21.2.2022

Vaikuta opiskelutiloihin, kehitä kirjastoa tai sukella tutkimuskeskusten maailmaan!

UUTINEN

Haemme opiskelijaedustajia mitä erilaisempiin yliopiston toimielimiin, joissa pääsee tutustumaan ja parantamaan opiskelijoiden palveluita. Nämä edustajapaikat tarjoavat näköalapaikan Helsingin yliopiston erityistehtäviin, joten lue lisää ja hae 6.3.2022 mennessä!

MISTÄ ON KYSE?

Opiskelijoilla on tärkeä rooli yliopistoyhteisössä ja siksi suurimmassa osassa yliopiston päättävissä, valmistelevissa ja koordinoivissa toimielimissä on opiskelijoiden edustus. Opiskelijaedustajat tuovat toimielimiin opiskelijoiden näkökulmaa ja heille tärkeitä asioita. Yhteistyössä yliopiston henkilökunnan kanssa opiskelijat kehittävät yliopistoa yliopiston suurimman ryhmän eli opiskelijoiden näköiseksi!

Toimiaksesi opiskelijaedustajana tarvitset kiinnostusta ja halua oppia uutta! Sinun ei tarvitse olla kokenut neuvottelija, vaan opiskelijaedustajuus on nimenomaan oppimisen paikka. Pääset jo pitkälle, kun luet kokousten ennakkomateriaalit, pohdit aiheita etukäteen opiskelijoiden näkökulmasta ja tarpeen mukaan pyydät tukea ja mielipiteitä muilta opiskelijoilta, järjestöiltä tai HYYltä. HYY myös kouluttaa ja tarjoaa tukea opiskelijaedustajille, joten yksin ei tarvitse jäädä!

Katso alta haettavana olevat paikat!

Aleksanteri-instituutin johtokunta

Kiinnostaako Venäjää, Itäistä Eurooppaa ja Keski-Aasiaa koskevaa monitieteinen tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Aleksanteri-instituutin johtokunta on todellinen näköalapaikka yhteen Helsingin yliopiston kansallisista tehtävistä! Täällä pääset myös verkostoitumaan tutkijoiden, sidosryhmien ja muiden yliopistojen edustajien kanssa.

Avoimen yliopiston johtokunta

Avoin yliopisto avaa ovet yliopiston tuottamaan sivistykseen tarjoamalla Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja kaikille kiinnostuneille. Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Avoimen yliopiston toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja Avoimen oman tavoiteohjelman mukaisesti. Avoimella yliopistolla on tärkeä rooli jatkuvan oppimisen kehittämisessä, joten täällä pääset mukaan todella ajankohtaisten asioiden käsittelyyn!

Kansalliskirjaston johtokunta

Kansalliskirjasto vastaa Helsingin yliopiston erillislaitoksena julkaistun kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja käyttöön saattamisesta, toimii tieteellisenä tutkimuskirjastona ja kansallisena kulttuurilaitoksena sekä kirjastoverkkopalveluiden valtakunnallisena palveluyksikkönä. Kansalliskirjaston johtokunnassa pääset osaksi historiallista ja kansallisesti merkittävää instituutiota. Pääset vaikuttamaan Kansalliskirjaston toimintaan johtokunnan moninaisen jäsenistön kanssa.

Kielikeskuksen johtokunta

Täällä pääset vaikuttamaan valtaosaa Helsingin yliopiston opiskelijoita koskettaviin asioihin, eli kieliopintoihin! Johtokunnan tehtäviin kuuluu Kielikeskuksen toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen. Ajankohtaisina aiheina on varmasti esimerkiksi korona-ajan jälkeinen kieliopetus, joten tämä johtokunta on erittäin tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille!

Helsingin yliopiston kirjaston johtokunta

Millaista olisi opiskelu ilman tenttikirjoja, tieteellisiä artikkeleita ja kirjaston työtiloja? Helsingin yliopiston kirjastoon kuuluu neljä kampuskirjastoa, jotka tuottavat korkeatasoisia tietopalveluita Helsingin yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin sekä edistävät tieteellisen tiedon saatavuutta yhteiskunnassa. Kirjaston johtokunnassa on mahdollisuus kurkistaa suuren tieteellisen kirjaston kulisseihin, kansainvälisiin tuuliin ja vaikuttaa opiskelijoille elintärkeisiin palveluihin.

Helsingin yliopiston kampusten kirjastoneuvottelukunnat

Hae kampuksesi kirjastoneuvottelukuntaan ja voit vaikuttaa juuri sinun kirjastosi palveluihin! Yliopiston kaikilla neljällä kampuskirjastolla on oma neuvottelukunta, jonka tehtävänä on toimia kirjaston käyttäjien yhteistyöfoorumina ja osallistua muun muassa kirjastopalveluiden strategiseen kehittämiseen ja kokoelmahankintojen suunnitteluun.

Luonnontieteellisen keskusmuseon johtokunta

Luonnontieteellinen keskusmuseo vastaa luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja näytteillepanosta sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta. LUOMUS on tärkeä asiantuntija luonnontieteellisten alojen yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa koordinoi koko Suomen luonnontieteellisten museoiden ja kasvitieteellisten puutarhojen yhteistyötä. Keskusmuseon johtokunta on kiinnostava näköalapaikka luonnontieteellisten alojen yhteiskunnallisen näkyvyyden ja yliopiston valtakunnallisen tehtävän johtamisen parissa!

Tietotekniikkakeskuksen johtokunta      

Tietotekniikkakeskuksen johtokunta päättää koko yliopistoa koskevista tietotekniikkakysymyksistä ja palveluiden kehittämisestä. Tässäpä hieno mahdollisuus tutustua suuren organisaation tietoturvan ja tietoteknisen toiminnan laajamittaiseen kehittämiseen!

Tilatoimikunta

Millaisia tarpeita opiskelijoilla on tilojen suhteen pandemia-ajan jälkeen? Miten kehitetään yhteisöllisyyttä ja muokattavuutta yliopiston opiskelutiloissa? Tilatoimikunnassa sinulla on tilaisuus päästä vaikuttamaan lähes kaikkia opiskelijoita koskettavaan aiheeseen, eli yliopiston tiloihin!

Tutkijakollegiumin johtokunta

Oletko jatko-opiskelija ja kiinnostunut huippututkimuksen kehittämisestä humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteelliset, teologian, oikeustieteen ja käyttäytymistieteen kentällä? Tutkijakollegiumissa pääset kehittämään poikkitieteellisen tutkimuslaitoksen toimintaa ja taloutta!

Ruralia-instituutin johtokunta

Kestävä kehitys, globaalin ja paikallisen ympäristön suhde maaseudulla – nämä ovat Ruralia-instituutin aiheita! Jos olet maatalous-metsätieteellisen tai valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelija, hakeudu tämän poikkitieteellisen johtokunnan opiskelijajäsenen paikalle! Tutustut tätä kautta Helsingin yliopiston toimintaan myös Mikkelissä ja Seinäjoella!

MITÄ SAAN TEHTÄVÄSTÄ?

Kerrytät tärkeää kokemusta kokoustamisesta, neuvotteluista ja päätöksenteosta. Riippuen toimielimestä pääset tutustumaan vaikkapa tutkimuskeskuksen tai museon toimintaan, kehittämään kirjaston palveluja, osallistumaan lakimuutosten lausuntokierroksiin tai muokkaamaan kieliopetusta ja sen tarjontaa.

Opiskelijaedustajana tutustut erilaisiin ammattilaisiin, tutkijoihin ja asiantuntijoihin poikkitieteellisesti. Saat hyviä yhteyksiä, joista voi olla merkittävää etua myöhemmin esimerkiksi työelämässä! Lisäksi voit saada tehtävästä opintopisteitä ja voit aina hakea HYYltä todistusta tärkeästä tehtäväsi.

 

OLEN KIINNOSTUNUT! MITEN VOIN HAKEA?

Jätä hakemuksesi Halloped-hakujärjestelmässä 6.3.2022 klo 23:59 mennessä. Löydät hakujärjestelmästä jokaisen haettavana olevan opiskelijaedustajapaikan kohdalta tarkemmat tiedot ja mahdolliset erityiset hakukriteerit. Jokaiseen hakemukseen on hyvä kirjata vähintään nykyinen pääaine tai koulutusohjelma ja opintosuunta sekä opiskelijanumerosi (Opiskelijanumeroa käytetään vain läsnäolon tarkistamiseen. Tieto hävitetään tarkistamisen jälkeen). Lisäksi kannattaa ilmoittaa seuraavia asioita, jotka ylioppilaskunta katsoo eduksesi:

  • aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta
  • muu tehtävän kannalta relevantti kokemus
  • motivaatio tehtävän hoitamiseen

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja hausta ja hakuprosessista antaa

Koulutuspoliittinen asiantuntija

Marianna Suokas

marianna.suokas@hyy.fi