Hae opiskelijaedustajaksi koulutusohjelmasi johtoryhmään!

Meillä opiskelijoilla on oma paikkamme yliopiston vaikuttamisen areenoilla. Näillä paikoilla opiskelijaedustajat valvovat, ettei opiskelijoiden etua tallota opiskelua ja opiskelijoiden elämää koskevista asioista päätettäessä. Kenestä tahansa voi tulla opiskelijoiden äänitorvi – sinustakin! Haemme tänä syksynä 2022 opiskelijaedustajia koulutusohjelmien johtoryhmiin. Koulutusohjelmasi johtoryhmä on todellinen vaikuttamisen paikka, sillä johtoryhmän opiskelijaedustajana vaikutat suoraan opiskeluarkeesi nimittäin oman tutkintosi opintoihin! Hakuaika on 19.9.-16.10.2022. Lue siis tältä sivulta lisää johtoryhmässä työskentelystä sekä varsinaisesta hakuprosessista!

Avoimet paikat: koulutusohjelmien johtoryhmät

Tänä syksynä haemme opiskelijaedustajia koulutusohjelmien johtoryhmiin seuraavalle edustuskaudelle 1.1.2023-31.12.2024. Koulutusohjelman johtoryhmä johtaa yksittäistä koulutusohjelmaa. Sen tehtävänä on valmistella koulutusohjelman kolmivuotinen opetussuunnitelma eli tutkintorakenne tiedekuntaneuvoston päätettäväksi. Opetussuunnitelma määrittää

 •         Mitä opintojaksoja tutkintoihin kuuluu?
 •         Millaisia suoritustapoja opintojaksoilla tarjotaan?
 •         Millainen läsnäolovelvoite kursseilla on?
 •         Millaiset osaamistavoitteet opintojaksoilla on?

Toinen tärkeä tehtävä on päättää vuosittain koulutusohjelman opetusohjelmasta. Opetusohjelma on ikään kuin opetussuunnitelman toteutussuunnitelma. Se määrittää esimerkiksi opintojaksojen

 •         toteutusajankohdat,
 •         lukujärjestykset ja
 •         opetuspaikat,

eli kaikki opiskelijan opiskeluarjen kannalta tärkeimmät asiat! Kuten huomaat, johtoryhmän opiskelijaedustajana pääset kehittämään opiskelijoiden arkea hyvin käytännönläheisesti!

Tää on yliopiston paras kurssi! Opiskelijaedustajan hommissa oppii kokonaisuuksien hallintaa ja pääsee myös kehittämään itselleen aivan timanttiset yhteistyötaidot.

-Ilona Raimas, opiskelijaedustaja-

Näin haet opiskelijaedustajaksi

  • Lähetä rohkeasti hakemus

   Lue hakuilmoitus huolellisesti läpi ja kirjoita hakemuksesi reflektoiden eduksi katsottavia asioita. Hakemuksen ei tarvitse kuitenkaan olla pitkä, eikä sinulla tarvitse olla ennalta kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä! Halloped-järjestelmä lähettää sinulle vahvistusviestin hakemuksen vastaanottamisesta ja voit jäädä odottamaan lisätietoja. HYYn työntekijä ottaa sinuun yhteyttä hakuajan päätyttyä kertoakseen haun etenemisestä. Muista siis lähettää hakemus hyvissä ajoin, sillä lähtökohtaisesti emme voi huomioida myöhästyneitä hakemuksia! Hakuaika on auki 19.9.-16.10.2022.

  • Odota kärsivällisesti

   Syksyn suuren haun aikaan hakemusten käsittelyyn menee oma aikansa. Syksyllä opiskelijaedustajahaun sulkeutumisen jälkeen tiedekunnittain asetetut valintatoimikunnat ryhtyvät käsittelemään hakemuksia ja tekemään valintaesityksiä valittavista opiskelijaedustajista. Valintatoimikunnat voivat halutessaan kysellä lisätietoja tai pyytää hakijoita haastateltaviksi. Kunkin koulutusohjelman johtoryhmän hakijoille on omat päivämäärät mahdollisten lisätieto- ja haastattelupyyntöjen suhteen. Näet nämä tiedot kunkin hakukohteen omalta lomakkeelta.

   Sinulle kuitenkin ilmoitetaan haun etenemisestä sen eri vaiheissa. Voit tietenkin olla aina yhteydessä suoraan HYYn opiskelijaedustajista vastaavaan asiantuntijaan tai valintakoordinaattoriin, jos sinulla tulee mieleen jotakin kysyttävää hakuun tai opiskelijaedustajana toimimiseen liittyen!

  • Tule mukaan toimintaan ja koulutuksiin!

   Kaikille koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajille järjestetään 8.12. koulutus, jossa uudet opiskelijaedustajat perehdytetään tehtäväänsä. Näiden lisäksi opiskelijaedustajille viestitään ajankohtaisista aiheista HYYn opiskelijaedustajien sähköpostilistojen kautta. Kannattaa myös käydä Opintovaliokunnan kokouksissa, jotta kuulet ajankohtaisimmat jutut yliopiston eri tasoilta!

Näin opiskelijaedustajat valitaan

HYYn edustajiston hyväksymä ohjesääntö määrittelee opiskelijaedustajien valintatapaa. Edustajiston asettama keskuvalintatoimikunta suunnittelee ja valmistelee hakuajat sekä asettaa tiedekunnittain valintatoimikunnat käsittelemään hakemuksia.

Koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajavalintoja valmistelevat valintatoimikunnat, joilla on paras tieto kunkin tiedekunnan koulutusohjelmista ja niiden tilanteest. HYYn hallitus vahvistaa nämä valintaesitykset ja lopulliset päätökset opiskelijaedustajavalinnoista tekee kunkin tiedekunnan dekaani ylioppilaskunnan vahvistaman esityksen pohjalta.

Valintatoimikunta?

Valintatoimikuntiin haetaan jäseniä 29.8.-18.9. eli ennen varsinaisia opiskelijaedustajahakuja. Valintatoimikuntiin haetaan vähintään kolmea jäsentä ja jäsenten tulee olla sen tiedekunnan läsnäolevia opiskelijoita, jota valintatoimikunta edustaa. Muita kriteerejä ei ole!

Kuten ylempänä kerrottiin, valintatoimikunnan päätehtävä on käsitellä tiedekuntansa koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajapaikoille tulleet hakemukset ja valmistella esitykset valittavista hakijoista. Jäsenistä yksi on puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja ja muut rivijäseniä. Puheenjohtajiston tehtävä on kuitenkin helppo, eikä vaadi oikeastaan enempää valmistautumista kuin muiltakaan valintatoimikunnan jäseniltä! Lisäksi kokouksissa on aina mukana HYYn työntekijä, joka valmistelee materiaalit ja auttaa myös kokouksen aikana. Valintatoimikunnat myös koulutetaan tehtäväänsä.

Valintatoimikunta työskentelee maksimissaan kahdessa kokouksessa, joihin kunkin jäsenen pitää valmistautua itsenäisesti. Valintatoimikuntatyöskentely ei siis vie paljoa aikaa! Tehtävä sopii siis sinulle, joka haluat kerryttää kokemusta kokoustamisesta ja neuvotteluista, mutta et halua sitoutua useaksi vuodeksi. Voit siis olla fuksi tai vaikka opiskelijaedustajatehtävistä “eläköityvä” konkari! Myös valintatoimikuntiin haetaan Halloped-järjestelmän kautta.

Usein kysyttyä

 • Opiskelijaedustajan tehtävässä opit monia hyödyllisiä taitoja kokonaisuuksien hahmottamisesta projektinhallintaan ja ryhmätyöskentelyyn. Tehtävän kautta opit myös tuntemaan yliopiston henkilöstöä professoreista koulutussuunnittelijoihin.

  HYY tarjoaa opiskelijaedustajille vuosittain ilmaisia koulutuksia muun muassa viestinnästä, vaikuttamisesta ja kokoustekniikasta. Opiskelijaedustajien verkoston ja HYYn opintovaliokunnan kautta saat paitsi vertaistukea myös ystäviä.

  Opiskelijaedustajana toimimisesta voi hakea HYYltä todistusta ja tietyin ehdoin opintopisteitä yliopistolta. Tarvitset HYYn myöntämän todistuksen hakiessasi opintopisteitä! Todistusta voit hakea HYYn asiakirjasihteeriltä

 • Opiskelijaedustajana sinun tulee sitoutua tehtävään ja osallistua toimielimen parituntisiin kokouksiin. Koulutusohjelman johtoryhmä kokoustaa yleensä vähintään kerran kuukaudessa pois lukien loma-ajat. Lisäksi kokousmateriaalien läpi käyminen, mielipiteiden kysely järjestöiltä ja muilta opiskelijoilta sekä mahdollinen etukäteisvalmistautuminen muiden johtoryhmän opiskelijaedustajien kanssa voi viedä vaihtelevan määrän aikaan. Mitä paremmin valmistaudut kokouksiin, sitä paremmin pystyt ajamaan opiskelijoiden etua ja saat itsekin työskentelystä enemmän irti!

  Yleensä myös varajäsenet voivat halutessaan osallistua johtoryhmän kokouksiin. Tämä kannattaa varmistaa jokaisen kauden alussa. Sopikaa joka tapauksessa aina etukäteen, kuka on menossa kokoukseen, jotta paikalla olisi aina opiskelijoiden edustus!

 • Vaihtosuunnitelmat eivät välttämättä estä valituksi tulemista. Lähtökohtana on kuitenkin, että opiskelijaedustajat pystyvät sitoutumaan tehtäväänsä mahdollisimman suurimmaksi osaksi edustuskauttaan.

 • Koulutusohjelman johtoryhmässä et toimi koskaan yksin! Jokaisessa johtoryhmässä on kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä, joiden kanssa sinun odotetaan tekevän tiiviisti yhteistyötä. On hyödyllistä luoda heti kauden alussa yhteinen keskusteluryhmä johtoryhmän opiskelijaedustajille, jotta voitte sopia, ketkä menevät kokouksiin ja millaisia kantoja muodostatte kokouksen aiheista.

  Oman johtoryhmän opiskelijaedustajien lisäksi saat vertaistukea Opintovaliokunnasta, joka kokoontuu kuukausittain lukuvuoden aikana. Lisäksi HYY järjestää koulutuksia opiskelijaedustajille ja opintovastaaville. Koulutuksista tiedotetaan sähköpostitse ja sosiaalisen median kanavissa. Muista, että voit aina olla yhteydessä HYYn koulutuspoliittisiin asiantuntijoihin oli sitten kyse haastavasta tilanteesta tai haluat vain kysellä jostakin opintoihin liittyvästä aiheesta!

 • Johtoryhmään hakiessa sinun tulee olla läsnä oleva opiskelija Helsingin yliopistossa sekä pystyttävä perustelemaan jotenkin yhteytesi koulutusohjelmaan, jonka johtoryhmään haet. Perusteltu yhteys on esimerkiksi se, että opiskelet kyseisessä ohjelmassa, tai kandiksi valmistumisen jälkeen tulet opiskelemaan saman koulutusohjelman johtoryhmässä. Myös muut perustelut käyvät, kuten se, että opiskelet sivuainetta tai olet valmistunut kandiksi koulutusohjelmasta. Tärkeintä on, että ymmärrät koulutusohjelman sisältöjä ja sen opetusta, jotta pystyt myös vaikuttamaan siihen.

  Lisäksi eduksesi katsotaan motivaatio ja kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muissa opiskelijaedunvalvonnan tehtävissä toimimisesta. Hakemuksista myös arvioidaan hakijoiden ymmärrystä koulutusohjelman ajankohtaisista aiheista. Löydät tarkat hakuohjeet ja eduksi katsottavat kriteerit Halloped-hakujärjestelmästä kunkin hakukohteen alta!

 • Koulutusohjelman johtoryhmässä opiskelijaedustajana toimimista ei estä työsuhde yliopistolla. Vain tiedekuntaneuvostojen, kollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijaedustajilla on rajoitteita siinä, minkälaisessa työsuhteessa he voivat olla yliopistolla.

  Työsuhteen vaikutukset on määritelty tarkemmin yliopiston vaalijohtosäännössä. Lisätietoa vaikutuksista voit kysyä HYYn opiskelijaedustajista vastaavalta asiantuntijalta.

 • Opiskelijaedustajien valintatapa riippuu toimielimestä ja sitä määrittelee edustajistomme hyväksymä ohjesääntö. Syksyisin niin sanotuissa päähauissa, joissa haetaan kokonaan uudelle kaudelle edustajia, valintaesitykset tekevät valintatoimikunnat. Ne tuntevat parhaiten omien tiedekuntiensa ajankohtaiset asiat ja tarpeet.

  Valintaesitys on siis ehdotus valinnoista, ei vielä varsinainen päätös. Valintatoimikunnat tekevät tahoillaan valintaesityksen sisältävät perustelumuistiot, jotka HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija esittelee varsinaisia päätöksiä tekevälle HYYn toimielimelle. Päähaun ulkopuolisten hakujen, eli täydennyshakujen aikaan, valintaesityksen, perustelumuistion ja asian esittelyn tekee HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija.

  Varsinaisia valintoja koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajien osalta tekee HYYn hallitus. Koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajavalinnat vahvistetaan vielä dekaanin toimesta.

 • Koulutusohjelmien johtoryhmien kokoukset ovat useimmiten melko epämuodollisia ja keskustelevia. Se, kuinka usein johtoryhmä kokoontuu, vaihtelee koulutusohjelmittain. Kokouksissa käsitellään vuodenajasta riippuen erilaisia koulutusohjelman toimintaan liittyviä asioita: uusien opiskelijoiden valintaa ja orientaatiota, tutkintovaatimuksia ja seuraavan vuoden opetuksen järjestämistä. Johtoryhmän jäsenet tekevät yhdessä konkreettista suunnittelu- ja valmistelutyötä, jonka myötä määritellään, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on.

Kysy lisää