30.11.2021

Helsingin hallinto-oikeus ei tutki HAPSU ry:n valitusta yhdistyksen poistamisesta HYYn järjestörekisteristä

UUTINEN

Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset HAPSU ry valitti Helsingin hallinto-oikeuteen syksyllä 2019 HYYn päätöksestä poistaa se järjestörekisteristään. Hallinto-oikeus on päättänyt 26.11.2021, ettei valitusta tutkita. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallinto-oikeus katsoo, että kansalaisuusaktiivisuuteen kannustaminen ja sen tukeminen ovat ylioppilaskunnan toimialaan kuuluvaa toimintaa. Se myös tukee ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamista. Hallinto-oikeuden mukaan kuitenkaan esimerkiksi jäsenpalvelut eivät kuitenkaan perustu suoraan lailla tai sen nojalla annettuun toimeksiantoon, joten kyseessä ei ole ylioppilaskunnan julkisen hallintotehtävän hoitaminen, eikä asia siten ole hallintolainkäyttölain ja yliopistolain tarkoittama valituskelpoinen hallintoasiaa koskeva päätös.

Hallinto-oikeus katsoo myös, ettei HYYn hallituksen ja talousjohtokunnan päätöksissä ollut kyseessä valittajayhdistyksen oikeuksia ja velvollisuuksia välittömästi koskevasta päätöksestä, jonka lainmukaisuus olisi voitu tuoda tuomioistuimen tutkittavaksi.

HAPSU poistettiin talousjohtokunnan päätöksellä HYYn järjestörekisteristä keväällä 2019. HAPSU pyysi HYYn hallitukselta oikaisua päätökseen, mutta HYYn hallitus hylkäsi oikaisupyynnön. Tämän jälkeen HAPSU valitti syksyllä 2019 HYYn hallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. HAPSU poistettiin HYYn järjestörekisteristä, koska talousjohtokunta katsoi, ettei järjestö ollut sitoutunut noudattamaan HYYn yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja siten rikkoi sääntöjä HYYn piirissä toimivaksi järjestöksi.

Lisätietoja:

Mikko Kymäläinen
pääsihteeri
mikko.kymalainen@hyy.fi
040 081 6426

Lue lisää