26.2.2021

Järjestötiedote 4/2021

1 Hae HYYn toiminta-avustusta ja järjestölehtitukea – VIIMEINEN KUULUTUS
2 Alina-vuorojen varauskierrokset syksylle 2021 alkavat 1.3.2021!
3 Hae kalustetukea!
4 Oikeusministeriö pyytää lausuntoja Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmän mietinnöstä
5 Kaipaako järjestönne lisäresursseja etätapahtumien järjestämiseen – tarjolla osaajia!
6 Opas kansainvälistymiseen
7 Tutustu HYYn ympäristövaliokunnan oppaisiin järjestöille!
8 Järjestä opiskelijoiden SM-kisat lajissasi!
9 Ajankohtaiskatsaus koronasta

 

 

1 Hae HYYn toiminta-avustusta ja järjestölehtitukea – VIIMEINEN KUULUTUS

HYY myöntää vuosittain järjestöilleen toiminta-avustusta. Avustus on tarkoitettu HYYn piirissä toimivien järjestöjen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa tahlo.hyy.fi. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 1.3. klo 16.00.

HYY tukee järjestöjensä julkaisutoimintaa myöntämällä lehtitukea. Lehtitukea myönnetään sähköisille ja painetuille julkaisuille. Myös lehtitukea haetaan sähköisessä hakulomakepalvelussa osoitteessa tahlo.hyy.fi. Lehtitukea tulee hakea 1.3. klo 16.00 mennessä.

Lisäohjeita hakemisesta ja kriteereistä: https://hyy.fi/fi/oppaat/jarjestotuet

 

***

 

2 Alina-vuorojen varauskierrokset syksylle 2021 alkavat 1.3.2021!

Alina-salin varauskierrokset syksylle alkavat ennakkovarauskierroksella maanantaina 1.3. klo 12.00. Varauskierroksia on kaiken kaikkiaan kolme (3) ja järjestöt voivat saada kierroksilla yhteensä kaksi (2) vuoroa. Järjestöjen on syytä tutustua tarkasti kunkin varauskierroksen ohjeistuksiin ennen varaustoivelomakkeen täyttämistä. Virheellisesti täytetty lomake voi vaikuttaa negatiivisesti vuorojen saamiseen.

Lisätietoja ja lomakkeet löytyvät osoitteesta: https://hyy.fi/fi/uutiset/alina-salin-varauskierrokset-syksylle-2021

Ennakkovarauskierros
Varausaika: 1.3. klo 12:00 – 7.3. klo 23:59
Varaustoiveet tehdään lomakkeeseen: https://www.lyyti.fi/reg/alinavaraukset_syksy_2021_ennakko/
Varaustoiveiden käsittely: maanantai 8.3. klo 17:00-20:00, Zoom

I kierros
Varausaika: 9.3. kello 12:00 – 14.3. kello 23:59
Varaustoiveet tehdään lomakkeeseen: https://www.lyyti.in/Alinasalin_1_varsinainen_varauskierros_syksy_2021_3894/fi
Varaustoiveiden käsittely: maanantai 15.3. klo 17:00-20:00, Zoom

II kierros
Varausaika 16.3. kello 12:00 – 21.3. kello 23:59.
Varaustoiveet tehdään lomakkeeseen: https://www.lyyti.in/Alinasalin_2_varsinainen_varauskierros_syksy_2021_1436/fi
Varaustoiveiden käsittely: maanantai 22.3. klo 17:00-20:00, Zoom

Varaukset päivitetään sähköiseen kalenteriin kunkin kierroksen jälkeen ja varausta hakeneille järjestöille laitetaan viestiä päätöksistä sähköpostitse.

Mikäli Alina-salin varauskierroksista on kysyttävää, voitte olla yhteydessä: Miran Hamidulla, Asiantuntija (järjestöt), miran.hamidulla@hyy.fi, 050 537 3798 & Janne Salokoski, Hallituksen jäsen (järjestöt), janne.salokoski@hyy.fi, 050 543 9610

 

***

 

3 Hae kalustetukea!

HYY tukee järjestötilojen sisustamiseksi tehtäviä kalustehankintoja. Tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti HYYn tiloissa toimivien järjestöjen kalustehankintoihin ja määräraha kohdistetaan lähinnä pöytien, tuolien, lukollisten kaappien ja muiden sisustustarvikkeiden hankintaan. Toiveena on, että kalusteet lisäisivät järjestötilojen viihtyisyyttä ja järjestöjen halua pitää tiloistaan entistäkin parempaa huolta.

Kalustetukea jaettaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: hankinnan ekologisuus, kestävyys ja tarpeellisuus. Kalustetuen ei ole tarkoitus kattaa koko hankinnan hintaa, vaan tukea hakevan järjestön odotetaan myös osallistuvan hankinnan rahoittamiseen.

Tukea voi hakea ympäri vuoden. Sitä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
-hakeva järjestö/järjestöt
-hankittava kaluste
-budjetti
-perustelut hankinnalle

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteella jarjesto(at)hyy.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, PL 1099, 00101 HELSINKI. Tukea saaneiden järjestöjen tulee toimittaa hankinnan kuittikopiot samaan osoitteeseen viimeistään neljän kuukauden kuluttua tuen myöntämisestä.

Lisätietoja:

Asiantuntija (järjestöt) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

***

 

4 Oikeusministeriö pyytää lausuntoja Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmän mietinnöstä

Kansalaistoiminta muuttaa muotoaan, mikä on otettava nykyistä paremmin huomioon lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa. Oikeusministeriö asetti maaliskuussa 2019 työryhmän valmistelemaan ehdotusta yhteisöllistä kansalaistoimintaa helpottaviksi yhdistyslain muutoksiksi ja muuksi kansalaistoimintaa koskevaksi sääntelyksi.

Työryhmä on selvittänyt laajasti yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden tarpeita. Tavoitteena on ollut toimintamahdollisuuksien hallittu lisääminen siten, että yhdistykset ja muut toimijat voivat itse päättää uusien mahdollisuuksien käyttöönotosta.

Työryhmän keskeiset muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat sääntömääräykseen perustuvan toimitusjohtaja-toimielimen sallimista, kahden tai useamman yhdistyksen yhdistämisen helpottamista, etäosallistumisen helpottamista yhdistyksen kokouksessa ja verkkokokouksen sallimista sekä jäsen- ja liittoäänestyksen sallimista hallituksen valinnassa. Työryhmä ehdottaa lisäksi mm. yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen, jäsenten kyselyoikeuden ja hallituksen jäsenen esteellisyyden selventämistä laissa.

Työryhmä ehdottaa perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmin järjestäytyneen kansalaistoiminnan tarpeiden huomioon ottamista uutta toimintaryhmä-oikeushenkilöä koskevalla lailla. Työryhmä ehdottaa myös, että pienimmät yhdistykset ja toimintaryhmät vapautettaisiin kirjanpitolain mukaisista talouden seurantaa ja raportointia koskevista vaatimuksista ja niille sallittaisiin kevyempi jäsenten ja sidosryhmien tiedontarpeet täyttävä tilinpito.

Aiheesta voi antaa lausunnon henkilönä tai organisaationa osoitteessa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1b6edf0d-d70d-4957-b96a-1efa6db17ba4

 

***

 

5 Kaipaako järjestönne lisäresursseja etätapahtumien järjestämiseen – tarjolla osaajia!

Taitavat stream-osaajat Antti Pollari ja Julius Uusinarkaus ovat lupautuneet rahallista korvausta vastaan myymään meidän piirissä oleville järjestöille palveluksiaan etätapahtumien suoratoistoa varten.

Olkaa siis yhteydessä alla oleviin yhteystietoihin, mikäli tarvitsette näitä palveluita:

Antti Pollari – pollari@piuhajabitti.fi
Julius Uusinarkaus – julius@uusinarkaus.com

 

***

 

6 Opas kansainvälistymiseen

Tuntuuko kansainvälisten opiskelijoiden tavoittaminen järjestötoiminnassa hankalalta? Näyttääkö siltä, että korona vaikeuttaa järjestönne kv-toimintaa entisestään? Pelko pois! HYYn asiantuntijat ovat koonneet käytännön vinkkejä siitä, kuinka kv-opiskelijat voidaan järjestötoiminnassa huomioida entistä paremmin.

Toistaiseksi löydät tiedot linkin takaa: https://hyy.fi/wp-content/uploads/2020/08/kv-ohjeet-jarjestoille.pdf

 

***

 

7 Tutustu HYYn ympäristövaliokunnan oppaisiin järjestöille!

HYYn ympäristövaliokunta on laatinut järjestöille ympäristöohjeistuksia. Niihin on koottu yhdeksi tiedostoksi parhaat ideat ja vinkit, joiden avulla järjestönne voi toimia ympäristöystävällisesti ja kestävästi. Toivottavasti opitte paljon uutta ja löydätte täältä teille sopivia toimintatapoja.

Oppaat ovat erittäin kattavia ja sisältävät neuvoja mm.tarjoiluihin ja tapahtumiin sekä ympäristövaikuttamisen eri tapoihin järjestöissä.

Tutustu oppaisiin:
https://blogs.helsinki.fi/hyy-ymp/oppaat/

 

***

 

8 Järjestä opiskelijoiden SM-kisat lajissasi!

Oletko sinäkin kaivannut urheilukilpailuja? Hae OSM-järjestäjäksi vuodelle 2021! Poikkeusaikojen vuoksi haku tämän vuoden kisoihin toimii periaatteella: nopein kriteerit täyttävä hakemus voittaa. Kisoja kannattaa hakea erityisesti syksylle, jolloin tilanne toivon mukaan on parempi. Tutustu hakuohjeisiin täällä:
https://www.oll.fi/toimintamme/urheilutapahtumat/miten-haen-kisajarjestajaksi/

Tähän mennessä myönnetyt kisat:
Alppilajit (kisat peruttiin)
Maraton, puolimaraton, maratonviesti ja 5000 metriä
Painon- ja voimanosto (syksyllä)
Seikkailu-urheilu

 

***

 

9 Ajankohtaiskatsaus koronasta

Järjestösektori tarkastelee koronatilannetta kahden viikon välein ja ilmoittaa järjestötiedotteessa rajoitusten tilanteesta sekä mahdollisista muista olennaisista korontatilanteeseen liittyvistä asioista.

Koronatilanne ei ole helpottunut, joten rajoitukset ovat edelleen voimassa, voit tarkastella niitä täältä: www.hyy.fi/koronaohjeet

Mikäli sinulla tai järjestölläsi on jotain kysyttävää, ota rohkeasti yhteys järjestösektoriin! Yhteystiedot löytyvät HYYn verkkosivuilta sekä koronaohjeiden sivuilta, että yhteystiedot-sivulta.