2.2.2022

Yliopistokollegio siirtyy tasakolmikantaan ja nyt on kiitosten aika!

BLOGI

Helsingin yliopiston hallitus teki kokouksessaan 26.1.2022 historiallisen päätöksen, joka muuttaa yliopistokollegion ryhmäjaon tasakolmikantamalliin. Kollegion tasakolmikantaan siirtyminen on voitto opiskelijoille ja yliopistodemokratialle!

 

Tasakolmikannalla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimielimessä edustetussa kolmessa ryhmässä on samat määrät jäseniä. Yliopistokollegion tapauksessa tasakolmikantaan siirtyminen tarkoittaa 20 professorin, 15 “keskiryhmän” (tutkimus-, opetus- ja muu henkilökunta) ja 15 opiskelijajäsenen jaosta siirtymistä jakoon, jossa, jokaisella kolmella ryhmällä on 16 jäsentä. Näin kollegiossa on yhteensä 48 jäsentä.

Tasakolmikantaa edeltävässä tilanteessa professoreilla on ollut eniten äänivaltaa äänestystilanteissa, jolloin professorien ryhmä on pystynyt helpommin ohjaamaan päätöksiä. Opiskelijan kannalta tasakolmikanta mahdollistaa sen, että opiskelijoille suostuisilla aloitteilla ja päätöksillä on suuremmat todennäköisyydet. Opiskelijat ovat myös yliopistoyhteisön ylivoimaisesti suurin ryhmä, jota iso osa yliopiston päätöksistä koskee. Tasakolmikanta on siis demokratiateko, jolla osoitetaan jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen arvo ja edistetään mahdollisuuksia vaikuttaa itseä koskeviin asioihin.

Yliopiston hallituksen edellisen kauden 2020-2021 opiskelijaedustajat Sebastian Österman ja Antti Kähkönen ajoivat koko syksyn 2021 voimalla tasakolmikantaa kollegioon yliopiston hallituksessa, joka lopulta asiasta päättää. Osallistuimme tärkeään tehtävään tukemalla opiskelijaedustajia heidän työssään ja pitämällä yhteyttä kollegion, tiedekuntaneuvoston ja muiden asian tiimoilta kuultujen toimielinten opiskelijaedustajien kanssa. Lisäksi kontaktoimme sidosryhmiä, kuten keskiryhmää edustavia toimijoita yhteisen kannanoton merkeissä ja pidimme yllä keskustelua yliopistodemokratiasta yliopiston relevanttien yhteyshenkilöiden kanssa.

Kollegion tasakolmikantaan siirtyminen on voitto opiskelijoille ylipäätään, mutta myös osoitus opiskelijaedustajien tärkeydestä ja vaikutusmahdollisuuksista. Prosessi lähti liikkeelle yliopiston hallituksesta, eli koko yliopiston tärkeimmästä monijäsenisestä päättävästä toimielimisestä, jossa opiskelijaedustajien aloitteesta käynnistettiin muutosprosessi. Syksyn mittaan apuun tulivat kauden 2020–2021 opiskelijaedustajat kollegiosta, tiedekuntaneuvostoista ja muista yliopiston toimielimistä. Opiskelijaedustajat eri puolilla yliopisto-organisaatiota päättivät työskennellä yhteisen tavoitteen puolesta ja tuloksena oli vahva kanta kollegion tasakolmikannan puolesta monella eri tasolla yliopistossa. Kiitos kuuluu siis ennen kaikkea opiskelijaedustajille, joista todellinen vaikutusvalta yliopistolla kumpuaa!

Kollegion tasakolmikantaan siirtyminen on askel kohti tasavertaisia voimasuhteita myös muiden toimielinten, kuten tiedekuntaneuvostojen osalta. Työ tasa-arvoisen, kaikkia yhteisönsä jäseniä osallistavan, demokraattisen yliopiston eteen ei siis ole päättynyt, vaan ottanut rohkean askeleen eteenpäin!

 

HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija
Marianna Suokas
marianna.suokas@hyy.fi
050 325 5202