikunnan kokouksiin lopussa olevan aikataulun mukaisesti. Huomaathan, että et voi toimia valintatoimikunnassa, jos aiot hakea tiedekuntasi opiskelijaedustajaksi tiedekuntaneuvostoon tai yliopistokollegioon.

Valintatoimikunnassa on oltava puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen. Älä kuitenkaan säikähdä puheenjohtajiston pestejä: sihteeri on jatkuvasti tukena, ja valmistelee materiaalit.  Sihteerinä toimii joko HYYn valintakoordinaattori tai koulutuspoliittinen asiantuntija. Puheenjohtajisto lähinnä johtaa kokousta. Näin valintatoimikunnan jäsenet voivat keskittyä varsinaiseen tehtävään, eli hakemusten käsittelyyn ja valintaesitysten valmisteluun. Tässä on oivallinen mahdollisuus päästä tutustumaan hallintoon, kokouskäytänteisiin ja tekemään opiskelijayhteisöön vaikuttavia päätöksiä ilman pitkää, useamman vuoden sitoutumista! Valintatoimikunnissa voi työskennellä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

MITEN VALINTATOIMIKUNTAAN HAETAAN?

Hakemukset tulee lähettää osoitteessa https://beta.halloped.fi/ sunnuntaihin 19.9.2021 klo 23:59 mennessä.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaineesi ja/tai koulutusohjelmasi ja opintosuuntasi sekä opiskelijanumerosi (Opiskelijanumeroa käytetään vain läsnäolon tarkistamiseen. Tieto poistetaan tarkistamisen jälkeen.). Ilmoita hakemuksessasi myös, oletko käytettävissä valintatoimikunnan puheenjohtajaksi ja/tai varapuheenjohtajaksi. Hakemuksen ei tarvitse olla pitkä. Hakijan eduksi katsotaan motivaatio ja aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Valintatoimikuntaan nimetään vähintään kolme jäsentä, ja valinnassa pyritään huomioimaan tiedekunnan eri alojen edustus.

Lisätietoja valintatoimikunnassa toimimisesta ja hausta antavat

valintakoordinaattori Timo Kalliokoski, 050 570 2295, timo.kalliokoski@hyy.fi  sekä

koulutuspoliittinen asiantuntija Marianna Suokas, 0503255202, marianna.suokas@hyy.fi.

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta ja opiskelijaedustajien valinnasta löydät osoitteesta https://hyy.fi/fi/hae-opiskelijaedustajaksi

VALINTATOIMIKUNTIEN KOKOUSAIKATAULUT

Ohessa kutakin tiedekuntaa edustavan valintatoimikunnan kokousaikataulut. Ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi hakemukset ja tehdään mahdollisesti valintoja tai päätetään pitää haastattelut. Toinen kokouspäivämäärä on mahdollisia haastatteluja ja jatkotyöstöä varten, joten kokous pidetään toisena päivämääränä tarpeen mukaan.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: 25.10. ja 1.11.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: 28.10. ja 4.11.

Farmasian tiedekunta: 29.10. ja 8.11.

Humanistinen tiedekunta: 2.11. ja 9.11.

Kasvatustieteellinen tiedekunta: 4.11. ja 10.11.

Lääketieteellinen tiedekunta: 29.10. ja 9.11.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: 26.10. ja 3.11.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: 28.10. ja 3.11.

Oikeustieteellinen tiedekunta: 25.10. ja 8.11.

Svenska social- och kommunalhögskolan: 26.10. ja 1.11.

Teologinen tiedekunta: 27.10. ja 10.11.

Valtiotieteellinen tiedekunta: 27.10. ja 2.11.