ehdokkat seisovat portailla
ehdokkat seisovat portailla
ehdokkat seisovat portailla
14.10.2020

HYY on valinnut ehdokkaansa SYL:n ja OLL:n hallituksiin vuodelle 2021

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on 13.10. päättänyt esittää valtiotieteiden ylioppilas Akseli Rouvaria ja filosofian ylioppilas Riku-Petteri Kyllöstä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksen jäseniksi vuodelle 2021. Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) hallitukseen HYY esittää valtiotieteiden ylioppilas Okko Karvosta.

 

Ehdokkaamme SYL:n hallitukseen

 

Matematiikan opiskelija Riku-Petteri Kyllönen (23) on toiminut vuoden 2020 HYYn hallituksessa koulutuspolitiikasta, yhdenvertaisuudesta ja edustajistovaaleista vastaavana jäsenenä. Viidettä vuotta opiskeleva Kyllönen on ollut HYYn toiminnassa aktiivisesti mukana fuksivuodesta asti. Hallitusvuotensa suurimmaksi onnistumiseksi hän nimeää erityisesti HYYn yhdenvertaisuussuunnitelman uudistamisen.

”Minulle tärkeimmät teemat edunvalvonnassa ovat yhdenvertaisen ja saavutettavan koulutusjärjestelmän edistäminen. Yhdenvertaisen koulutusjärjestelmän tulee olla sellainen, jossa yksilöllä on aina mahdollisuus jatkaa opintojaan eteenpäin seuraavalle asteelle, eikä koulutuksellisia umpiperiä synny. Kuitenkin useat opiskelijavalintoihin liittyvät uudistukset uhkaavat asettaa monet ihmiset täysin yliopistokoulutuksen ulkopuolelle. Koulutustaso on Suomessa edelleen hyvin periytyvää, eikä tämänhetkinen lainapainotteinen opintotukijärjestelmä kannusta vähävaraisista taustoista tulleita nuoria opiskelemaan korkeakouluissa. Minusta SYL saa intohimoisen ja vastuuntuntoisen edunvalvojan, jolla on valmiudet olla rakentamassa parempaa ja yhdenvertaisempaa maailmaa”, kuvailee Kyllönen näkemyksiään.

Akseli Rouvari (23) puolestaan opiskelee politiikkaa ja viestintää ja vastaa HYYn hallituksessa koulutuspolitiikasta, viestinnästä, sekä ympäristö- ja ilmastoasioista. Rouvarilla on monipuolista kokemusta muun muassa Helsingin yliopiston ja valtiotieteellisen tiedekunnan toiminnasta, edunvalvonnasta, vaikuttamisesta ja järjestöjen johtamisesta. HYYn hallitusvuoden merkittävimmiksi saavutuksiksi hän nostaa poikkeuksellisessa tilanteessa onnistuneen edunvalvonnan ja viestinnän sekä uuden kestävän kehityksen suunnitelman.

”Koulutuksen laadun, resursoinnin ja joustavien opintopolkujen takaaminen on juuri nyt erityisen tärkeää. Myös sivistysyliopiston puolustaminen ja Suomen koulutus- sekä osaamistason nostaminen ovat ytimessä keskeisissä vaikuttamistavoitteissa ensi vuodelle. Koronaepidemian luomien moninaisten haasteiden ratkaisemisen ja positiivisten sekä edistyksellisten tulevaisuus- ja nykyisyysvisioiden tulee olla 100-vuotiaan SYL:n toiminnan keskiössä. Haluan nähdä ylioppilasliikkeen sinä näkemyksellisenä ja aktiivisena vaikuttajana, sekä aloitteellisena keskustelijana, joka sillä on parhaimmillaan mahdollisuus olla. Tässä on työsarkaa, mutta olen innostunut ja valmis tarttumaan haasteeseen. Tervetuloa mukaan, tähän tarvitaan kaikkia!” Rouvari kertoo ajatuksistaan.

SYL:n hallituksen jäsenet valitaan liittokokouksessa 12.-13.11.2020. SYL edustaa kaikkia Suomen ylioppilaskuntia ja valvoo opiskelijoiden etua valtakunnallisella tasolla ottamalla kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin. Vuonna 2021 SYL juhlii satavuotista taivaltaan.

 

Ehdokkaamme OLL:n hallitukseen

 

Opiskelijoiden liikuntaliittoon HYY esittää Okko Karvosta (23), joka opiskelee sosiaalityötä. Kuluneena vuonna hän on vastannut HYYn hallituksessa terveyteen, liikuntaan ja työelämään liittyvistä asioista. Liikuntavastaavana Karvonen on edistänyt OLL:n Liikkuva korkeakoulu -hankkeen toteutusta Helsingin yliopistossa. Hankkeen tavoitteena on lisätä yliopiston arkiliikunnan mahdollisuuksia ja kehittää yliopistoympäristön ergonomiaa.

“Haluan kehittää Opiskelijoiden Liikuntaliittoa sellaiseen suuntaan, että se palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia opiskelijoita esimerkiksi korkeakouluympäristöjen hyvinvointi- ja ergonomiatavoitteita sekä arkiliikuntamahdollisuuksia edistämällä. Liiton toiminnan painopisteen ei tule olla vain kilpaurheilijaopiskelijoiden tukeminen, vaan myös korkeakouluympäristöjen hyvinvoinnin ja ergonomian edistäminen on erityisen tärkeää. Lisäksi haluan kehittää liittoa jäsenistölle avoimempaan ja osallistavampaan suuntaan, jotta ylioppilas- ja opiskelijakuntien kiinnostuneet aktiivit kokisivat pääsevänsä aidosti mukaan liiton vaikuttamistyöhön”, Karvonen kertoo tavoitteistaan.

OLL pyrkii edistämään opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla. OLL tekee paljon vaikuttamistyötä ja yksi keskeisistä hankkeista on Liikkuva korkeakoulu- ohjelmakokonaisuus. Hallituksen jäsenet valitaan liittokokouksessa, joka järjestetään 18.-19.11.

 

Lisätietoja:

 

Akseli Rouvari

akseli.rouvari@hyy.fi

044 344 4063

 

Riku-Petteri Kyllönen

riku-petteri.kyllonen@hyy.fi

050 472 7478

 

Okko Karvonen

okko.karvonen@hyy.fi

050 325 8041