2.12.2022

HYY on jälleen palkinnut ansioituneet opettajat ja ohjaajan!

UUTINEN

HYY pyysi syksyn aikana ehdotuksia hyvistä opettajista ja ohjaajista. Palkinnon saajiksi valittiin Jari Salminen, Leena Hanski sekä Anu Korhonen.

Mistä on kyse?

HYY kerää vuosittain koko yliopistoyhteisöltä ehdotuksia opiskelijoilta parhaista Helsingin yliopiston opettajista ja ohjaajista. Näistä ehdotuksista valitaan palkinnon saajat kolmessa kategoriassa. Magister Bonus -palkinto jaetaan hyvälle suomeksi tai ruotsiksi opettavalle, Best International Teacher -palkinto jaetaan parhaalle englanniksi opettavalle opettajalle ja kolmantena palkintona jaetaan Hyvä ohjaaja -palkinto opiskelijoille ohjausta antavalle yliopiston henkilökunnan jäsenelle.

Magister Bonus ja Best International Teacher -ehdotuksissa oli ennakolta esitetty kriteereiksi opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus, aktiivinen asenne kehittämiseen ja rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Hyvä ohjaaja -palkinnon kriteereissä oli nostettu sitoutuneisuus, opintojen suunnittelun tukeminen, opiskelijan kohtaaminen ja opiskelijan auttaminen osaksi yliopisto- ja tiedeyhteisöä.

Magister Bonus -kysely on ollut vuosittain hyvin suosittu, mutta tämän vuoden ehdotusmäärä ylitti kaikki odotukset: saimme yhteensä ennätykselliset 121 ehdotusta! Tämä kertoo, miten paljon sitoutuneita, ammattitaitoisia ja opiskelijalähtöisesti toimivia opettajia ja ohjaajia Helsingin yliopistossa on. Toisaalta se kertoo myös siitä, miten paljon opiskelijat arvostavat opettajiensa työtä, sillä suurin osa ehdotuksista tuli yksittäisiltä opiskelijoilta.

Kaikissa kategorioissa ehdotuksissa korostui asiantuntevuus, intohimo omaa alaansa ja tehtäväänsä kohtaan sekä opiskelijamyönteisyys. Palkintojen saajat tulivat vastaanottamaan diplominsa HYYn vuosijuhlille 26.11.2022.

Palkinnon saajat

Magister Bonus -palkinto myönnettiin kasvatustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Jari Salmiselle. Hänen opetusta kuvailtiin mielenkiintoa herättäväksi, hyvin laadukkaaksi ja innostavalla tavalla ajattelua haastaviksi. Salmisen luennot ovat olleet dialogisia ja hän on ollut aina valmis vastaamaan kysymyksiin. Ehdotusten mukaan Salminen on opiskelijamyönteinen ja helposti lähestyttävä.

Best International Teacher -palkinnon saajaksi valittiin vanhempi yliopistonlehtori Leena Hanski. Hän opettaa farmasian tiedekunnan uudessa kansainvälisessä lääketutkimuksen, farmaseuttisen tuotekehityksen ja lääkitysturvallisuuden maisteriohjelmassa, jossa Hanski toimii myös koulutusohjelman johtajana. Useammassa ehdotuksessa arvostettiin hänen tapaa kohdata opiskelijat yksilöllisesti. Hanskin kerrottiin olevan hyvin avoin kehitysehdotuksille ja innoissaan uudesta koulutusohjelmasta, mikä herättää innostusta myös opiskelijoissa. Lisäksi Hanskin opetuksen laatu saa ehdotuksissa kiitosta.

Hyvä ohjaaja -palkinto meni tänä vuonna humanistisen tiedekunnan alue- ja kulttuurintutkimuksen professori Anu Korhoselle. Ehdotuksissa nousee erityisesti esille hänen sitoutuneisuutensa ohjaussuhteeseen. Lisäksi Korhosta kuvaillaan kannustavaksi, ymmärtäväiseksi ja lämpimäksi ohjaajaksi, joka kohtaa ohjattavansa yksilöllisesti.

 

Opettajuuden lukuvuosi jatkuu

Näin Opettajuuden lukuvuonna olemme kokeneet palkinnot entistäkin arvokkaammiksi. Vaikka kategorioista palkittiin erikseen edellä mainitut kolme henkilöä, haluamme osoittaa suuret kiitokset kaikille Helsingin yliopiston opettajille ja ohjaajille, jotka päivittäin tekevät opiskelijoiden kannalta merkittävää ja arvokasta työtä. Ilman opettajia ja ohjaajia ei olisi laadukasta opetusta, monipuolisia ja mielekkäitä opintopolkuja ja kattavalla tietotaidolla valmistuvia opiskelijoita. Haluamme myös kiittää jokaista ehdotuksen antanutta: jokainen antamanne ehdotus on meille arvokas ja tuo myös tietoa, miten opiskelijat näkevät opettajansa ja ohjaajansa. Toivotamme kaikille antoisaa Opettajuuden lukuvuoden jatkoa!