6.3.2023

Hakua Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen on jatkettu

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan talouspaikkojen valintatyöryhmä on päättänyt jatkaa Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten hakuaikaa.

HYYn hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Opiskelijat toimivat hallituksen tasavertaisina jäseninä, joiden velvollisuus on edistää yhtiön etua omistajaa kuunnellen.

Keskeisiä kriteerejä valinnoissa ovat

  • henkilön sitoutuminen tehtävään ja
  • kokemus sekä ymmärrys Ylioppilaslehden toiminnasta.

Edellytämme valmiutta paneutua tehtävään ja rohkeutta toimia aktiivisesti hallituksessa. Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. Lopullisissa valinnoissa pyritään saamaan eri sukupuolille tasa-arvoinen edustus, ja jäseniä pyritään valitsemaan vähintään kolmesta edustajistoryhmästä.

Talouspaikoille valittaville järjestetään koulutuksena Ylva Business School huhtikuun alkupuolella. Valittavien toivotaan voivan osallistua koulutukseen. Hallituksen toimikausi on 1.4.2023–31.3.2024.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy

Ylioppilaslehti on maailman vanhimpiin ja laajalevikkisimpiin lukeutuva opiskelijalehti. Ylioppilaslehti on suomalaisen mediakentän ainutlaatuinen instituutio, joka kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen.

Hakuohjeet

Edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset liitteineen lähettää kootusti edustajistoryhmän puheenjohtajan toimesta osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla ”Talouspaikkahakemukset, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus ([edustajistoryhmän
nimi])”. Edustajistoryhmät voivat esittää useampaa kuin yhtä henkilöä tehtävään.

Muussa tapauksessa ennakkotehtävät ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla ”Talouspaikkahakemus, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus”. Liitä mukaan motivaatiosta ja osaamisestasi kertova hakemuskirje (korkeintaan 1 000 merkkiä).

Puheenjohtajahakijalta odotetaan tämän
lisäksi max. 1 sivun mittaista erillistä ansioluetteloa.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 8.3. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Valintatyöryhmä käsittelee ja pisteyttää haun alkuvaiheessa ennakkotehtävien vastaukset anonyymisti, tämän jälkeen motivaatiokirje ja CV käsitellään ei-anonyymisti. Valinta tehdään kokonaisharkintaan perustuen, ensisijaisesti ennakkotehtävien mukaisesti. Hakupaperit voivat sisältää visuaalisia elementtejä, kuten kuvaajia. Hakupaperit toimitetaan pdf-muodossa.

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävät puheenjohtajaksi hakevalle

  1. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajan roolin suhteessa sekä hallitukseen, toimitukseen että omistajaan?
  2. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n tulevaisuuden suurimmat haasteet ja mahdollisuudet? Miksi?
  3. Vertaa Ylioppilaslehteä muihin suomalaisiin aikakauslehtiin. Perustele vastauksesi.

Ennakkotehtävä hallituksen jäseneksi hakevalle

  1. Vertaa Ylioppilaslehteä muihin suomalaisiin aikakauslehtiin. Perustele vastauksesi.

Vastauksen pituus saa olla yhteensä korkeintaan 1 sivu (3 sivua puheenjohtajaksi hakevalle), fontin tulee olla Times New Roman, fonttikoon vähintään 12, rivivälin
vähintään 1,15. Muilta osin tulee käyttää Wordin vakioasetuksia tai niitä vähemmän sisältöä sallivia asetuksia.

 

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. Valituille henkilöille annetaan koulutusta toimikauden alussa.

 

Lisätietoja

Christoffer Aminoff
Ylva-vastaava, HYYn hallituksen jäsen
christoffer.aminoff@hyy.fi
046 921 7850