1.3.2024

Miltä näyttää tulevaisuus ilman uskoa tulevaan?

BLOGI

Nuorelle sukupolvelle varmaa on ainoastaan se, ettei mikään ole varmaa.

 

Opiskelijoiden usko tulevaan on heikentynyt, paljastaa pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoita käsittelevä 2023 julkaistu opiskelijan kaupunkitutkimus. Tutkimus kertoo huolestuttavia lukemia opiskelijoiden todellisuudesta. Huoli omasta toimeentulosta on yhä useammalle opiskelijalle arkea. Eikä työelämän lisääntyvä epävarmuuskaan tee hyvää opiskelijoiden tulevaisuususkolle.

Opiskelijat opiskelevat tulevaisuutta varten. Miten ylläpitää motivaatiota opiskeluun, jos uskoa tulevaan ei ole? Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat nykyään yhtä tavallisia kuin syysflunssan sairastaminen: niitä on lähes joka toisella. Mietittäessä ratkaisuja parempaan mielenterveyteen, ei voida miettiä ainoastaan sitä, miten olemassa olevat ongelmat ratkaistaan. Olennaista on analysoida myös ongelmien taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä ja miettiä ratkaisuja niihin.

Opiskelijoiden arkea varjostaa jatkuva epävarmuus. Riittävätkö rahani ruuan ja lääkkeiden ostamiseen? Suoriudunko riittävän hyvin? Onnistunko saamaan töitä? Yli kolmasosa pääkaupunkiseudun opiskelijoista on jättänyt ostamatta ruokaa tai lääkkeitä, koska rahat eivät riitä.

Opintotuen lainapainotteisuuden kasvattaminen on johtanut opiskelijoiden velkaantumisen kasvuun. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavan keskimääräinen opintolainan määrä on noussut 6700 eurosta 22 600 euroon vuosien 2010 ja 2022 välillä. Velkaantuminen asettaa entistä enemmän paineita tulevaisuuden työllistymiselle. Matalasti palkatuille ja epävarmasti työllistyville aloille valmistuvien opiskelijoiden asema on tässä vaikein. Kuinka pystyä maksamaan opintolaina, jos tulevaisuudessa odottaa palkkakuoppa tai haasteet työllistyä?

Moni ei pystykään. Näistä lähtökohdista opiskelu on mahdollista yhä harvemmalle, mikäli opintolainan takaisinmaksukyvystä ei ole varmuutta.  Haasteet näkyvät jo nyt, kun maksuvaikeuksien vuoksi valtion maksettavaksi päätyneiden opintolainojen määrä kasvoi vuonna 2023 ennätyksellisesti.

Opiskeluaikaa varjostavalle epävarmuudelle ei näytä tulevan loppua valmistumisenkaan häämöttäessä. Työelämän lisääntynyt prekarisaatio, määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet ja usean työn tekeminen päällekkäin ovat jo nyt monelle arkipäivää. Irtisanomisen ja määräaikaisten sopimusten ketjuttamisen helpottaminen lisäisivät epävarmuutta entisestään. Työmarkkinaheikennykset yhdistettynä sosiaaliturvaleikkauksiin asettavat työnhakijan asemaan, jossa ei ole vaihtoehtoja. Vaihtoehdottomuus on omiaan luomaan epätoivoa.

Suunnittellut työelämäheikennykset osuisivat erityisesti niihin opiskelijoihin, jotka valmistumisen jälkeen työllistyvät julkiselle sektorille. Heikennyksiä on tulossa pitkä lista, jotka yhdessä toteutuessaan muuttavat palkansaajien asemaa perustavanlaatuisesti. Hallituksen harjoittama vaihtoehdottomuuden politiikka kaventaa epävarmassa asemassa olevien vapautta valita. Jos tulevaisuudessa häämöttää pakon sävyttämä epävarmuus ja nykyisyyttä varjostaa nälkä, ei ole mikään ihme, jos opiskelijoita ahdistaa.

 

Jonna Rajala

Sosiaalipolitiikasta vastaava hallituksen jäsen

jonna.rajala@hyy.fi

050 543 9615