20.4.2020

Tiedekuntien ei tule muuttaa valintaväylien suhteita – kriteerien muuttaminen kesken haun veisi pohjan monen sisäänpääsymahdollisuuksilta

KANNANOTTO

Koronatilanteen vuoksi Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on linjannut, että yliopistojen valintakokeet järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla alakohtaiset erityispiirteet huomioiden. Pidämme erittäin perusteltuna ja kiitoksen arvoisena, että perinteiset isot valintakokeet perutaan hakijoiden ja henkilökunnan terveyden turvaamiseksi. Helsingin yliopistossa valintaperusteista päätetään muuttuneessa tilanteessa tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvostoissa. Koronakriisin aikaisiin valintaperusteisiin liittyvissä keskusteluissa yliopiston sisällä ja julkisuudessa on esitetty todistusvalinnan osuuden merkittävää kasvattamista muiden valintaväylien kustannuksella.

Vastustamme vahvasti todistusvalinnalla valittavien opiskelijoiden osuuden kasvattamista. Olemme erittäin huolestuneita hakijoiden puolesta, jotka hakevat yliopistoon valintakoetta odottaen ja siihen valmistautuen. Poikkeustilan aikana tehtävät vaihtoehtoiset ratkaisut sisältävät väistämättä oikeusturvaongelmia. Tässä vaiheessa valintaväylien suhteiden muuttaminen olisi kuitenkin vaihtoehdoista ongelmallisimmasta ja epäoikeudenmukaisimmasta päästä. Myös muuttuneessa tilanteessa yliopiston ja tiedekuntien on pyrittävä tekemään kaikkensa perinteisiin valintakokeisiin rinnastuvan hakuväylän toteuttamiseksi, ilman väylän pienentämistä.

Perinteisille valintakokeille on vaihtoehtoja. Ammattikorkeakouluissa on pitkään käytetty etäkokeita valintakokeen osana. Epidemiatilanteen johdosta ammattikorkeakoulut ovat ilmoittaneet, että kaikki valintakokeet järjestetään etäkokeina. Luotamme myös yliopistojen pystyvän järjestämään valintakokeita etäjärjestelyin, vaikka vastaavaa aiempaa kokemusta ei ole. Etäkokeita ollaankin lähdetty toteuttamaan monissa tiedekunnissa niin Helsingin yliopistossa kuin muuallakin. Eri tieteenaloilla hyödynnetään perinteisen valintakokeen lisäksi jo nyt muun muassa hakijoille maksuttomia MOOC-kursseja ja haastatteluita.

Todistusvalinnan lisääminen johtaisi epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen, jossa hakija ei ole voinut varautua hakukriteereihin. Tämä muutos veisi käytännössä monen opiskelijan mahdollisuudet päästä opiskelemaan haluamaansa koulutusohjelmaan. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta vetoaa tiedekuntiin, jotta valintakokeeseen rinnastuvat vaihtoehdot huomioidaan ja hakuväylien suhteet säilytetään nykyisellään.

 

Claes Bergh

Hallituksen puheenjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Claes Bergh, hallituksen puheenjohtaja

050 595 0327

claes.bergh@hyy.fi