19.4.2022

Osallistu kestävämmän yliopiston rakentamiseen!

UUTINEN

Yliopistolla on käynnissä erilaisia projekteja ja työryhmiä liittyen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämiseen. Näihin ryhmiin haetaan opiskelijaedustajia tuomaan myös opiskelijoiden näkökulmaa aiheiden käsittelyyn. Hae 24.4.2022 mennessä!

KESTÄVYYS JA VASTUULLISUUS -TOIMIKUNTA

Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta johtaa yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyötä. Toimikunnan tehtävänä on koota yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyön yleiskuvaa ja linjauksia sekä saada kestävyys- ja vastuullisuusteemat osaksi muiden yliopiston toimikuntien ja ryhmien toimintaa. Jos kestävyyskysymykset ovat lähellä sydäntäsi ja yliopiston vastuullisuus innostaa, tämä on tilaisuutesi ohjata koko yliopistoa kestävään suuntaan!

KESTÄVYYS JA VASTUULLISUUS -PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ

Helsingin yliopistolla on ollut käynnissä Kestävyys ja vastuullisuus -projekti, jonka tavoitteena on toimeenpanna yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusohjelmia käytäntöön. Projektin tavoitteena on integroida kestävyys- ja vastuullisuustyön rakenteet osaksi yliopiston tasojen ja toimijoiden toimintaa, osallistaa yliopistoyhteisö teemoihin liittyvään toimintaan sekä vahvistaa yliopiston profiilia kestävyyden ja vastuullisuuden edelläkävijänä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata Kestävyys ja vastuullisuus -projektin etenemistä ja vastata projektin resursoimimisesta.

MITÄ MINULTA ODOTETAAN?

Ainoa kriteeri valituksi tulemiselle on se, että olet läsnä oleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Erityistä osaamista ei ennalta edellytetä. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi nykyinen pääaine tai koulutusohjelma ja opintosuunta sekä opiskelijanumero (Opiskelijanumeroa käytetään vain tiedekunnan ja länsäolon tarkistamiseen. Tieto hävitetään tarkistuksen jälkeen). Ylioppilaskunta katsoo hakijan eduksi seuraavat asiat, joita toivotaan kuvattavan myös hakemuksessa:

1) motivaation tehtävään,
2) Näkemykset ja/tai kiinnostus kestävyys- ja vastuullisuustoimintaa kohtaan
3) aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä.
4) Yhteydet muihin opiskelijoihin sekä valmiuden viestiä heille

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja hausta antaa
Marianna Suokas
koulutuspoliittinen asiantuntija
0503255202
marianna.suokas(at)hyy.fi