17.5.2023

Hae opiskelijaedustajaksi, auki neljä vaikuttamisen paikkaa!

UUTINEN

Hae opiskelijaedustajaksi oikeusturvalautakuntaan, Una Europa student boardiin, tiedekasvatuksen ohjausryhmään tai opetuksen digitalisaation ohjausryhmään! Hakuaika päättyy 1.6. klo 23:59.

 

Parhaita päätöksiä opiskelijoiden puolesta tekevät opiskelijat itse. Jos sinua kiinnostaa esimerkiksi yliopiston kehittäminen ja vaikuttaminen paremman opiskelijakokemuksen puolesta, suosittelemme hakemaan johonkin näistä nyt avoinna olevista paikoista! Arvokkaan kokemuksen yhteisten asioiden edistämisestä ja edunvalvonnasta lisäksi saat opiskelijaedustajana myös opintopisteitä!

 

Oikeusturvalautakunta

Opiskelijan oikeusturva on yliopistokoulutuksen kulmakivi. Opiskelijan oikeusturvalla varmistetaan esimerkiksi opiskelijoiden reilu ja yhdenvertainen kohtelu opintosuorituksia arvioitaessa. Haluatko päästä turvaamaan ja kehittämään opiskelijoiden oikeuksia konkreettisella tasolla? Samalla saat merkittävää kokemusta yliopiston hallinnosta, päätöksenteosta ja vaikuttamisesta tärkeiden asioiden äärellä.

Yliopiston sääntöjen mukaisesti yliopistolla on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten oikeusturvalautakunta, jonka asettaa rehtori. Oikeusturvalautakunta tekee myös esimerkiksi aloitteita opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä. Oikeusturvalautakunnan työskentelykieli on suomi. Lisätietoja oikeusturvasta ja oikeusturvalautakunnasta löydät yliopiston verkkosivuilta.

Haemme kahta jäsentä oikeusturvalautakuntaan ja kahta henkilökohtaista varajäsentä toimikaudelle 1.8.2023–31.7.2025.

Hakijan eduksi katsotaan:

 • – Motivaatio ja kyky sitoutua tehtävään
 • – Kiinnostus ja kehitysajatukset opiskelijan oikeuksien turvaamisesta
 • – Kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta

 

Una Europan Student Board

Una Europa (una-europa.eu) on eurooppalainen yliopistoallianssi, joka yhdistää yksitoista johtavaa, maailmanlaajuisesti tunnettua ja vaikuttavaa tutkimusyliopistoa. Pyrimme rakentamaan Euroopan tulevaisuutta yhdessä. Una Europan tehtävänä on luoda aidosti eurooppalainen, yliopistojen välinen ympäristö, jossa laadukas tutkimus on jatkuvassa vuorovaikutuksessa kansainväliseen oppimiseen ja innovatiiviseen, kriittiseen ajatteluun.

Haemme Una Europan Student Boardiin yhtä varsinaista jäsentä ja yhtä varajäsentä Helsingin yliopistosta. Opiskelijaedustajien toimikausi on 1.8.2023–31.7.2025. Opiskelijaedustaja voi olla kandi-, maisteri- tai tohtoriopiskelija.

Student Board valvoo Una Europan toimintaa systemaattisesti ja osallistuu tapaamisiin keskeisten sidosryhmien, kuten Una Europan johtoryhmän kanssa. Student Board on itsekin tärkeä sidosryhmä, ja sellaisena antaa jatkuvaa palautetta allianssin saavuttamien tulosten ja tavoitteiden laadusta ja relevanssista. Student Boardin kokoukset järjestetään livenä kahdesti vuodessa Una Europan toiminnalle myöntämän budjetin ja tuen avulla. Esimerkki Student Boardin aiemmin toteuttamista projekteista on opiskelijalähtöinen ”Affordably Abroad” (”edullisesti ulkomailla”) -työryhmä, joka selvitti mahdollisuuksia poistaa fyysisen liikkuvuuden tiellä olevia esteitä niin, että liikkuvuus olisi mahdollista kaikille.

Student Board valitsee joukostaan kaksi puheenjohtajaa, jotka toimivat opiskelijaedustajina Una Europan projektiohjausryhmässä. Toimikauden aikana järjestetään sekä fyysisiä että virtuaalisia kokouksia, joiden matkakulut Helsingin yliopisto kattaa.

Student Boardin työskentelykieli on englanti, ja sujuva englannin kielen taito onkin välttämätön Student Boardin jäsenille. Kirjoitathan siis hakemuksesi englanniksi.

Oletamme hakijoiden olevan käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtäään. Pyrimme valintoja tehdessämme huomioimaan eri oppialojen edustavuuden.

Hakijan eduksi katsotaan:

 • – Motivaatio ja kyky sitoutua tehtävään
 • – Hakemuksessa osoitettu kiinnostus ja ymmärrys kansainvälisestä korkeakoulupolitiikasta
 • – Aiempi kokemus opiskelijaedustajan tehtävistä tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta
 • – Aiempi kokemus Una Europan toiminnasta joko paikallisessa työryhmässä tai Una Europan muussa toiminnassa

 

 

Tiedekasvatusverkoston ohjausryhmä

Tiedekasvatuksella ja tiedeviestinnällä viedään tieteen lukutaitoa yliopiston ulkopuolelle. Tiedekasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on viedä kykyä ymmärtää tiedettä yhteiskunnassa erityisesti alueilla, joissa tieteellä ei ole vahvaa asemaa jo entuudestaan. Tiedekasvatuksella on merkittävä rooli sivistyksen lisäämisessä yhteiskunnassa.

Tiedekasvatusverkoston ohjausryhmässä pääset tukemaan verkostoitumista yli tiedekuntarajojen, vahvistamaan yksiköiden yhteistyötä ja tiedekasvatusverkoston aktiivista toimintaa. Ohjausryhmässä käsittelet myös verkoston toiminnan ja talouden kannalta keskeisiä suunnitelmia sekä muita toimintaa ohjaavia dokumentteja.

Haemme ohjausryhmään yhtä opiskelijaedustajaa toimikaudelle 1.5.2023–31.5.2025.

Hakijan eduksi katsotaan:

 • – Motivaatio ja kyky sitoutua tehtävään
 • – Mielenkiinto tiedekasvatusta kohtaan
 • – Aikaisempi kokemus opiskelijaedustajana

 

Opetuksen digitalisaation ohjausryhmä

Oletko kiinnostunut opetuksen digitalisaation kehittämisestä? Onko sinulla intohimoa ja ideoita esimerkiksi miten etäopetusta voisi parantaa tai oppimisanalytiikkaa käyttää hyödyksi opetuksessa? Opetuksen digitalisaation ohjausryhmä voisi olla oikea paikka sinulle!

Opetuksen digitalisaation ohjausryhmällä on ensisijaisesti kolme tehtävää:

1) Toimia valmistelevana asiantuntijaryhmänä, joka tekee priorisointi- ja päätösehdotuksia yliopistotason opetuksen edellytysten kehittämiseen (silloin kun niiden kehittäminen vaatii tai hyötyy merkittävästi digitalisaatiosta).

2) Yliopiston investointikyvykkyyden arviointi (jotta digitalisaatiota edistetään opetusjohtoisesti, ei tietojärjestelmät edellä)

3) Ottaa kantaa projektien seurantasalkussa tiedekunnissa ja muissa yksiköissä tapahtuviin digitalisaatioprojekteihin (ja niiden mahdolliseen laajentamiseen yliopistotasolle).

Ohjausryhmän tehtävänä on myös varmistaa kansallisen tason digivision tarkoituksenmukainen hyödyntäminen yliopistolla.

Tehtävään haetaan yhtä varsinaista jäsentä. Toimikausi päättyy 31.12.2024

Hakijan eduksi katsotaan:

 • – Motivaatio ja kyky sitoutua tehtävään
 • – Mielenkiintoa ja näkemystä opetuksen digitalisaation kehittämisestä
 • – Aikaisempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta

 

Hae yhteen tai useampaan paikkaan viimeistään 1.6. klo 23:59 osoitteessa beta.halloped.fi. Toivomme hakijoiksi opiskelijoita monipuolisista taustoista. Hakiaksesi sinun täytyy olla läsnäoleva Helsingin yliopiston opiskelija.

 

Lisätietoja:

Riku-Petteri Kyllönen

Koulutuspoliittinen asiantuntija

riku-petteri.kyllonen@hyy.fi

050 325 5202