9.12.2020

Hae HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajaksi tai sihteeriksi 2021!

Hakuaika päättyy 15.12.

Ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunta etsii tulevalle vuodelle puheenjohtajaa ja sihteeriä. Kehitysyhteistyövaliokunta on HYYn alainen elin, joka

  • hallinnoi ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöhankkeita
  • ylläpitää keskustelua kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä ylioppilaskunnassa
  • järjestää erilaisia kehitykseen, kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön liittyviä tapahtumia
  • julkaisee kehityskysymyksiä käsittelevää Kimppu-lehteä

Valiokunnassa pääset matalalla kynnyksellä osallistumaan toimintaan, olit sitten hiljattain aiheesta kiinnostunut tai jo kokenut kehitysyhteistyökonkari. Kehitysyhteistyövaliokunnan kaikkiin tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet ylioppilaskunnan jäsenet.

Puheenjohtaja
Puheenjohtajan ensisijainen tehtävä on koordinoida valiokunnan virallisten kokousten järjestämistä kaksi kertaa kuukaudessa sekä motivoida valiokunnan vapaaehtoisia. Puheenjohtaja valmistelee sisällön kokouksiin, tekee esityslistat ajallaan sekä tarkistaa pöytäkirjan. Puheenjohtajan muihin tehtäviin kuuluvat muun muassa budjetin laatiminen, toimintasuunnitelman tekeminen ja toiminnan kokonaiskuvan hallinta sekä pöytäkirjojen arkistointi.

Puheenjohtaja pyrkii kehittämään valiokunnan toimintaa ja vastaa yhdessä muun valiokunnan kanssa valiokunnan vaikuttavuudesta ja toiminnan jatkuvuudesta. Puheenjohtajan tulisi pystyä osallistumaan mahdollisimman paljon kaikkeen valiokunnan toimintaan, kuten valiokunnan järjestämiin tapahtumiin ja hankekokouksiin. Puheenjohtaja johtaa ja tukee muiden pestiläisten toimintaa, ja koordinoi HYYn kehitysyhteistyöhön liittyvää toimintaa yhdessä HYYn hallituksen kehitysyhteistyövastaavan sekä varapuheenjohtajien kanssa osallistumalla johtoryhmän kokouksiin sekä SYL:in kehitysyhteistyösektorin kokouksiin. Hankkeiden toimintaa ohjeistaa myös HYYn kehitysyhteistyövastaava. Puheenjohtajan pesti vaatii sitoutumista, mutta on sitäkin antoisampi ja opettavaisempi, ja voi avata ovia moniin tehtäviin muuallakin.

Sihteeri
Sihteeri pitää kokouksissa pöytäkirjaa, kirjoittaa sen puhtaaksi, lähettää puheenjohtajalle tarkastettavaksi ja tulostaa seuraavaan kokoukseen allekirjoitettavaksi. Pöytäkirjojen kirjottaminen vaatii tarkkuutta ja keskittymiskykyä. Sihteerin pesti on helppo tapa päästä mukaan toimintaan. Sihteerin tehtäviin kuuluu myös aktiivinen osallistuminen valiokunnan erilaisissa tapahtumissa. Sihteeriltä odotetaan tarkkuutta ja sitoutumista pestiin vuodeksi 2021.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle, Timo Kalliokoskelle (timo.kalliokoski@hyy.fi) 15.12. mennessä. Tehtävät täytetään hakemusten perusteella 16.12., minkä jälkeen valinnoista ilmoitetaan hakijoille. Tehtäviin järjestetään perehdytystä valintojen jälkeen.

Kehitysyhteistyövaliokuntaan pääsee tutustumaan valiokunnan blogissa: https://blogs.helsinki.fi/kehy-valiokunta

Lisätietoja:
Timo Kalliokoski
hallituksen jäsen
timo.kalliokoski@hyy.fi