21.11.2023

Haluatko päästä vaikuttamaan koko yliopiston opintoasioihin, apurahojen ja stipendien jakoon tai kaksikielisyysasioihin?

UUTINEN

Yliopistolla avautuu opiskelijaedustajapaikkoja useampaan toimielimeen seuraaville opiskelijaedustajakausille.

 

Opintoasiainneuvosto

Tässäpä opintovaikuttajalle unelmien edustajapaikka! Opintoasiainneuvosto on yliopiston korkein opintoasioiden toimikunta. Siellä jos jossain pääsee vaikuttamaan suoraan opiskelijoiden asioihin! Neuvostossa on mukana myös HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija. Toimitte neuvostossa yhteistyössä tasavertaisina muiden neuvoston jäsenten kanssa.

Opintoasiainneuvoston tehtävänä on erityisesti yliopiston koulutukseen liittyvien strategisten linjausten valmistelu ja seuranta sekä opetuksen ja oppimisen laadun edistäminen ja seuraaminen. Tässä tehtävässä pääset opintovaikuttamisen ytimeen ja tuot opiskelijoiden näkökulman esiin laajoissa, koko yliopistoa koskevissa keskusteluissa ja suuntaviivoissa. Tehtävässä katsotaankin eduksi kiinnostus ja näkemykset yliopisto- ja koulutuspoliittisista kysymyksistä koko yliopiston tasolla. Opintoasiainneuvosto kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuussa, ja sen pääasiallisena kokouskielenä on suomi. Neuvostoon haetaan yhtä opiskelijaedustajaa. Opiskelijaedustajakausi on 1.1.2024-31.12.2025.

 

Kestävyys ja vastuullistuus -toimikunta

Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta johtaa yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyötä. Toimikunnan tehtävänä on koota yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyön yleiskuvaa ja linjauksia sekä saada kestävyys- ja vastuullisuusteemat osaksi muiden yliopiston toimikuntien ja ryhmien toimintaa. Jos kestävyyskysymykset ovat lähellä sydäntäsi ja yliopiston vastuullisuus innostaa, tämä on tilaisuutesi ohjata koko yliopistoa kestävään suuntaan!

 

Tieteenalarahastojen hoitokunnat

Helsingin yliopiston jokaisella kampuksella on oma tieteenalarahaston hoitokunta. Hoitokuntien tehtävänä on julistaa haettavaksi rahastoihin lahjoitetuista varoista jaettavat apurahat, palkinnot, stipendit ja muut mahdolliset hakuun avattavat tuet sekä tehdä päätökset näiden myöntämisestä. Hoitokunnat on asetettu kampuskohtaisesti, eli kunkin kampuksen tieteenalarahastoa hallinnoi oma hoitokuntansa.

Pääset siis tutustumaan rahastojen hallintaan, hakemuskäsittelyyn ja päätöksentekoon. Saat kokemusta neuvotteluista, kokouskäytänteistä sekä hallinnosta. Voit hakea HYYltä todistusta tehtävän hoitamisesta! Hoitokuntien kokouskieli on suomi. Edustajakausi on 1.1.2024-31.12.2025. Hoitokunnat kokoustavat kerran syksyllä ja kerran keväällä, eli työmäärä on hyvin keskittynyttä!

Voit hakea sellaiseen hoitokuntaan, joka edustaa tiedekuntaa, jossa itse olet läsnä oleva opiskelija. Lisäksi sinun tulee hallita sujuva suomen kieli. Muita rajoitteita tai vaatimuksia ei ole! Toivomme sinulta kiinnostusta ja intoa toimia rahastojen parissa. Toivomme hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista ja pyrimme valinnoissamme huomioimaan eri alojen edustuksen. Lue alta haettavien opiskelijaedustajapaikoista tarkemmin:

  • Viikin kampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta edustaa eläinlääketieteen, farmasian, bio- ja ympäristötieteiden sekä maatalous-metsätieteiden aloja. Hoitokuntaan etsitään kahta opiskelijajäsentä, joiden tulee olla läsnäolevia eläinlääketieteellisen tiedekunnan, farmasian tiedekunnan, bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tai maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.
  • Meilahden kampuksen tieteenalarahaston hoitokunta edustaa lääketieteen aloja. Hoitokuntaan etsitään yhtä opiskelijajäsentä, jonka tulee olla lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija.
  • Kumpulan kampuksen tieteenalarahaston hoitokunta edustaa matematiikan ja luonnontieteiden aloja. Hoitokuntaan etsitään yhtä opiskelijajäsentä, jonka tulee olla matemaattis-luonnotieteellisen tiedekunnan opiskelija.
  • Keskustakampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta 1 edustaa humanistisia tieteitä. Hoitokuntaan etsitään yhtä opiskelijajäsentä, jonka tulee olla humanistisen tiedekunnan opiskelija.
  • Keskustakampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta 2 edustaa oikeustieteen, teologian, yhteiskunnallisten tieteiden sekä kasvatustieteen aloja. Hoitokuntaan etsitään kahta opiskelijajäsentä, joiden tulee olla oikeustieteellisen tiedekunnan, teologisen tiedekunnan, valtiotieteellisen tiedekunnan tai kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.

 

Juhlarahaston hoitokunta

Helsingin yliopiston rahastoihin (HYR) kuuluva Juhlarahasto keskittyy apurahojen jakamisessa perustutkinto- ja jatko-opiskelijoiden matka-apurahojen myöntämiseen. Kansainvälisen vaihdon palveluiden (liikkuvuuspalvelut) asiantuntemus ja näkökulma ovat tärkeitä Juhlarahaston hoitokunnan työssä.

Pääset siis tutustumaan rahastojen hallintaan, hakemuskäsittelyyn ja päätöksentekoon. Saat kokemusta neuvotteluista, kokouskäytänteistä sekä hallinnosta. Voit hakea HYYltä todistusta tehtävän hoitamisesta! Rahaston kokouskieli on suomi.

 

Kielikeskuksen opetuksen kehittämistyöryhmä

Helsingin yliopiston Kielikeskus järjestää tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Kielikeskuksessa opiskelee vuosittain noin 14 000 kotimaista ja kansainvälistä opiskelijaa eri kampuksilta ja koulutusohjelmista. Kielikeskuksen opetuksen kehittämisryhmässä on sekä henkilöstö- että opiskelijajäseniä. Opiskelijajäseniä on kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Opetuksenkehittämisryhmä edistää ja tukee Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Se suunnittelee ja järjestää Kielikeskuksen pedagogisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Opetuksenkehittämisryhmässä keskustellaan ajankohtaisista Kielikeskuksen ja Helsingin yliopiston opetukseen ja erityisesti kieliopintoihin liittyvistä aiheista. Opetuksenkehittämisryhmän työkieli on suomi.

Opiskelijajäsenenä tuot työryhmässä esille opiskelijoiden tarpeita, mielipiteitä ja kehittämisideoita kieliopintoihin ja niiden järjestämiseen liittyen. Voit halutessasi osallistua koulutustilaisuuksien ja seminaarien suunnitteluun yhdessä henkilökunnan kanssa. Toiminta opetuksenkehittämistyöryhmässä antaa yleisiä työelämävalmiuksia (mm. yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot, kokoustaidot, valmiuksia arviointi- ja kehittämistoimintaan). Se myös tutustuttaa yliopiston toimintaan laajemminkin kuin oman opiskelun/koulutusohjelman näkökulmasta.  Voit myös saada opintopisteitä opiskelijaedustajan toimimisesta!

 

Svenska verksamhetsnämnden

Ruotsinkielisten asioiden lautakunta, Svenska verksamhetsnämnden, keskittyy yliopiston ruotsinkielisiin asioihin ja niiden edistämiseen. Se kehittää ja antaa lausuntoja yliopiston ruotsinkielisestä opetuksesta ja toiminnasta sekä osallistuu ruotsinkielisen korkeakoulutuksen yhteensovittamiseen kansallisesti. Lautakunta myös kehittää Helsingin yliopiston ja allianssikorkeakoulujen (Svenska handelshögskolan ja Arcada) välistä yhteistyötä Lautakunnan toiminnasta säädetään yliopistolaissa. Sen puheenjohtajana toimii ruotsinkielisten professuurien viranhaltijoiden joukosta valittu rehtori tai vararehtori.

Yliopiston hallitus nimittää lautakunnan jäsenet neljän vuoden kaudeksi, josta opiskelijaedustajien kausi on kaksi vuotta. Lautakunnassa on edustettuna kaikki yliopiston tiedekunnat, Svenska social- och kommunalhögskolan, yhteistyöyliopistot ja –instituutit sekä opiskelijat. Lautakuntaan haetaan kahta varsinaista ja kahta varaopiskelijajäsentä. Lautakunta on pyytänyt ylioppilaskuntaa täydentämään opiskelijajäsenten paikat kaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Lautakunnan työkieli on ruotsi.

 

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumkampus

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på cetnrumcampus eli keskustakampuksen kaksikielisten asioiden yhteistyöryhmässä kehitetään ja koordinoidaan kampuksen ruotsinkielistä ja kaksikielistä toimintaa ja opetusta. Ryhmä voi käsitellä esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuuttta tehdä tenttejä kaksikielisesti tai saada poikkitieteellistä opetusta ruotsiksi.

Yhteityöryhmä asetetaan neljäksi vuodeksi niin, että opiskelijajäsenten kausi on kaksi vuotta. Voit hakea toimielimeen, jos opiskelet humanistisessa, oikeustieteellisessä, kasvatustieteellisessä tai valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai Svenska Social- och Kommunalhögskolanissa. Seuraava opiskelijaedustajien kausi on 1.1.2024-31.12.2025. Ryhmään haetaan kahta varsinaista ja kahta varaopiskelijajäsentä.

 

Mitä minulta odotetaan tehtävissä?

Ennen kaikkea sinulta toivotaan kiinnostusta ja mielenkiintoa toimia näissä tehtävissä. Näissä toimielimissä edustat koko opiskelijayhteisöä ja tehtävänäsi on toimia opiskelijoiden hyväksi tuomalla opiskelijanäkökulmaa käsiteltäviin asioihin. Lisäksi sinun tulee olla läsnä oleva opiskelija Helsingin yliopistossa.

Sinun ei myöskään tarvitse jäädä missään vaiheessa yksin! Voit pyytää näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin esimerkiksi tiedekuntajärjestöiltä ja ainejärjestöiltä saadaksesi laajamittaisempaa käsitystä opiskelijoiden mielipiteistä. Voit myös aina ottaa yhteyttä HYYn koulutuspoliittisiin asiantuntijoihin neuvoja tarvitessasi. HYY myös kouluttaa opiskelijavaikuttamiseen pitkin vuotta, joten näihin tilaisuuksiin kannattaa myös osallistua!

 

Miten voin hakea opiskelijaedustajaksi?

Haku tapahtuu Halloped-hakujärjestelmässä 7.12.2021 klo 23.59 mennessä. Hakemuksen ei tarvitse olla pitkä. Ilmoita hakemuksessasi ainakin nykyinen pääaineesi, koulutusohjelmasi tai opintosuuntasi. Lisäksi ylioppilaskunta katsoo hakijan eduksi seuraavat asiat, jotka toivotaan kuvattavan myös hakemuksesssa:

  • Motivaatio tehtävään
  • Mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Valinnoissa pyritään huomioimaan mahdollisimman kattava eri tiedekuntien edustus.

 

Lisätietoja

Riku-Petteri Kyllönen

Koulutuspoliittinen asiantuntija

riku-petteri.kyllonen@hyy.fi

050 325 5202