6.3.2023

Hae opiskelijaedustajaksi Helsingin yliopiston hallitukseen!

UUTINEN

MISTÄ ON KYSE?

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta etsii kahta opiskelijaedustajaa yliopiston korkeimpaan päättävään elimeen, yliopiston hallitukseen. Hallitus vastaa yliopiston strategisesta johtamisesta ja päättää koko yliopistoa koskevista merkittävistä asioista (ks. tarkemmin alla). Hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan yliopiston suuriin linjoihin, saat kokemusta Suomen suurimman yliopiston hallituksessa työskentelystä ja luot hyödyllisiä verkostoja.

Yliopiston hallitus kokoustaa vähintään kerran kuukaudessa. Kokousten lisäksi voi olla epävirallisempia suunnittelupalavereja. Hallituksen sisällä toimii myös erityisiä tehtäviä suorittavia ryhmiä, joihin myös opiskelijaedustajat osallistuvat. Tehtävään kuuluu myös erilaiset sidosryhmätilaisuudet ja yliopiston johdon tilaisuuksiin osallistuminen. Tehtävä ei vaadi kokopäiväistä työskentelyä, mutta vaatii vahvaa sitoutumista ja valmiutta käyttää aikaa kokouksiin ja materiaaleihin tutustumiseen.

Helsingin yliopiston hallintokieli on yliopistolain mukaan suomi, mistä johtuen hallitus työskentelee suomeksi.

MITÄ TEHTÄVÄSSÄ VAADITAAN?

Hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ajalla 1.1.2024–31.12.2025. Hallitukseen voidaan valita opiskelijaedustajaksi henkilö,

 • jolla on oikeus suorittaa Helsingin yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto tai erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan opinnot
 • joka on läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa
 • jolla ei ole yliopiston vaalijohtosäännön mukaan kokoaikaiseksi katsottavaa työsuhdetta Helsingin yliopistoon. Vaalikelpoisuudesta säädetään tarkemmin yliopiston vaalijohtosäännön 9 §:ssä sekä ylioppilaskunnan yliopistohallinnon opiskelijaedustajien valintatapaa säätelevän ohjesäännön 4 §:ssä.

Edellytämme valinnassa

 • laaja-alaista näkemystä yliopiston kehittämisestä ja korkeakoulupolitiikasta,
 • yliopistohallinnon ja -talouden tuntemusta
 • ymmärrystä Helsingin yliopistossa opiskeluun liittyvistä teemoista ja opiskelijoiden näkemysten huomioinnista hallitustyöskentelyssä
 • motivaatiota ja valmiutta sitoutua hallitustyöskentelyyn.

Katsomme eduksi

 • kokemuksen yliopistohallinnossa toimimisesta
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • kyvyn argumentoida
 • kyvyn hahmottaa suuria kokonaisuuksia.

MITEN TEHTÄVÄÄN HAETAAN?

Ylioppilaskunnan edustajistolle osoitetut ansioluettelot sekä noin yhden arkin mittaiset, suomenkieliset ja perustellut hakemukset tulee toimittaa ylioppilaskunnan keskustoimistoon (Mannerheimintie 5 B, 2. krs., 00100 HELSINKI) tai sähköpostitse osoitteeseen hallinto@hyy.fi 26.3.2023 klo 23:59 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida huomioida hakuprosessissa. Kirjoita sähköpostin otsikoksi ”Yliopiston hallituksen opiskelijaedustaja”.

Keskusvalintatoimikunta päättää haastatteluihin kutsuttavista huhtikuun alussa. Tiedot haastatteluihin päässeistä ilmoitetaan hakijoille 5.4. mennessä. Haastattelut järjestetään 12.4. ja 13.4. klo 17 alkaen. Haastatteluun kutsutuille ilmoitetaan, kummalle päivälle kunkin hakijan haastattelu sijoittuu.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee kaksi yliopiston hallituksen opiskelijajäsentä alustavan aikataulun mukaan 30.5. kokouksessaan. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista.

Lisätietoja tehtävästä ja valintaprosessista antaa 17.3. asti koulutuspoliittinen asiantuntija Marianna Suokas 0503255202, marianna.suokas@hyy.fi ja 18.3. eteenpäin ylioppilaskunnan pääsihteeri Mikko Kymäläinen, 0400816426, mikko.kymalainen@hyy.fi.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua. Helsingin yliopiston hallituksen tehtäviin kuuluu:

 • päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 • päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
 • vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
 • huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
 • hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
 • hyväksyä opetusministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen yliopiston puolesta
 • valita rehtorin tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
 • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
 • tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
 • päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.