20.11.2023

HYY on päivittänyt sääntönsä

Uutinen

HYY on hyväksynyt sääntömuutoksen edustajiston kokouksessa 5/2023.

Keskeiset muutokset sääntöihin liittyvät HYYn vaalisyklin muutokseen, ylioppilaskunnassa käytettäviin kieliin sekä asiakirjajulkisuuteen. Lisäksi esimerkiksi ratkaisuvallan pidättämisen ja edustajiston koollekutsumisen rajaa nostettiin ja edustajiston kokouspäivämääriä muutettiin joulukuun osalta.

Jatkossa HYY on samassa vaalisyklissä muiden ylioppilaskuntien kanssa, eli edustajistovaalit järjestetään parittomina vuosina. Tähän sykliin siirtyminen tarkoittaa, että seuraavat edustajistovaalit järjestetään vuonna 2024, jolloin edustajisto valitaan yhden vuoden kaudelle, ja vuonna 2025, jolloin edustajisto valitaan normaalisti kahden vuoden kaudelle.

HYYn viralliset kielet ovat edelleen suomi ja ruotsi, kuten yliopistolaki määrää. Lisäksi HYYn säännöt jatkossa mahdollistavat “täysimääräisen osallistumisen” ylioppilaskunnan toimintaan myös englanniksi. Tällä muutoksella kirjattiin nykykäytäntö myös sääntöihin, eli arjen toimintoja tämä kirjaus ei muuta.

Asiakirjajulkisuudella haluttiin tarkentaa se, että ylioppilaskunnan valmistelussa olevat asiat eivät ole julkisia, mutta jäsenillämme on niistä oikeus saada tietoa.

Hallituksen ratkaisuvallan pidättämisen rajaa nostettiin viidestä edustajiston jäsenestä seitsemään ja jatkossa myös edustajiston koolle kutsuminen vaatii seitsemän edaattoria.

Joulukuun kokouspäivämäärät edustajiston osalta on muutos, joka keventää edustajiston jäsenten ja keskustoimiston loppuvuotta. Uusien sääntöjen puitteissa HYYn hallitus voidaan valita jo marraskuussa ja budjetista voidaan päättää jo joulukuun alussa, sen sijaan, että sekä hallituksenvalinta- että budjetti ovat kumpikin joulukuussa.

 

Sääntömuutoksen hyväksyminen vaati kahden peräkkäisen edustajiston kokouksen hyväksynnän 2/3 enemmistöllä. Edustajiston kokous 4/2023 ja 5/2023 hyväksyivät säännöt yksimielisesti. Seuraavaksi Helsingin yliopiston rehtori vahvistaa säännöt, jonka jälkeen uudet säännöt löytyvät kokonaisuudessaan nettisivuiltamme.

 

Lisätietoja

Mikko Kymäläinen

040 081 6426

mikko.kymalainen@hyy.fi