16.12.2021

Koulutuspoliittisen sektorin syystervehdys!

UUTINEN

Oletko joskus miettinyt, mitä HYY tekee käytännössä opiskelijoiden etujen ajamiseksi? Toinen HYYn edunvalvontasektoreista eli koulutuspoliittinen sektori kertoo, mitä kaikkea syksyn aikana on tehty!

Sisu

Helsingin yliopisto otti käyttöön Sisu-opintotietojärjestelmän viime keväänä. Opiskelijoiden näkökulmasta siirtyminen Sisuun ei tapahtunut täysin ongelmitta, ja järjestelmässä on edelleen puutteita esimerkiksi saavutettavuudessa. Koulutuspoliittisella sektorilla, lyhyemmin koposektorilla, olemme työskennelleet ongelmien korjaamiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi muun muassa tapaamalla yliopiston Sisu-tiimiä säännöllisesti ja tekemällä viestinnällistä yhteistyötä yliopiston kanssa. Syyskuussa HYY teki Sisun saavutettavuuspuutteiden korjaamista vaativan kannanoton yhdessä Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, LUT-yliopiston sekä Tampereen ylioppilaskuntien kanssa.

Yliopistodemokratian kehittäminen

Yksi syksyn merkittävimmistä hankkeistamme on ollut ajaa tasakolmikantaan siirtymistä yliopistokollegiossa. Kollegio on yliopiston keskeinen päätöksenteko- ja keskusteluelin, jonka 50 jäsentä edustavat koko yliopistoyhteisöä. Jäsenet koostuvat opiskelijoista, professoreista sekä muusta opetus- ja tutkimushenkilökunnasta ja muusta henkilökunnasta. Ryhmillä ei kuitenkaan ole kollegiossa yhtä monta edustajaa, vaan professoreilla on suurin äänivalta. Olemme yhdessä yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten sekä kollegion opiskelijaedustajien kanssa ajaneet kollegioon tasakolmikantaa, jolloin ryhmillä olisi tasapuolinen edustus päätöksenteossa. Olemme edistäneet tavoitetta lobbaamalla yliopiston hallitusta ja henkilöstöryhmien edustajia, pitämällä asiasta ääntä kollegiossa, koordinoimalla opiskelijaedustajien yhteistyötä ja julkaisemalla kannanoton aiheesta.

Korona

Koronapandemia on vaikuttanut opintoedunvalvontaamme myös tänä syksynä. Olemme olleet jatkuvasti yhteydessä yliopistoon koronalinjauksiin vaikuttamisen merkeissä. Tärkeimpiä vaikutuskanaviamme ovatkin olleet säännölliset tapaamiset kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivurannan ja Opettajien akatemian kanssa. Tapaamisissa olemme kommentoineet ja keskustelleet yliopiston periaatteista korona-ajan opetukseen liittyen. Erityisesti Opettajien akatemian kanssa olemme luoneet yliopistolle käsitystä opiskelijaystävällisestä etä-, lähi- ja hybridiopetuksen kehittämisestä. Toimintamme korona-ajan opetuksen kehittämiseen pohjautui teettämäämme opintokyselyyn, jossa kartoitimme jäsentemme kokemuksia ja kehitysideoita korona-ajan opetukseen liittyen. Kyselyssä tunnistettiin opiskelijoiden monimuotoisuus ja vastakkaisetkin toiveet opetuksen järjestämiseen liittyen. Kyselyn periaatteena vaikuttamiskärjiksimme vakiintuivat joustavat suoritustavat, luentotallenteet sekä oikea-aikainen kampuspalveluiden avaaminen.

Muuta toimintaa

Syyskuussa kirjoitimme yhdessä Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivurannan kanssa Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen, jossa vaadimme tiedeleikkauksien perumista ja panostuksia opetukseen ja tieteeseen. Lisäksi olemme olleet mukana yliopiston työryhmässä, jossa olemme työskennelleet muun muassa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opetustilojen kehittämisen parissa. Olemme vuoden aikana osallistuneet myös yliopiston laatujärjestelmän auditointiin.

Työstimme ja valmistelimme koulutuspoliittisia linjauksia HYYn tuoreeseen linjapaperiin sekä vaikutimme Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) linjapaperin ja ensi vuoden toimintasuunnitelman valmistelutyöhön. Lisäksi tuimme HYYn SYL-delegaation koulutuspoliittisen työryhmän valmistautumista SYL:n liittokokoukseen.

Olemme antaneet myös suoraa tukea opintoasioissa jäsenillemme yksittäisissä tiedekunnissa. Erityisesti haluamme kiittää humanistisen, lääketieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekuntien opiskelijajärjestöjä yhteistyöstä! Lisäksi olemme tukeneet koulutusohjelmien opiskelijaedustajia opetussuunnitelmatyössä ja olleet mukana linjaamassa yliopiston yleisiä tavoitteita opetussuunnitelmatyöhön liittyen.

Syksyllä haimme kymmeniä opiskelijaedustajia moniin yliopiston toimielimiin, kuten tiedekuntaneuvostoihin ja yliopistokollegioon. Haku-urakka oli onnistunut pitkittyneestä pandemiatilanteesta huolimatta. Syksyn aikana olemme myös uudistaneet HYYn oikeusturvaopasta.

Uudet tuulet puhaltavat koposektorilla myös vuodenvaihteessa, kun ensi vuoden hallituslaiset aloittavat työnsä ja toinen koulutuspoliittinen asiantuntija Topias Tolonen siirtyy uusiin tehtäviin. Topiaksen seuraajana on aloittanut 7.12. alkaen Mathilda Timmer.

Lue myös koposektorin kevättervehdys!

 

Jouluisin kopoterveisin

Tuukka ja Aleksi
koulutuspolitiikasta vastaavat hallituksen jäsenet

Marianna, Topias ja Mathilda
koulutuspoliittiset asiantuntijat

Lue lisää