15.8.2019

HYYn hallitus on hylännyt HAPSU ry:n oikaisupyynnön päätöksestä poistaa yhdistys HYYn järjestörekisteristä

HAPSU julkaisi 4.3.2019 kannanoton ‘’Suomen yliopistojen kuuluukin tuntua suomalaisilta’’. HYYn talousjohtokunta päätti ottaa tapauksen käsittelyyn, koska epäili HAPSUn toimineen HYYn yhdenvertaisuussuunitelman vastaisesti ja näin ollen rikkoneen sääntöjä HYYn piirissä toimivaksi järjestöksi.

HAPSUlta pyydettiin asiasta kirjallinen selvitys ja heitä kuultiin talousjohtokunnan kokouksessa huhtikuussa. Talousjohtokunta katsoi HAPSUn kannanoton ja kuulemisen perusteella, että yhdistys ei ole sitoutunut noudattamaan HYYn yhdenvertaisuussuunnitelmaa, eikä HAPSUlla ole aikomusta korjata toimintaansa sen mukaiseksi. Näistä syistä talousjohtokunta päätti kokouksessaan 21.5.2019 poistaa HAPSU ry:n HYYn järjestörekisteristä. HYYn sääntöjen mukaan järjestöillä on oikeus pyytää oikaisua talousjohtokunnan päätökseen HYYn hallitukselta 14 vuorokautta päätöksen ilmoittamisesta.

Hallitus päätti kokouksessaan 15.8.2019 hylätä oikaisupyynnön ja täten talousjohtokunnan päätös poistaa yhdistys HYYn järjestörekisteristä pysyy voimassa.

Järjestön poistaminen HYYn piiristä tarkoittaa, ettei järjestöllä ole oikeutta HYYn tarjoamiin järjestöpalveluihin, kuten kokous- ja juhlatiloihin. Koska poliittisiin puolueisiin kuuluvat järjestöt ovat HYYn avustusten ulkopuolella, HAPSU ei ole saanut ylioppilaskunnalta taloudellista tukea. HAPSUn jäsenet, jotka ovat myös ylioppilaskunnan jäseniä, voivat päätöksestä riippumatta asettua ehdolle HYYn edustajistovaaleissa ja osallistua ylioppilaskunnan toimintaan. Järjestörekisteristä poistettu järjestö voi hakea takaisin HYYn piiriin, jolloin arvioidaan uudelleen, täyttääkö yhdistys järjestörekisteriin hyväksymisen edellytykset.

Yhdistystä on tiedotettu päätöksestä, ja perustelumuistio toimitetaan asianomaisille kokouksen päätösluettelon yhteydessä tiistaina 20.8.

Lisätietoja:
Aaro Riitakorpi
Pääsihteeri
040 0816 426