11.10.2021

Haluatko vaikuttaa koko yliopiston opintoasioihin, apurahojen ja stipendien jakoon tai avoimen yliopiston toimintaan?

UUTINEN

Yliopistolla avautuu opiskelijaedustajapaikkoja useampaan toimielimeen seuraaville opiskelijaedustajakausille. Lisäksi haussa on yksi täydennyspaikka. Lue avoimina olevista paikoista alta!

OPINTOASIAINNEUVOSTO

Tässäpä opintovaikuttajalle unelmien edustajapaikka! Opintoasiainneuvosto on yliopiston korkein opintoasioiden toimikunta. Siellä jos jossain pääsee vaikuttamaan suoraan opiskelijoiden asioihin! Neuvostossa on mukana myös HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija. Toimitte neuvostossa yhteistyössä tasavertaisina muiden neuvoston jäsenten kanssa.

Opintoasiainneuvoston tehtävänä on erityisesti yliopiston koulutukseen liittyvien strategisten linjausten valmistelu ja seuranta sekä opetuksen ja oppimisen laadun edistäminen ja seuraaminen. Tässä tehtävässä pääset opintovaikuttamisen ytimeen ja tuot opiskelijoiden näkökulman esiin laajoissa, koko yliopistoa koskevissa keskusteluissa ja suuntaviivoissa. Tehtävässä katsotaankin eduksi kiinnostus ja näkemykset yliopisto- ja koulutuspoliittisista kysymyksistä koko yliopiston tasolla. Opintoasiainneuvosto kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuussa, ja sen pääasiallisena kokouskielenä on suomi. Neuvostoon haetaan yhtä opiskelijaedustajaa. Opiskelijaedustajakausi on 1.1.2022-31.12.2023.

HELSINGIN YLIOPISTON JUHLARAHASTO

Helsingin yliopiston rahastoihin (HYR) kuuluva Juhlarahasto keskittyy apurahojen jakamisessa perustutkinto- ja jatko-opiskelijoiden matka-apurahojen myöntämiseen. Kansainvälisen vaihdon palveluiden (liikkuvuuspalvelut) asiantuntemus ja näkökulma ovat tärkeitä Juhlarahaston hoitokunnan työssä. Juhlarahastoon haetaan yhtä opiskelijaedustajaa. Työskentelykieli on suomi.

TIETEENALARAHASTOJEN HOITOKUNNAT

Helsingin yliopiston jokaisella kampuksella on oma tieteenalarahaston hoitokunta. Hoitokuntien tehtävänä on julistaa haettavaksi rahastoihin lahjoitetuista varoista jaettavat apurahat, palkinnot, stipendit ja muut mahdolliset hakuun avattavat tuet sekä tehdä päätökset näiden myöntämisestä. Hoitokunnat on asetettu kampuskohtaisesti, eli kunkin kampuksen tieteenalarahastoa hallinnoi oma hoitokuntansa.

Pääset siis tutustumaan rahastojen hallintaan, hakemuskäsittelyyn ja päätöksentekoon. Saat kokemusta neuvotteluista, kokouskäytänteistä sekä hallinnosta. Voit hakea HYYltä todistusta tehtävän hoitamisesta! Hoitokuntien kokouskieli on suomi. Edustajakausi on 1.1.2022-31.12.2023. Hoitokunnat kokoustavat kerran syksyllä ja kerran keväällä, eli työmäärä on hyvin keskittynyttä!

Voit hakea sellaiseen hoitokuntaan, joka edustaa tiedekuntaa, jossa itse olet läsnä oleva opiskelija. Lisäksi sinun tulee hallita sujuva suomen kieli. Muita rajoitteita tai vaatimuksia ei ole! Toivomme sinulta kiinnostusta ja intoa toimia rahastojen parissa. Toivomme hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista ja pyrimme valinnoissamme huomioimaan eri alojen edustuksen. Lue alta haettavien opiskelijaedustajapaikoista tarkemmin:

  • Viikin kampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta edustaa eläinlääketieteen, farmasian, bio- ja ympäristötieteiden sekä maatalous-metsätieteiden aloja. Hoitokuntaan etsitään kahta opiskelijajäsentä, joiden tulee olla läsnäolevia eläinlääketieteellisen tiedekunnan, farmasian tiedekunnan, bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tai maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.
  • Meilahden kampuksen tieteenalarahaston hoitokunta edustaa lääketieteen aloja. Hoitokuntaan etsitään yhtä opiskelijajäsentä, jonka tulee olla lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija.
  • Kumpulan kampuksen tieteenalarahaston hoitokunta edustaa matematiikan ja luonnontieteiden aloja. Hoitokuntaan etsitään yhtä opiskelijajäsentä, jonka tulee olla matemaattis-luonnotieteellisen tiedekunnan opiskelija.
  • Keskustakampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta 1 edustaa humanistisia tieteitä. Hoitokuntaan etsitään yhtä opiskelijajäsentä, jonka tulee olla humanistisen tiedekunnan opiskelija.
  • Keskustakampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta 2 edustaa oikeustieteen, teologian, yhteiskunnallisten tieteiden sekä kasvatustieteen aloja. Hoitokuntaan etsitään kahta opiskelijajäsentä, joiden tulee olla oikeustieteellisen tiedekunnan, teologisen tiedekunnan, valtiotieteellisen tiedekunnan tai kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.

 

AVOIMEN YLIOPISTON JOHTOKUNTA

Avoimen yliopiston johtokunnassa on vapautunut yksi opiskelijaedustajan varajäsenen paikka. Avoin yliopisto on Helsingin yliopiston erillinen laitos, joka toteuttaa, kehittää ja koordinoi yleissivistävää, avoimen yliopiston periaatteiden mukaan järjestettävää tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta. Avoin yliopisto edistää aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteistyöverkostonsa kanssa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Avoimen yliopiston erityistehtävänä on kehittää vapaata sivistystyötä sekä yliopiston Studia Generalia-toimintaa.

Avoimella yliopistolla on johtokunta, jonka nimittää Helsingin yliopiston rehtori. Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Avoimen yliopiston toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja laitoksen tavoiteohjelman mukaisesti. Opiskelijajäsenenä tuot johtokunnassa esiin opiskelijoiden näkökulmaa Avoimen yliopiston kehittämisessä ja muissa käsiteltävissä asioissa.

Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta kuitenkin siten, että Avoimen yliopiston opiskelijoita edustavat jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Tällä hetkellä haetaan yhtä varajäsentä kuluvalle kaudelle, joka päättyy 31.3.2022.

MITÄ MINULTA ODOTETAAN TEHTÄVISSÄ?

Ennen kaikkea sinulta toivotaan kiinnostusta ja mielenkiintoa toimia näissä tehtävissä. Näissä toimielimissä edustat koko opiskelijayhteisöä ja tehtävänäsi on toimia opiskelijoiden hyväksi tuomalla opiskelijanäkökulmaa käsiteltäviin asioihin. Lisäksi sinun tulee olla läsnä oleva opiskelija Helsingin yliopistossa.

Sinun ei myöskään tarvitse jäädä missään vaiheessa yksin! Voit pyytää näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin esimerkiksi tiedekuntajärjestöiltä ja ainejärjestöiltä saadaksesi laajamittaisempaa käsitystä opiskelijoiden mielipiteistä. Voit myös aina ottaa yhteyttä HYYn koulutuspoliittisiin asiantuntijoihin neuvoja tarvitessasi. HYY myös kouluttaa opiskelijavaikuttamiseen pitkin vuotta, joten näihin tilaisuuksiin kannattaa myös osallistua!

 

MITEN VOIN HAKEA OPISKELIJAEDUSTAJAKSI?

Haku tapahtuu Halloped-hakujärjestelmässä 31.10.2021 klo 23.59 mennessä. Hakemuksen ei tarvitse olla pitkä. Ilmoita hakemuksessasi ainakin nykyinen pääaineesi, koulutusohjelmasi tai opintosuuntasi sekä opiskelijanumerosi (Opiskelijanumeroa käytetään vain läsnäolon tarkistamiseen. Tieto hävitetään tarkistamisen jälkeen). Lisäksi ylioppilaskunta katsoo hakijan eduksi seuraavat asiat, jotka toivotaan kuvattavan myös hakemuksesssa:

  • Motivaatio tehtävään
  • Mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Valinnoissa pyritään huomioimaan mahdollisimman kattava eri tiedekuntien edustus.

Lisätietoja hausta ja tehtävistä antaa

koulutuspoliittinen asiantuntija Marianna Suokas, 0503255202, marianna.suokas@hyy.fi.