19.4.2021

Onko koulutusohjelmasi opiskelijaedustuksessa vajausta? Hae mukaan johtoryhmään!

Kiinnostaako sinua, millaista opetusta koulutusohjelmassasi järjestetään? Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa! Helsingin yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia kaudelle 1.1.2021–31.12.2022 eräiden koulutusohjelmien johtoryhmiin. Uutisen lopusta löydät luettelon koulutusohjelmista, joiden johtoryhmissä on vielä avoimia paikkoja. Lisäksi haettavana on kaksi varajäsenen paikkaa Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmään.

MISTÄ ON KYSE?

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Johtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan koulutusohjelmassa tarjottavaan opetukseen, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Johtoryhmässä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä.

Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmässäkin on vapautunut kaksi varajäsenen paikkaa kuluvalle kaudelle 1.1.2021-31.12.2021. Työryhmän tehtävänä on edistää Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Opiskelijajäsenenä tuot esille opiskelijoiden tarpeita ja ideoita kieliopintoihin liittyen. Myös Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmässä työskentelystä voi saada opintopisteitä! Työryhmän työskentelykieli on suomi. Voit lukea enemmän työryhmästä täältä.

MITÄ OPISKELIJAEDUSTAJALTA ODOTETAAN?

Koulutusohjelman johtoryhmän opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni päätöksenteossa. Vaatimuksia on vain kaksi: sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa ja sinulla tulee olla perusteltu yhteys siihen koulutusohjelmaan, jonka johtoryhmään haet (esimerkiksi opinto-oikeus tai suunnitelma suorittaa opintoja kyseisessä ohjelmassa).

Erityistä osaamista ei edellytetä, vaan tärkeintä on halu oppia ja motivaatio toimia opiskelijaedustajana. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa Halloped-sivustolla viimeistään 9.5.2021.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine tai koulutusohjelma ja opintosuunta. Jos sinulla ei ole tällä hetkellä opinto-oikeutta siinä ohjelmassa, jonka johtoryhmään haet, perustele hakemuksessa yhteytesi ohjelmaan. Ylioppilaskunta katsoo hakijan eduksi:

  • motivaation ja sitoutumisen tehtävän hoitamiseen,
  • aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä, sekä
  • yhteyden koulutusohjelman opiskelijoihin, valmiuden viestiä heille johtoryhmän työskentelystä sekä valmiuden kartoittaa ja edustaa opiskelijoiden näkemyksiä koulutusohjelman kehittämisestä.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja koulutusohjelman johtoryhmässä toimimisesta ja hausta antaa

Marianna Suokas
koulutuspoliittinen asiantuntija
0503255202
marianna.suokas(at)hyy.fi

 

KOULUTUSOHJELMAT, JOIDEN JOHTORYHMISSÄ ON AVOIMIA PAIKKOJA:

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN TIEDEKUTNA

Biologian kandiohjelma: 2 varajäsentä

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (Ecology and Evolutionary Biology) : 1 varajäsen

Neurotieteen maisteriohjelma (Neuroscience): 2 varajäsentä

 

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (Intercultural Encounters): 1 varajäsentä

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma:  2 varajäsentä

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma:  2 varajäsentä

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma: 1 varajäsen

Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma (Russian Studies): 1 varajäsen

 

MAATALOUS- JA METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma:  1 varajäsen

Elintarviketieteiden maisteriohjelma (Food Sciences): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food Behaviour): 2 varajäsentä

Maataloustieteiden maisteriohjelman johtoryhmä (Agricultural Sciences): 1 varajäsen

Metsätieteiden kandiohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Metsätieteiden maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

 

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Datatieteen maisteriohjelma (Data Science): 1 varajäsen

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (Urban Studies and Planning): 1 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (Chemistry and Molecular Sciences): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Kemian kandiohjelma: 2 varajäsentä

Maantieteen maisteriohjelma (Geography): 2 varajäsentä

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma:  1 varajäsen

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (Materials Research): 1 varajäsen

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (Theoretical and Calculational Methods): 1 varajäsen

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (Computer Science): 1 varajäsen

 

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma (European and Nordic Studies): 1 varajäsen

Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma (Contemporary Societies): 1 varajäsen

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Yhteiskuntatieteiden ruotsinkielisen maisteriohjelma (samhällsvetenskaper): 1 varajäsen

Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmä: 2 varajäsentä