8.6.2021

Askelmerkit yhdenvertaisemmalle opiskelijaelämälle

BLOGI

Ylioppilaskunnan työn näkyväksi tekeminen vaatii avointa ja aktiivista viestintää.

 

Viime vuonna päivitimme yhdenvertaisuussuunnitelmamme ja linjasimme yhdenvertaisuustyön tavoitteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tavoitteemme oli luoda ytimekäs ja selkeä suunnitelma, jonka toimenpiteiden toteutumista olisi mahdollisimman helppoa seurata ja arvioida. Vaikka 45 tavoitteen ja 14 sivun mittainen suunnitelma ei niin tiivis olekaan, onnistuimme kuitenkin selkeyttämään asiakirjan rakennetta ja päivittämään tavoitteet vastaamaan paremmin nykytilaa.

 

Uusi vuosi alkoi vauhdikkaasti ryhtyessämme toteuttamaan uutta suunnitelmaa. Aloitimme muun muassa suunnittelemaan hyvinvointi- ja yhdenvertaisuuskyselyn toteuttamista. Kyselyn tarkoitus on kerätä dataa vaikuttamistyömme tueksi yliopistolla sekä tarkastella oman toimintamme nykytilaa. Yhdistimme nämä kaksi teemaa, sillä yhdenvertaisuuskysymykset vaikuttavat myös suuresti opiskelijoiden hyvinvointiin. Tällä hetkellä vielä analysoimme vastauksia, joten seuraa viestintäämme kuullaksesi tuloksista!

 

Kyselyn lisäksi aloitimme turvallisemman tilan periaatteiden luomisen ylioppilaskunnalle. HYYn nykyiset tapahtumaturvallisuusperiaatteet ovat olleet voimassa vuodesta 2018, mutta virallisia turvallisemman tilan periaatteita ei oltu luotu. Turvallisemman tilan periaatteet tarkoittavat käytänteitä tai ohjeita, joiden avulla jokainen pystyy edistämään yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa ilmapiiriä. Periaatteita vielä viimeistellään, ja syksyllä ne tulevat virallisesti voimaan.

 

HYYn yhdenvertaisuussuunnitelman keskeinen teema on yhdenvertaisuustyön näkyvämmäksi ja selkeämmäksi tekeminen. Tiesitkö esimerkiksi, että HYYllä on piirissään toimiville järjestöille yhdenvertaisuusopas, josta löytyy tietoa muun muassa yhdenvertaisuustoiminnan aloittamisesta sekä yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden huomioimisesta tapahtumien järjestämisessä? Voit saada myös henkilökohtaista neuvontaa ja tukea häirintäyhdyshenkilöiltämme häirintä- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä. Jatkossa pyrimme viestimään ohjeistamme ja palveluistamme yhdenvertaisuuteen liittyen entistä säännöllisemmin erityisesti lukukausien alussa sekä järjestöille että jäsenillemme.

 

Tavoitteenamme on myös paremmin pitää jäsenistömme ajan tasalla tekemästämme edunvalvonnasta, joka on suurin osa ylioppilaskunnan työtä. Edunvalvontatyö on kuitenkin hidasta ja harvemmin näkyy organisaation ulkopuolelle.  Tämän vuoksi viestinnän rooli on erityisen tärkeä, ja jatkossa pyrimmekin avoimemmin kertomaan miten edistämme yhdenvertaisuutta yliopistolla ja yhteiskunnassa.

 

Olemme tänä keväänä muun muassa tiivistäneet yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan opiskelijaedustajien kanssa tehdäksemme oikea-aikaista ja tehokasta edunvalvontaa yliopistolla. Toimikunnan tarkoitus on edistää ja seurata yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistossa, ja se myös valmistelee yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Pyrimme tukemaan opiskelijaedustajia heidän tehtävässään sekä saada ajankohtaista tietoa yliopiston suunnitelmista. Yliopiston tavoitteista voi lukea HYn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, jonka uusi versio julkaistiin vuoden alussa. Olen itse erityisen tyytyväinen, että yliopisto päivittää epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemisen ohjeistuksensa. Nykyinen ohjeistus ei kunnolla huomioi opiskelijoita, joten koko dokumentti vaatii uudelleen jäsentelyä ja opiskelijaystävällisempää perspektiiviä.

 

Tämän lisäksi olemme keskittyneet erityisesti yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin ja niiden ongelmakohtien esiin nostamiseen. Yksilöllisillä järjestelyillä opiskelija saa tukea oppimiseensa esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi erilaisilla käytänteillä. Yleinen esimerkki yksilöllisistä järjestelyistä on tenttiin tai tehtävän palauttamiseen saatu lisäaika. Kyseiset järjestelyt ovat tärkeä keino lisätä yhdenvertaisuutta, mutta nykyiset käytännöt eivät tue saavutettavuutta ja opintojen suorittamista. Järjestelyjen saaminen on usein työlään prosessin takana, joka kuormittaa opiskelijoita kohtuuttomasti. Olemme tapaamisissa ja koulutuksissa nostaneet esille nykytilanteen ongelmia, ja tulemme jatkamaan vaikuttamistyötä yliopistolla tilanteen parantamiseksi.

 

Yliopistossa ja ylioppilaskunnassa on vieläkin olemassa rakenteita ja perinteitä, jotka eivät edistä yhdenvertaisuuden toteutumista. Vaikka yhdenvertaisuustyö näyttäisi edistyvän hitaasti, askel kerrallaankin pääsemme lähemmäs tavoitteitamme. Sitoutumalla saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen voimme tehdä parempaa opiskelijaelämää kaikille.

 

Tiia Niemi, sosiaalipoliittinen asiantuntija

 

Risuja, ruusuja, kommentteja, kysymyksiä tai ehdotuksia?

Ota yhteyttä:

tiia.niemi@hyy.fi

050 543 9608