29.3.2023

Rehtorin valinta kalkkiviivoilla

BLOGI

Helsingin yliopiston seuraava rehtori valitaan 30.3., ja jäljellä on enää kolme ehdokasta. Kävimme kuuntelemassa millaisia ajatuksia ehdokkailla on yliopiston tulevaisuudesta 9.3. järjestetyssä yliopiston kollegion kuulemistilaisuudessa. Ehdokkaat Sari Lindblom, Kai Nordlund, Kimmo Nuotio ja Johanna Mäkelä vastasivat kollegion esittämiin kysymyksiin.

 

Helsingin yliopiston hallituksen viimeiselle valintakierrokselle etenivät Kai Nordlund, Sari Lindblom ja Kimmo Nuotio, kun Johanna Mäkelä putosi pois yhteisön kuulemisen jälkeen 15.3. Kolmikon joukosta valitaan seuraava rehtori yliopiston hallituksen kokouksessa 30.3.

Poimimme kollegion kuulemisesta opiskelijayhteisölle keskeisiä teemoja. Keskustelussa nousivat esiin muun muassa maksuton koulutus ja opiskelijoiden hyvinvointi. Tässä tekstissä tuomme esiin ehdokkaiden näkemyksiä ja eroja opiskelijoille tärkeistä teemoista.

Keskusteluun alussa nousi ajankohtaiset poliittiset teemat. Selväksi vedenjakajaksi muodostui kysymys lukukausimaksuista. Enemmistö ehdokkaista, Lindblom, Nuotio ja Nordlund sulkisi lukukausimaksut kategorisesti pois.

–  Koulutus on periaatteellinen valinta, josta on pidettävä kiinni, Nuotio sanoi kiteyttäen samalla enemmistön näkemyksen asiasta.

Mäkelä erottui tässä joukosta hiukan myönteisemmällä suhtautumisella lukukausimaksuihin.

–  Asiaa olisi hyvä tutkia ensin, ja vasta sitten sulkea pois lukukausimaksut vaihtoehtona, Mäkelä totesi.

HYYn näkökulmasta tulevan rehtorin on tärkeää seistä maksuttomuuden takana. Osoitus periaatteellisesta valinnasta on yliopistoyhteisölle ja tulevaisuudelle aivan keskeinen. Rehtori käyttää merkittävää valtaa niin yhteisön sisäisissä kuin yhteiskunnallisissa keskusteluissa.

Ehdokkaita tentattiin myös opiskelijoiden hyvinvoinnista. Napakan avauksen hyvinvointikeskustelulle antoi Lindblom.

– Ei niin, että yksi hyvinvoinnin tukimuoto kaikille, vaan yksilöllisesti kohdennettava.

Lindblom painotti puheenvuorossaan myös opiskelijoiden kontaktoinnin tärkeyttä.

Opiskelijoiden hyvinvointi herätti myös muissa ehdokkaissa kirjavia vastauksia. Mäkelä painotti joustavuutta ja sen rajojen tunnistamista. Nuotio puolestaan nosti esiin opiskelijoiden heikon taloustilanteen ja opintojen tukitoimien tärkeyden. Nordlund haluaisi opiskelijat takaisin kampuksille ja tiiviimpää yhteyttä yliopiston, ylioppilaskunnan ja järjestöjen välille.

– HYYn ja järjestöjen kanssa yhteistyö on tärkeää, painotti Nordlund.

Yliopiston hallitus pyrkii valitsemaan rehtorin seuraavassa kokouksessaan 30.3.2023. Seuraamme tilannetta, ja pidämme huolen opiskelijoiden äänen kuulumisesta valintaprosessin loppumetreille asti.

 

Teemu Kovanen

Koulutuspolitiikasta vastaava hallituksen jäsen